Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2013.

3. dan rada

OBRAĆANJA

Nenad Popović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Zarad istine, ovo je raspored sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2013. godinu i taj iznos definiše Zakon o subvencijama i merama podsticaja razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja koji smo u ovom sazivu usvojili.
Ukupne subvencije i procenat budžeta za poljoprivredu za 2013. godinu, deo koji se odnosi na subvencije je 84% i tu ste u pravu. Kapitalne investicije su 7%. Ukupno 91% ukupnog budžeta za poljoprivredu.
Predlogom za 2014. godinu, da jesu subvencije u odnosu na 84% sada 77% budžeta, ali su zato kapitalne investicije 14%. Koliko je moje znanje iz matematike, a dobro je, kada se saberu ove cifre daju 91%. Znači, ne stoje te kataklizmičke najave – nema investicija, smanjenje su subvencije, nema ničega, četvrtina motora, pada avion ili ne znam šta.
Ovako je predviđeno u Ministarstvu poljoprivrede. Sa druge strane, kada smo kod „Magnohroma“ i kada smo kod takvih stvari i takvih preduzeća, postoji jedna izreka u srpskom narodu koja kaže – koga zmija ujeda i guštera se plaši.
S obzirom na iskustva koja su bila u tom kraju, u „Magnohromu“, Indijci, privatizovano, isečeno, odneto, upropašćeno, postoji strah kod tih ljudi. Ne samo strah kod tih ljudi, nego zato što nemamo više pravo na grešku i bolje provesti više vremena u dobroj proceni, dobrog strateškog partnera, dobre privatizacije, trajne privatizacije, nego što ćemo ponavljati greške, a bilo ih je mnogo u prošlosti.

Nenad Popović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Mlađan Dinkić, replika.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Samo vam preporučujem da odete u Kraljevo i da razgovarate sa radnicima i rukovodstvom „Magnohroma“.
Nije normalno da ako postoje dve ponude, ne jedna, nego dve od strateških partnera, da Ministarstvo privrede ne primi na razgovor ni jednog od potencijalnih zainteresovanih kandidata. Ne kažem da Ministarstvo privrede mora da prihvati te ponude, ali da ne razgovara, takva vrsta autizma sigurno neće doprineti rešavanju problema.
Rukovodstvo i sindikati misle da je jedna od tih ponuda dobra, ali bi valjda neko iz Vlade trebao o tome da razgovara. Oni mi u Kraljevu kažu - molim vas, prenesite gospodinu Vučiću da nas primi. Zašto? Zato što nas ministar privrede ne prima. Čemu onda služi ministar privrede ako svi moraju da idu kod Vučića da rešavaju problem? Nemoguće je onda da ta Vlada dobro funkcioniše. O tome govorim.
Što se tiče budžeta za poljoprivredu, budžet za poljoprivredu će biti u sledećoj godini 4,16% u odnosu na onih 5% koliko je predviđeno Zakon o podsticajima koji je ova Skupština donela. Samo hoću da kažem, kada pogledate strukturu budžeta, ima na drugim delovima rasipanja para, trebalo bi dodati 9,5 milijardi dinara poljoprivredi da se dobije 5% ukupnog budžeta. Zato što bi se to odmah vratilo kroz veće prihode i veći rast BDP.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Radojević.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Radojević

Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, koleginice i kolege, nisam imao nameru da se javljam po ovom amandmanu, ali kolega Dinkić me je asocirao na neke stvari, pa sam prosto morao da reagujem. Neko od nas je prespavao ovih 10-12 godina unazad. Davno nekad je bilo za vreme moje mladosti i onog komunizma, titoizma neka parola koja je glasila – sa reči na dela.
Gospodin Dinkić ispriča ovde jednu divnu priču o tome šta treba raditi, kako treba raditi i pri tome je učestvovao bar dve trećine prethodnih 12 godina u direktnom provođenju tih ideja i tih mera.
Mi smo smanjili plate za to vreme onako ne smanjujući ih po difoltu, nego su se one smanjene prosto istopile same od sebe i bez ovih mera koje ova Vlada pokušava sada da preduzme, da ih smanji da bi dodatne uštede napravila, jer punjenje budžeta je praktično onemogućeno. Privreda koja ne proizvodi, koja stoji jednostavno ne može da puni budžet, pa sada neke mrvice od jednog procenta ili dva procenta rasta ili smanjenja troškova računamo u neki uspeh.
Rekli ste - zar nije logično dati subvencije poljoprivredi, povećati te subvencije da bi se dobilo nešto na većoj proizvodnji, ali dati, od koga uzeti da bi se dalo? Da uzmemo od onih koji i sami nemaju da damo onima koji ništa nemaju? Za ovih 12 godina je potrošeno sve što je proizvodilo. Niko praktično ne proizvodi ništa u ovoj državi, tako da je pitanje zašto ne dati više nekima da bi oni mogli da proizvode više praktično nerešivo pitanje, jer nemate od koga uzmete, sem da pozajmite iz inostranstva, ili od nekoga ko ima, pa vam onda zalepi velike kamate.
Te subvencije koje se daju poljoprivredi i privredi u prethodnih deset, dvanaest godina su velikim delom nestajale na putu do onog poslednjeg korisnika koji treba da koristi te subvencije, tako da imate apsurdne situacije do onih krajnjih, da kažem korisnika subvencija u poljoprivredi, bar do onih malih seoskih gazdinstava, samo po koja mrvica je dolazila.
Mnogo je lako i lepo pričati, imati ideju, ali tu ideju je očito mnogo teško sprovesti i verujem da je i sam bivši ministar Dinkić svestan toga da je to bilo strašno teško sprovesti. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
 Narodni poslanik Mlađan Dinkić, izvolite.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Dobro da ste pomenuli to pitanje. Verovali ili ne, izračunajte sami, ja sam tri i po godine bio ministar finansija u svih ovih 12 godina koje vi pominjete. Bio sam od 2004. do 2006. godine u Vladi Vojislava Koštunice, kada je on bio premijer i sada sam bio godinu dana u ovoj poslednjoj Vladi.
Pogledajte ovaj grafikon. Ovaj grafikon vam pokazuje kretanje plata u školama, u bolnicima, u zdravstvu i u prosveti u poslednjih deset godina. Poslednji put su plate povećane za vreme mandata Vojislava Koštunice i mog kao ministra finansija 2006. godine, 30%, posle toga nikada više. Samo su išle na niže.
Druga stvar, ako govorimo o konkretnim rezultatima, pa ovaj rast privrede ove godine od 2,4% najviše raste zbog automobilske industrije. Da nije pre pet godina napravljen najpre ugovor sa „Fijatom“, a zatim da nije došlo još 150 kompanija zahvaljujući podsticajima Sijepe, sasvim sigurno automobilska industrija u Srbiji bi bila na nivou kao pre deset godina, dakle ne bi bilo. U „Zastavu“ se nekada davalo pola milijardi evra za šest godina subvencija da bi se čuvao socijalni mir, a ova jedna kompanija iznosi danas milijardu i po evra.
Drugim rečima, samo govorim da ono što je bilo dobro, ne kažem da je sve bilo dobro, treba pokušati umnožiti, ako je bilo grešaka, te greške ispraviti.
Rekao sam samo našem mladom ministru finansija, kome želim sve najbolje u karijeri, da njegov rad u Ministarstvu finansija neće biti dovoljan ako ga ne prate investicije u privredi i poljoprivredi i ako ne raste bruto domaći proizvod, što znači da Vlada mora da radi punim kapacitetom, a ne samo sa jednom četvrtinom jednog motora, kao što sam rekao.
PREDSEDAVAJUĆI: Molim narodne poslanike…
Mislim da smo izašli iz teme, tako da idemo na amandman i da više ne vodimo repliku koja nije u skladu sa dnevnim redom.
Reč po amandmanu ima narodni poslanik Dragan Tomić. Izvolite.

Dragan Tomić

Hvala. Hteo sam baš da se vratimo na temu. Pošto se ovde dugo vremena, sedim pola sata i slušam, koriste termini – bez populizma, koreni problema itd, su negde na drugoj strani i samo sam hteo malo da podsetim i da kažem kako može i podržim celu koncepciju onoga što ovaj set zakona hoće da pripremi za narednu godinu.
Ne možete u vremenu kroz koji smo prošli sada rešiti zapošljavanje jer se tu seklo ne mačem već sa hiljadu mačeva. Kada su donošeni zakoni o privatizaciji kada su uništavane lokalne banke, pa onda i ove četiri velike banke i kada se izgubila ta ključna injekcija koja se zove finansiranje proizvodnje u privredi i kada nismo napravili restrukturiranje u privredi, koje smo trebali tada da uredimo, pa onda da uradimo Zakon o privatizaciji, došlo se dotle da danas u Srbiji ima 780.000 nezaposlenih.
Govoriti na temu zapošljavanja samo kroz kritiku zatečenog stanja bez sagledavanja korena, stvarnih korena krize, mislim da nije dobro. Ostali smo bez prihoda. Ostali smo bez ideja i bez onih koji imaju ovlašćenja. Sve se podiglo na nivo države, na resor nekog ministra. Kažem da ovde ima preko 30 organizacionih jedinica po Srbiji i imamo neku ogromnu imovinu. To imamo naravno, ali smo izgubili ovlašćenja. Samo se bavimo evidentiranjem. Gde se sve bavimo evidentiranjem? Kod poreza, nemamo prihode. Evidentiramo zatečena stanja. Izgubili smo izvore prihoda. Bavimo se evidentiranjem činjenice da je neko ostao bez posla. Bavimo se tzv. treningom da oživimo sajmove zapošljavanja. Ne može čovek regularno da dođe. Izgubili smo neke institute konkursa, javnog poziva za posao itd, ono što je nekada bilo i važili i sada kažemo da hoćemo biro za zapošljavanje. Naravno da treba da vratimo biro za zapošljavanje kao mesto gde možete da odete kao mlad čovek da se prijavite i da vam neko kaže čestu rečenicu.
Šta se u međuvremenu desilo? U međuvremenu smo imali raznorazne vrste zakona i propisa i doveli smo doveli smo do toga da se biraju lokalni organi vlasti kroz ovu formu i izgubili smo porezivanje i zapošljavanje i sada tražimo da nekakvim subvencijama, a svi živimo od transfera države. Ne može se na mestu gde se vodi život, a to je i mesna zajednica, velika ili mala lokalna uprava, ako nemate ovlašćenja da činite ljudima po zakonu ono što je neophodno i pomognete da stvore uslove za svoj život i da bolje žive ako čekate neki transfer samo da pustite plate. Ne možete to da rešite.
Ovde postoje uslovi i ministar je dobro rekao da ima šanse da u narednoj godini ako bude došlo do ozbiljne reforme sistema nešto ozbiljno uradi. To je moje mišljenje i zato ću podržati ovu inicijativu. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Dušica Morčev, Gorica Gajić, Bojana Božanić i Miroslav Petković.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Reč ima narodni poslanika Bojana Božanić. Izvolite.