DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.11.1998.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

1. dan rada

17.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Utvrđivanje dnevnog reda (Druga sednica Drugog redovnog zasedanja)
 • Izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o izboru i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstven pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (načela) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prometu nepokretnosti (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (u celini) (1998)
 • Predlog za razrešene ministara u Vladi Republike Srbije (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (načela) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA IMOVINU

  Primili ste Predlog zakona, koji je podnela Vlada Republike Srbije. Primili ste izveštaje Odbora za finansije i Zakonodavnog odbora, koji su prihvatili Predlog zakona u načelu i pojedinostima.

  Na sednici Zakonodavnog odbora mišljenje je izdvojio narodni poslanik Milan Miković.

  Otvaram načelni pretres. Da li predstavnik predlagača želi reč? ( ne želi)

  Da li narodni poslanik koji je izdvojio mišljenje želi reč? (ne želi)

  Da li neko od narodnih poslanika želi reč? ( ne želi)

  Zaključujem načelni pretres. Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice radi utvrđivanja kvoruma. Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu u načelu.

  Za 132, dva protiv, četiri uzdržana, 14 nije glasalo, ukupno prisutna 152 narodna poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila, većinom glasova, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu u načelu.

  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Da li neko želi reč?

  Ima reč narodni poslanik Zoran Kostadinović.

  Zoran Kostadinović

  (Obraća se prvo poslanicima Srpske radikalne stranke koji mu nešto dobacuju: "Ja sa vama mogu da razgovaram samo preko mikrofona. Nemojte da me zastrašujete".)  

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Dozvolite narodnom poslaniku da govori.

  Zoran Kostadinović

   Ja nisam ovde prvi put, slobodno se uzdržite (opet se obraća poslanicima SRS), ili izađite, ja nisam diletant, nećete da me zbunite...

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Molim vas, molim vas, molim narodne poslanike da ne dobacuju s mesta.

  Zoran Kostadinović

  Hoću samo da vidim ko je ovde normalan, a ko nije.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Narodni  poslanik ima pravo da govori i to treba da mu se omogući.

  Zoran Kostadinović

   Ja ću ovde govoriti o članu 2., koji propisuje veće poresko opterećenje za obveznika koji pored stambene zgrade, odnosno stana u kome stanuje ima u svojini još jednu ili više stambenih zgrada odnosno stanova koje ne izdaje u zakup, s tim što bi se ovo rešenje primenjivalo od 1. januara.
  Mala je uteha, gospodo, što će to da se primenjuje od 1. januara. Mislim da ovaj zakon može da ostvari pozitivne efekte tamo gde stanovništvo dolazi, gde se naseljava, gde se povećava i gde jedan broj ljudi drži umrtvljeni određeni kapital, svoje kuće i stanove koji su im u višku. Za Timočku krajinu, za osam opština Timočke krajine, ovaj zakon će imati katastrofalne posledice. Ja bih vas podsetio pre svega na belu kugu koja tamo vlada, gde od dva domaćinstva, već od Drugog svetskog rata naovamo, pravi se jedno, što znači da svaka generacija ostavlja jednu praznu kuću. Uglavnom u selima Timočke krajine u ovom trenutku između 80 i 100 kuća, a negde i više ostaje prazno, u Knjaževačkoj opštini nema više ni "živih sela", znači - stanovnika, i na takve ljude uvoditi dodatno oporezivanje, bilo bi neosnovano, jer oni nikada neće moći da nađu nekog kome će izdati svoje kuće, svoje stanove. A da ova vlada navodnog jedinstva - i to jedina istina ovde - nije vodila računa da smo u prošlom mandatu dobili Prostorni plan Republike Srbije.
  Prostorni plan Republike Srbije govori o sledećem - da će, recimo u Boljevcu, u malom gradu i maloj opštini, gde je sada nešto preko 10 hiljada stanovnika, broj stanovnika biti smanjen za tri hiljade. S obzirom da su naše porodice u Timočkoj krajini malobrojne, to znači da će u samom Boljevcu biti 1.000 stanova ili kuća - višak stambenog prostora, koji nikom živom neće trebati. U Zaječaru će biti, recimo, manje 5.000 stanovnika do recimo 2010. godine. To će biti negde oko 1.500 stanova koji apsolutno nikom neće trebati. A čitava Timočka krajina je u takvoj situaciji. Ja bih vas podsetio na situaciju u gradu Majdanpeku gde možete trosoban stan da dobijete za 15.000 maraka, i to ako nađete kupca, odnosno ako ste srećni da i za toliko prodate.
  To znači da za Timočku krajinu ovaj zakon ne samo što neće ništa dobro doneti, nego će pored svih nesreća koje su se sručile na istočnu Srbiju i ovaj zakon će destruktivno delovati na naš narod, biće uperen protiv naših narodnih i nacionalnih interesa, a jedino će verovatno napuniti džepove raznih ministara.
  Znači, ovde treba zaista još jednom razmotriti Zakon i videti kako da se Timočka krajina oslobodi ovog dodatnog harača. Vi znate da tamo penzioneri po osnovu poljoprivrede ne primaju prinadležnosti, a narod se prinuđava da plaća doprinose za penzije, koje neće dobijati.
  Tu su velike firme. Timočka krajina je poznata po tome što su tamo dve hidrocentrale, rudnik u Boru, rudnik u Majdanpeku, "Srbijašume" se tamo, da tako kažem, dobro ukorenila, i oni se izvlače otud. Ali, šta je glavni razlog, zašto se to događa Timočkoj krajini? Zato što je uglavnom kadar, koji dolazi na rukovodeća mesta kod ovih giganata, tu privremeno, nije im stalo da se narod u Timočkoj krajini zaštiti. Njihove porodice tamo ne žive, a oni jednostavno dođu, odrade šta treba za velikog gazdu i odu iz Timočke krajine.
  Molim vas da još jednom razmotrite ovu situaciju. Podatke koje sam sad izneo pred vas našao sam u vrlo reprezentativnoj brošuri koja se zove "Prostorni plan Srbije".

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Ima reč podpredsednik Vlade Republike Srbije Tomislav Nikolić.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Tomislav Nikolić

  Dame i gospodo narodni poslanici,nemam repliku, imam jednu pouku. Bilo bi dobro kada biste za govornicom iznosili tačne podatke. U Prostornom planu niste mogli da pronađete da će ovaj zakon da napuni džepove pojedinih ministara, pa vas zato molim, ne da se izvinite, nego da izađete i pokažete prstom na ministra koji krade, koji puni svoje džepove u Vladi narodnog jedinstva i da kažete, gospodine poslaniče, ako ste moralan i častan čovek, koji ministar krade, koji ministar puni džepove time što se ovde u ovoj skupštini usvajaju određeni zakoni. Neću vas smatrati časnim i moralnim čovekom, ako ne pokažete tog ministra.