Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Par sekundi, gospodine predsedavajući, kada se već poziva da se neke stvari provere. Večeras smo otvorili temu mogućnosti da građani neposredno na internetu provere određene izvore.

  Pozivam građane koji ovo gledaju, kada već govorimo o odnosu prema srpskom narodu, da provere, ukoliko im je internet pri ruci. Članak od 9. marta 2011. godine, naslov „Smernica za pregovore sa Prištinom“, pa pod tačkom 3. da vide sa kim se to zagovara saradnja po pitanju medijacije u pregovorima sa Prištinom. Izgleda baš sa EU, koja se tu uvažava kao medijator u tom dijalogu. Dalje, da se zagovara saradnja sa KFOR-om koji je inače NATO formacija, ako neko ne zna i da se ne iznenade građani kada to budu proveravali.

  Te stvari predlažu izgleda baš oni koji tvrde da je loše sarađivati sa KFOR-om, loše je imati bilo kakav odnos sa NATO paktom, a pogotovo na KiM za koje je najveće zlo na ovom svetu činjenica da EU posreduje u pregovorima.

  Inače, da se ne iznenade građani koji to budu proveravali, pa ovaj papir našli. Neće ga naći na zvaničnom veb sajtu te organizacije koja te stavove ima pa ih često menja. Naći će ih na sajtu nove srpske političke misli, ali će ih opet naći. Neke stvari kada se jednom nađu na internetu, zauvek su tamo. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Mirjana Dragaš.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Petrović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ješić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Olena Papuga.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Konstantinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Ivković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman, sa ispravkom, je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.
  Odbor za Ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i Pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik mg Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Gordan Čomić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Nada Lazić.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Koleginica Nada Lazić. Izvolite.
  ...
  Liga socijaldemokrata Vojvodine

  Nada Lazić

  Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka
  Poštovani predsedavajući, poštovani predstavnici ministarstva, koleginice i kolege narodni poslanici, na žalost evo već treći dan sedimo ovde i tek sada smo došli praktično do srži onog što je tema današnje sednice, odnosno ove sednice, a to je budžet. Pošto više nema vremena, meni je ostalo samo vreme poslaničke grupe, jer je amandmansko vreme potrošeno.

  Konkretno, želim da predstavim amandman koji se odnosi na poziciju, na razdeo Ministarstva narodne odbrane. Naime, Predlogom budžeta za 2018. godinu planirano je povećanje budžeta za rashode za narodnu odbranu sa šest na 15 milijardi dinara. S obzirom da su to velika sredstva ja lično…

  Da li mogu da zamolim kolege za malo tišine. Kolege očigledno ne interesuje budžet.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Molim kolege za mir u Domu i dajmo priliku koleginici Nadi Lazić da kaže šta ima.
  ...
  Liga socijaldemokrata Vojvodine

  Nada Lazić

  Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka
  Izgleda da traje utakmica, pa sada nikoga ne zanima budžet.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Molim vas, izvinite. Izvolite.
  ...
  Liga socijaldemokrata Vojvodine

