Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.10.2017.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/215-17

3. dan rada

26.10.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslanik Boško Obradović dobija još jednu opomenu zato što se glupira na sednici Vlade, na sednici parlamenta.
...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

| Predsednica Narodne skupštine
Dve stvari koje pokazuju da je to nemoguće ili u najmanju ruku da su to informacije koje nemaju nikakvo relevantno značenje sa ekonomijom, a jedno je stopa nezaposlenosti u to vreme.
Ako je to bio realan rast BDP-a, pa kako je 2012. godine onda stopa nezaposlenosti bila 26%? Pa, to bi trebala da bude puna zaposlenost i da uvozimo ljude iz regiona da rade kod nas ako je bila realna stopa rasta BDP-a. Danas je 12% stopa nezaposlenosti.
Dakle, 39,5%, skoro 40% stopa nezaposlenosti mladih u 2013. godini sa kumulativnim rastom BDP-a od 47%. Molim vas stvarno da se uozbiljimo. I danas je visoka stopa nezaposlenosti mladih - 22,5%, ali smo je spustili sa 40% na 22,5%, a da ne pričamo o negativnom rastu.
Kada nije postojao problem i nisu bile kritike, zato što niko to nije ni pratio ili kada je bio uspeh sa 0,4%, pa još veći uspeh sledeće godine sa 0,6%, mi sad pričamo od 2,8%, pa da li će sada biti 3% ili će biti, ne znam, 2,5%. Pa, koliko god bude, vi gledajte sve ostale pokazatelje. Važno je da je rast zasnovana investicijama, na proizvodnji što se ogleda kroz nova radna mesta, koje mi možemo da pokažemo.
Što se tiče toga, i opet da se vratim na slobodu medija, i hvala vam što ste mi dali primer iz stvarnog života oko toga kako se vi medijima obraćate. Dakle, ako mediji kažu da je Vlada nešto uradila kako se oni nazivaju? Informativna služba Vlade? I, to nije pritisak na medije? Eto, tako se vidi ko deli medije na podobne i nepodobne, a to nije Vlada. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Goran Knežević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Knežević