  Nada Lazić

  Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka
  Dakle, za ovaj razdeo narodne odbrane, predložila sam u amandmanu da se 360 miliona dinara odvoji za Ministarstvo poljoprivrede i to za dve pozicije. Jedna pozicija je za Direkciju za vode, gde sam predložila da se prenese 120 miliona dinara za nabavku ledolomca. Ja ću vas podsetiti da je, kada je bila načelna rasprava, ovde bio ministar Nedimović i rekao je da je u poziciji mašina i opreme od nekih 300 miliona dinara predviđenih, i ledolomac, čak je bio prilično ciničan kada je rekao da to nije plastična igračka ili nešto slično, pa da se ode u prodavnicu i da se nabavi, nego traje gradnja.
  Prema njegovoj izjavi, negde s početka ove godine, neka okvirna cena ledolomca, odnosno dvonamenskog plovila je negde oko četiri miliona evra, znači nisu to mala sredstva i pretpostavljam da je Vlada krenula u proceduru odobrenja, odnosno tendera da se tako nešto nabavi.
  Podsetiću samo da je na Odboru za poljoprivredu ove godine u dva navrata, kada su bili usvajani kvartalni izveštaji, bilo predstavljeno da smo za najam ledolomaca od Mađara za prošlu zimu, kada je bio veliki led, platili 80 miliona, pa sam zato smatrala i tada je bilo i obećano, ministar je obećao, da ćemo krenuti u nabavku i zato sam smatrala da je potrebno da se deo sredstava sa budžeta odbrane prebaci na nabavku ledolomca.
  Bojim se da je ministar odgovorio, onako ad hok, a da zapravo nije predvideo pravu poziciju. To ćemo videti tokom naredne godine, da li je ta namera bila iskrena ili je samo hteo da, kako bi to rekli, da zadovolji moju radoznalost.
  Sledeća pozicija isto je u oblasti poljoprivrede. To je za budžetski Fond za vode, gde sam predložila da se isto tako, znači sa te pozicije odbrane, prebaci 260 miliona dinara za sektor zaštite voda od zagađenja. Na žalost, u ovoj oblasti veoma zaostajemo, imamo velikih problema sa otpadnim vodama, to imaju sve opštine. Nadležnosti opština, kada su u pitanju otpadne vode, odnosno komunalne otpadne vode, i tu postoje veoma veliki problemi sa time što opštine nemaju dovoljno ni kapaciteta, ni sredstava da se sa ovim problemom izbore. Zato sam smatrala da je potrebno prebaciti određena sredstva kako bi ona bila transferno preneta lokalnim samoupravama, da one počnu da rešavaju konačno pitanje otpadnih voda.
  Na žalost, ja sam i u načelnoj raspravi rekla da oblast zaštite životne sredine i u ovom budžetu ima odnos prema ovoj oblasti, onako maćehinski i minimalna sredstva su uložena, iako smo ovde imali prilike da čujemo da održivi razvoj zastupamo, da ćemo se za njega boriti. Na žalost, to ovim budžetskim predlozima nije tako, odnosno sasvim suprotno se prikazuje i zato sam smatrala da je neophodno da se za sektor zaštite voda odvoje veća sredstva.
  Na žalost, ovi naši predlozi nisu prihvaćeni, tako da i u narednoj godini opet ništa u ovoj oblasti nećemo uraditi, a to ima direktan efekat i na zdravlje stanovništva i na životnu sredinu, a i na razvoj turizma koji želimo da promovišemo, ali ako nemamo čiste vode, čiste reke, ako imamo problem sa pijaćim vodama, ako imamo problem sa otpadom, teško da ćemo tako nešto postići. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Žigmanov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Nogo.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Radojičić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik dr Sanda Rašković Ivić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 8a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 8a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 8a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 8a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 8a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 8a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 8a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 8a podneo je narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 8a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 8a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 8a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici prof. dr Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srpskog pokreta Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Konstantinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Miroslav Aleksić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Goran Bogdanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 9a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 9a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 9a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 9a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 9a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 9a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 9a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 9a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 9a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 9a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srpske radikalne stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, Dragan Vesović, Zoran Radojčić i prof. dr Miladin Ševarlić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodnog pokreta Srbije.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 10a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 10a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 10a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 10a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 10a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 10a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 10a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 10a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 10a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 10a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Srpske radikalne stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici prof. dr Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srpskog pokreta Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlažu dodavanje člana 11a podneli su zajedno poslanici Srpske radikalne stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 11a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 11a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 11a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 11a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 11a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 11a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 11a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 11a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 11a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 11a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srpske radikalne stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srpskog pokreta Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić i Goran Bogdanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Radoslav Milojičić i Nenad Konstantinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Milorad Mijatović ima reč.
  Izvolite, profesore.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Milorad Mijatović

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Fokus grupa u Skupštini Srbije je podnela čitav set amandmana. Naš cilj je bio, i mislim da smo ga ostvarili, naša je želja da informišemo građane Srbije šta su to ciljevi održivog razvoja, šta znači borba za zdravu životnu okolinu, šta znači za čistu vodu, za kanalizaciju. Isto tako, naš cilj je bio i da Vladu Republike Srbije podstičemo da se posveti u punoj nameri za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. To je veoma važno i veoma bitno.