Pokušaću malo da ovoj diskusiji dodam i ja malo, i da bude malo konstruktivnija nego što je bila do sada, jer vaša pitanja, naravno vi možete da pitate kako hoćete i šta hoćete, ali vaše teze mislim da nisu dobre i kontradiktorne su. Vi kažete malopre da ova Vlada laže građane da bolje žive, ali građani uporno glasaju za tu Vladu već, evo, četvrtu, petu godinu.
Dakle, Srbija je danas i politički i ekonomski stabilna zemlja i to je vrlo jasno i svi naši makroekonomski pokazatelju u 2016. godini su odlični. Vi ćete reći - nije to odlično. Ja ću da kažem odlično je zato što trend u 2017. godini je sličan, tako da očekujemo održivi rast, što je jako važno. Znači, održivi rast koji podrazumeva da u toku više godina imamo rast koji će doprineti da za narednih pet do šest godina stignemo, bar da se približimo zemljama centralne Evrope.
Znači, imamo društveni bruto proizvod koji je prošle godine bio 2,8%. Ove godine zbog dobro poznatih razloga, čuli ste ih malopre, verovatno će biti nešto manji, ali sačekajmo još.
Videli ste procenu Svetske banke i MMF-a koji kažu da ćemo sledeće godine imati rast BDP-a između 3,5% i 4%, što nas takođe ne zadovoljava. Želeli bi da taj rast bude još mnogo veći.
Inflacija je stabilna. Ona je na nivou od 1% već duži niz godina. Smanjili smo u velikoj meri, u ogromnoj meri smo smanjili nezaposlenost koja je 2012. godine bila 26%. Sad, čuli ste, ona iznosi 11,8%. Po istraživanju IPSOS-a samo u 2010. i 2011. godini 300 hiljada ljudi je ostalo bez posla. Tako da ovaj podatak od 11,8, iako mi želimo da on bude još i niži, on je ohrabrujući i pokazuje dobre trendove i održivost, što sam malopre rekao.
Direkte strane investicije su prošle godine bile dve milijarde. Ove godine na prvih sedam meseci imamo povećanje od 13%. Takođe i povećanje izvoza i ostvarili smo suficit, što je bilo prosto nemoguće u nekim prethodnim vremenima, ostvarili smo trgovinski suficit sa svim zemljama u okruženju. O ovome ne govorimo samo mi iz Vlade, ministri i oni koji se direktno bave time. O ovome govore sve relevantne institucije i organizacije i u zemlji i u inostranstvu. Znači, imate i stav Fiskalnog saveta, imate stav MMF-a.
Ono juče što se dogodilo, mislim da je i predsednica to pomenula i čestitala, to je jedna sjajna stvar za Republiku Srbiju. U Beču na Forumu o konkurenciji i konkurentnosti i privlačenja investicija Srbija je u jugoistočnoj Evropi proglašena za najbolju, što je izuzetan znak i za investitore. Izuzetan znak za strane kreditore. Vi znate da smo mi kreditni rejting povećavali već nekoliko puta. Tako da sve to može u velikoj meri da doprinese da naša privreda u narednom periodu bude i održiva i da raste po stopama koje će naravno pre svega biti u funkciji građana.
Imamo pet prioriteta i pravaca aktivnost u narednom periodu. Samo ću ih nabrojati. Neću širiti. Biće sigurno prilike da razgovaramo i o tome. Govorim o Ministarstvu privrede, pošto su teme, kao što ste rekli i sami, privredne.
Prvo je unapređenje poslovnog ambijenta, pre svega rasta ma „Duing biznis liste“, gde smo sa 91 došli na 47 mesto. Ove godine očekujemo takođe skok i očekujemo da ćemo u narednom periodu biti među prvih 15 zemalja po lakoći investiranja.
Drugi veliki segment jeste završetak privatizacije. Jedan bolan, težak, dugačak proces koji se već preko 20 godina tegli i koji ćemo mi u mandatu Vlade završiti. To je velika kočnica za sve nas bila. Naravno da tu nisu samo ekonomski razlozi. Tu imamo i socijalne, demografske, pa i političke razloge. Tako da očekujemo da taj proces se ubrza u narednom periodu.
Imamo u principu najveći problem sa 11 strateških preduzeća koja su izašla iz procesa zaštite. Videli ste danas, čini mi se, uspešno će biti završena privatizacija „Galenike“. Ostala preduzeća su, neka su u UKPR-u, neka su spremna za privatizaciju. Tako da ćemo taj proces završiti sigurno u narednom periodu.
Treći segment našeg rada jeste efikasniji rad javnih preduzeća koja su bila oduvek rak rana našeg društva. Mislim da i u finansijskom pogledu, organizacionom, u pogledu korporativnog upravljanja, svega ostalog smo postigli veliki iskorak, veliki napredak.
Samo da vam kažem podatak da su 2014. godine ta preduzeća javna ostvarila gubitak od 65 milijardi dinara, a na kraju 2016. godine imala su neto dobit od pet zarez nešto milijardi dinara, što predstavlja nekih skoro 600 miliona evra više, naravno, u budžetu Republike Srbije.
Razvoj malih i srednjih preduzeća. Govorio je i gospodin Jovanović kao poslanik, imao je jedno pitanje, nisam stigao da mu odgovorim, oko malih i srednjih preduzeća.
Oni jesu motor našeg razvoja. Posvećujemo ogromnu pažnju tome. U prošloj godini smo ostvarili, i za mene čak, iznenađujući rezultat. Trideset hiljada novih radnih mesta je otvoreno u sektoru malih i srednjih preduzeća.
Na kraju, to je podsticanje investicija zbog kojih smo i najviše dobili ovu nagradu u Beču, gde u prethodne dve godine, od stupanja na snagu Zakona o ulaganju, investirano je u Srbiju negde oko 400 miliona evra i otvoreno je 24 hiljade novih radnih mesta.
Ta politika se pokazala kao dobra. Biće sigurno prilike, da sad ne dužim, pošto želite da verovatno postavite još pitanja, da razgovaramo o vremenu povrata tih investicija, možemo razgovarati o efektima tih investicija. Ali, uglavnom mi ćemo sa tom politikom nastaviti.
Kao što sam rekao na početku, očekujemo jedan održivi rast u dužem vremenskom periodu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Komentar.
...
Narodni pokret Srbije

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Dakle, odgovora na moja pitanja nema, a ne može ih ni biti jer ne smete da kažete istinu ljudima.

Što se tiče vaših odličnih makroekonomskih pokazatelja u Srbiji, oni su Srbiju svrstali na začelje u svim ekonomskim kategorijama u regionu i Evropi i to su zvanični podaci, koje iznosim, podaci MMF i podaci našeg Zavoda za statistiku. Ako oni lažu, onda lažem i ja.

Dalje, kada već govorite o nezaposlenosti, da je ona danas 11,8%, kažete da je 2012. godine bila 26%, molim vas da mi kažete u apsolutnom iznosu koliko je nezaposlenih lica u Srbiji bilo 2012, koliko je danas, kada imate 11,8% stopu, apsolutni broj nezaposlenih lica u Srbiji?

Postavljam još jedno pitanje i pozivam se na član 51. Ustava, pravo građana Srbije da budu blagovremeno informisani, da mi odgovorite kako glasi tekst zakletve koju su položile sudije sa Kosova juče?

Dalje, moje je pitanje hoće li taj tekst biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“? Da li je taj sporazum sa Prištinom donesen u skladu sa Ustavom i članom 142, u kome se jasno kaže da je sudska vlast jedinstvena ne celoj teritoriji Republike Srbije?

Poslednje pitanje vezano za to jeste li one koji donose ovakve sporazume upoznali sa delom iz člana 307. Krivičnog zakona?

Dakle, s obzirom da vi ne poštujete ni Ustav, ni zakon, s obzirom da manipulišete statističkim podacima vezano za stanje života u Srbiji, napretku, boljitku, platama, ekonomskom razvoju, ovoj zemlji kojom vi upravljate šest godina otprilike može da pomogne jedino tetka ministra Vulina. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani poslaniče, kao što znate, dobijanje odgovora na dopunsko drugo pitanje imate pravo samo da se izjasnite odgovorom u trajanju najviše dva minuta, a ne da postavljate nova pitanja. Ali, bože moj, ima vremena, pa ćete naučiti.
Sledeći poslanik Đorđe Komlenski.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Verujem da ćete imati prilike da čujete što šta pametno.

Dame i gospodo, drugarice i drugovi, uvaženi članovi Vlade, poštovani premijeru gospođo Brnabić, najpre želim da vam čestitam više nego uspešnih prvih 100 dana rada ove Vlade.

Kada smo glasali za vas kao premijera i vaš predlog sastava Vlade Republike Srbije, apsolutno smo bili sigurni da ćete nastaviti uspešan put oporavka Srbije koji je počeo 2012. godine. Ono na šta mi iz Pokreta socijalista posebno ponosni jeste vaša odluka da jedno od najvažnijih ministarstava, Ministarstvo odbrane poverite našem predsedniku Aleksandru Vulinu. Naša ocena je da je pored izuzetno pozitivnih rezultata u oblasti privrede, finansijske konsolidacije, stvaranje uslova za nove investicije, za očuvanje političke stabilnosti, za očuvanje stabilnog kursa, očuvanje političke i vojne neutralnosti, izuzetno značajno jačanje snage Vojske Republike Srbije i podizanje njene borbene gotovosti i ispunjavanje svih očekivanih obaveza koje su pred nju postavljene.

Od tih prioritetnih zadataka posebno je uočljivo da Vojska Srbije je uspešno angažovana na obezbeđenju administrativne linije prema AP KiM i kontroli kopnene zone bezbednosti. Nadasve je izuzetna kontrola i suvereniteta vazdušnog prostora Republike Srbije, zaštita bezbednosti državne granice Republike Srbije prema Republici Bugarskoj i Republici Makedoniji, koje zajedno realizuju Vojska Srbije i MUP.