  Pošto govorimo o budžetu, a pošto imamo jedan vrlo dobar budžet, vrlo konzistentan budžet, sada je bilo teško da učestvujemo i da napravimo one pozicije koje bi bile jasno naznačene šta znače to ciljevi održivog razvoja i koja sredstva treba usmeriti ka ciljevima održivog razvoja. Međutim, naglašavamo da ćemo za budžet u 2019. godini veoma jasno tražiti od Vlade Republike Srbije da jasno naznači koja su to sredstva koja se namenjuju ciljevima održivog razvoja.

  Cilj koji smo imali zaista smo ostvarili. Fokus grupa koja će biti vrlo aktivna i u narednoj godini će veoma insistirati na tome šta to znači ciljevi održivog razvoja, šta znači svih 17 ciljeva i svih 169 podciljeva.

  Naravno, građani Srbije će to moći da prate. Ovo su vrlo važne stvari jer za građane Srbije to će značiti zdrav život, čista životna sredina, značiće voda, značiće putevi, značiće bolje zdravstvo i značiće bolje školstvo. To je ono zašta ćemo se zalagati i na čemu će Fokus grupa za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja zaista insistirati u narednom periodu.

  U borbi za socijalnu državu značiće još mnogo toga što ćemo insistirati u budžetu za 2019. godinu, a sa ovim budžetom, za koji ćemo sigurno glasati, zaista podržavamo sve ono što je dato i povećanje plata za 5% i 10%, povećanja penzija za 5%, to znači 2018. godina će biti godina gde će građani Srbije osetiti šta ih očekuje bolje posle ovog vremena finansijske konsolidacije. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala Fokus grupi.
  Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 12a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 12a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 12a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 12a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 12a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 12a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 12a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 12a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanja člana 12a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanja člana 12a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 13. amandman su podneli narodni poslanici Srpske radikalne stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici prof. dr Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srpskog pokreta Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Radoslav Milojičić i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić i Nenad Konstantinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 13a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 13a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 13a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 13a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 13a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 13a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 13a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 13a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 13a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 13a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srpskog pokreta Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 14. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 14a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 14a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 14a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 14a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 14a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 14a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 14a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 14a podneo je narodni poslanik
  Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 14a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 14a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici prof. dr Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srpskog pokreta Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 15a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 15a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 15a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 15a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 15a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 15a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 15a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 15a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 15a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 15a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srpskog pokreta Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Miroslav Aleksić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Konstantinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Goran Bogdanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandra Jerkov i zajedno Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 16a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 16a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 16a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 16a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 16a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 16a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 16a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 16a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 16a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 16a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i zajedno Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici prof. dr Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srpskog pokreta Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Miroslav Aleksić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 17a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 17a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 17a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 17a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 17a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 17a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 17a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 17a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 17a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 17a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srpske radikalne stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srpskog pokreta Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Milojičić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić i Goran Bogdanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Miroslav Aleksić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 18a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 18a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 18a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 18a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 18a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 18a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 18a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 18a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 18a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 18a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srpske radikalne stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici prof. dr Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srpskog pokreta Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 19a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 19a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 19a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 19a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 19a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 19a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 19a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 19a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 19a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 19a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Goran Bogdanović, Zdravko Stanković, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Marko Đurišić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 20a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 20a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 20a podneo je narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 20a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 20a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 20a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 20a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 20a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 20a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 20a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 20a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Izvolite, kolega Radenkoviću.
  (Dejan Radenković: Kartice da se izvuku, jer poslanici nisu tu.)
  Hvala na sugestiji i ovim putem pozivam službe Narodne skupštine odgovorne da izvade kartice narodnih poslanika koji trenutno nisu u sali. Hvala kolega Radenkoviću na vašoj sugestiji.
  Na član 21. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Sonja Pavlović, zajedno narodni poslanici SRS i zajedno narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 21. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici prof. dr Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 21. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 21a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 21a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 21a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 21a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 21a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 21a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 21a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 21a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 21a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 21a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomi, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 22a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 22a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 22a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 22a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 22a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 22a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 22a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 22a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 22a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 22a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 23. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici prof. dr Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč ? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 23a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 23a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 23a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 23a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 23a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 23a podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 23a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 23a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 23a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 23a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)