Vidi se da jedan od ključnih prioriteta na kojima se radi jačanje operativnih sposobnosti Vojske Srbije, a to jasno ukazuju realizovane vežbe komandi jedinica logorovanja Vojske Srbije, sprovedena je osnovna i specijalisitčka obuka za više od 1.000 vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, opremanje i modernizacija i naoružanje vojnom opremom, opremanje 1.500 vojnika snage Vojske Srbije za hitno reagovanje, nabavka šest migova 29 itd.

Rezultati takvog angažovanja su više nego uočljivi i merljivi, jer je 470 pripadnika Vojske Srbije učestvovalo u realizaciji osam multinacionalnih vežbi, na bojnom gađanju ciljeva pripadnici 250. raketne brigade su ostvarili stoprocentne pogotke na poligonu „Šabla“.

S obzirom da samo zadovoljan vojnik može dati još bolje rezultate, interesuje me šta će u narednom periodu Vlada Republike Srbije, Ministarstvo odbrane činiti na poboljšanju standarda pripadnika Vojske Srbije, uvećanju broja pripadnika Vojske Srbije kroz prijem novih profesionalnih vojnika i posebno me interesuje do kog nivoa je podignut stepen rentabilnog rada namenske industrije?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
Zahvaljujem.
Reč ima predsednik Vlade Ana Brnabić.
...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

| Predsednica Narodne skupštine
Hvala puno.
Prvo želim da kažem da je, po meni makar, stvarno najveći uspeh i najopipljivije je u stvari da smo prvi put posle 1987. godine, odnosno posle 30 godina nabavili avione za potrebe ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Srbije. To su tih šest aviona tipa MIG 29 i svakako je velika stvar za Srbiju i za Vojsku Srbije da smo to uradili.
Videli smo i 20. oktobra koliko samo mnogo bolje danas izgleda i Vojska, koliko je bolje opremljena, koliko su ti ljudi sigurniji u sebe. Nikada ne treba zanemariti i ovo prilično veliko povećanje plata od 10%, ali i sve ono što radimo u smislu izgradnje novih stanova za vojna lica, refinansiranja kredita koje su oni uzeli itd, itd. To je nešto na čemu ćemo nastaviti da radimo zato što je važno da i na taj način pokažemo ozbiljnost i sigurnost naše zemlje. To je nešto što je bilo jako, jako, jako zapostavljeno u prethodnom periodu.
Što se tiče namenske industrije, ona sigurno ima ogroman potencijal da bude jedan od stubova razvoja naše ekonomije i to je ono što se danas dešava. Bila sam presrećna kada sam u prvih 100 dana rada Vlade otišla da obiđem pogon „Jumka“, koji je otvorio novi pogon „Jumko balistika“ i time se priključuje u sistem odbrane Vojske Srbije. Zapošljavanje novih 50 ljudi, ali mislim da će sledeće godine već biti novih sedamdesetak, ali nije ni to važno. Važno je da se otvaraju novi pogoni za izvoz, za kvalitetnu proizvodnju i da svi ostali radnici u fabrikama kao što je bila „Jumko“ shvataju da sada konačno postoji budućnost za njih i da dolazi do bolje budućnosti.
Isto tako mi je drago, i to isto pokazuje koliko ulažemo u namensku industriju, što smo konačno uspeli da rešimo posle toliko godina i slično kao i za „Železaru“, kada niko više nije verovao da će to moći da se reši, problem „14. oktobra“ u Kruševcu i proizvodnje kamiona u „14. oktobru“. „Čehoslovak grup“ je to uzela, opet nekih novih 130 radnika, ali je važno da konačno imamo namensku industriju koja se podiže, koja je spremna za izvoz i da imamo narudžbe tolike da, na žalost, mi još uvek u ovom trenutku nemamo dovoljno kapaciteta da izvezemo sve ono što bismo mogli da izvezemo kada bismo imali te kapacitete i to je ono na čemu ćemo nastaviti da radimo. Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.