Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 24. amandman je podnela narodni poslanik Danica Bukvić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 24a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 24a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 24a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 24a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 24a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 24a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 24a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 24a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 24a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman koji predlaže dodavanje člana 24a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandman su podneli narodni poslanici poslaničke grupe SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a, podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a, podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a, podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a, podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a, podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a, podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a, podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a, podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 25a, podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 26. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 26. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Stević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a, podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a, podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a, podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a, podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a, podneo je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a, podnela je narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a, podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a, podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 26a, podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Poslaničke grupe Srpska radikalna stranka, zajedno Marinika Tepić i Zoran Živković i zajedno Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Nenad Konstantinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a, podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a, podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a, podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a, podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a, podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a, podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a, podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a, podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 27a, podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 28. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 28. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a, podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a, podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a, podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a, podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a, podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a, podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a, podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a, podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 28a, podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 29. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Poslaničke grupe SRS i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 29. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 29. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a, podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a, podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a, podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a, podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a, podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a, podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a, podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a, podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 29a, podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Srpska radikalna stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 30a, podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 30a, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 30a, podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 30a, podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 30a, podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 30a, podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 30a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 30a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 30a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 30a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 31a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 32a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 33a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 34a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 35. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Milojičić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podneo je narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 35a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 36a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 36a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 36a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 36a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 36a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 36a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 36a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 36a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 36a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 36a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman je podnela narodni poslanik Danijela Stojadinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić. Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 37a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SRS i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić. Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 38a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SRS i zajedno Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Nenad Konstantinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić. Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 39a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Miroslav Aleksić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić. Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 40a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić. Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 41a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podneo je narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 42a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Srpska radikalna stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 43. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podneo je narodni poslanik Ratko Janković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podneo je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 43a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Srpska radikalna stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 44. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 44a podnela je narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 44a podneo je narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 44a podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 44a podneo je narodni poslanik Ratko Janković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 44a podneo je narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 44a podnela je narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 44a podnela je narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 44a podneo je narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 44a podnela je narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Amandman kojim predlaže dodavanje člana 44a podneo je narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 45. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Srpska radikalna stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i zajedno Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Dragoljub Mićunović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Tomislav Žigmanov, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović i Dušan Milisavljević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i zajedno poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i zajedno poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka, i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i zajedno poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandmane, u istovetno tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i zajedno poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i zajedno poslaničke grupe DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, zajedno poslaničke grupe DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, zajedno poslaničke grupe DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i zajedno poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinosti.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predloga zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, narodni poslanici poslaničke grupe DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, poslaničke grupe DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, poslaničke grupe DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, poslaničke grupe DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, poslaničke grupe DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, poslaničke grupe DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predloga zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA
  Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS, poslaničke grupe DS i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 21. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 23. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 26. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 27. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 28. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SRS i poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 29. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 29. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 30. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 32. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 34. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 35. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 39. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 43. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 43. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 44. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 44. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 45. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 45. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 46. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 46. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 47. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 47. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 48. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 48. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 49. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 49. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 50. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 50. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 51. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 51. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 51. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 52. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 52. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 53. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe Srpska radikalna stranka i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 53. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Dragoljub Mićunović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Tomislav Žigmanov, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović i Dušan Milisavljević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici prof. dr Vladimir Marinković i Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Demokratske stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 55. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 57. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 58. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 59. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 60. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 61. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 62. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 63. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 64. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 65. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 66. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 67. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 68. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 69. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 70. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 72. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 72. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 73. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 74. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 75. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 76. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 77. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 78. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 79. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Čabraja, Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Zoran Živković i Jovan Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandmane u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika i DS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici DS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jelena Žarić Kovačević i Aleksandar Marković.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici DS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandmane u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA
  Na član 1. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na 14. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Petar Jojić i Filip Stojanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mirčić, Ružica Nikolić i Miroslava Stanković Đuričić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Tomislav LJubenović i Marina Ristić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić, LJiljana Mihajlović i Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Božidar Delić i Tomislav LJubenović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, LJiljana Mihajlović i Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mirčić, Miljan Damjanović i Marina Ristić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podnela Narodna banka Srbije.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Sreto Perić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Aleksandra Belačić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Aleksandar Šešelj.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Milorad Mirčić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nataša Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 18. amandman je podnela Narodna banka Srbije.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Božidar Delić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 104. amandman je podnela Narodna banka Srbije.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 109. amandman je podnela Narodna banka Srbije.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 116. amandman je podnela Narodna banka Srbije.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Sreto Perić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Jovanović, Zoran Krasić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Miljan Damjanović i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nemanja Šarović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Miljan Damjanović i Zoran Krasić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 16. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULISANJU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NJIHOVIM FILIJALAMA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Dejan Šulkić i zajedno narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 20. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke Srbije.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srpske radikalne stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke Srbije.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srpske radikalne stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 7. amandmane su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 21. amandmane, su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Demokratske stranke Srbije i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 22. amandman je, na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
  Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandmane su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 26. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 29. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS:
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 34. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DSS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici DSS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 44. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 46. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 47. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 48. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 49. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 50. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 51. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 51. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 52. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 53. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 54. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 55. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 56. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 57. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 58. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 59. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 60. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 61. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 62. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 63. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 64. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 65. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 66. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 66. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.
  Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 67. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na tačku 21. dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman je podneo Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.
  Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatio amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Konstantinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik mr Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Milena Bićanin i zajedno LJupka Mihajlovska, Tatjana Macura i Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Tatjana Macura, Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska i dr. Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Mirjana Dragaš i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jelena Žarić Kovačević i Aleksandar Marković.
  Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik mr Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman sa ispravkom su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman su zajedno podnele narodni poslanici LJupka Mihajlovska, Tatjana Macura i Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podnele narodni poslanici DJB.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Mirjana Dragaš i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik mr Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman su zajedno podnele narodni poslanici DJB.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Mirjana Dragaš i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman je podneo Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.
  Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatio amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Jelena Žarić Kovačević i Aleksandar Marković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman su zajedno podnele narodni poslanici dr LJubica Mrdaković Todorović i Olivera Pešić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Bojanić i Milanka Jevtović Vukojičić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Stević.
  Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Dinić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandman je podnela narodni poslanik Danijela Stojadinović.
  Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandman je podnela narodni poslanik Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandman je podnela narodni poslanik Danijela Stojadinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandman su zajedno podnele narodni poslanici dr LJubica Mrdaković Todorović i Olivera Pešić.
  Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 43. amandman su zajedno podnele narodni poslanici dr LJubica Mrdaković Todorović i Olivera Pešić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 46. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Jelena Žarić Kovačević i Aleksandar Marković.
  Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 46. amandman su zajedno podnele narodni poslanici dr LJubica Mrdaković Todorović i Olivera Pešić.
  Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 52. amandman je podneo Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.
  Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatio amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jelena Žarić Kovačević i Aleksandar Marković.
  Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 53. amandman su zajedno podnele narodni poslanici dr LJubica Mrdaković Todorović i Olivera Pešić.
  Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Prelazimo na 22. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SRS, Socijaldemokratske stranke i DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Momčilo Mandić i Vjerica Radeta i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, LJiljana Mihajlović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona o pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 23. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Marina Ristić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Filip Stojanović, zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jelena Žarić Kovačević i Aleksandar Marković.
  Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 7. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, LJiljana Mihajlović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona o pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 24. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Nataša Jovanović i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić, Vjerica Radeta i Sreto Perić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Zoran Krasić i Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, LJiljana Mihajlović i Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandar Šešelj i Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mirčić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Miroslava Stanković Đuričić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Sreto Perić i Marina Ristić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Tomislav LJubenović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 25. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić, zajedno poslanici Poslaničke grupe Dveri i zajedno poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nataša Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond i Zoltan Pek.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić i zajedno poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslanike grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Poslaničke grupe DSS, zajedno poslanici Poslaničke grupe Dveri i zajedno poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 20. amandman je podnela narodni poslanik Marijana Maraš.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond i Zoltan Pek.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 33. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Poslaničke grupe DSS, poslanici Poslaničke grupe Dveri i zajedno poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond i Zoltan Pek.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 41. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe DS i zajedno poslanici poslaničke grupe DSS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Korač, Arpad Fremond i Zolton Pek.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 58. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Korač, Arpad Fremond i Zolton Pek.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 58. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 58. amandman je, na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Molim predstavnika predlagača da se izjasni o ovom amandmanu.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Branko Ružić

  | Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  Saglasni.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem, gospodine ministre.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 66. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Petar Jojić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 69. amandman je podneo narodni poslanik Goran Čabradi.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 69. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 73. amandman je podneo narodni poslanik Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 75. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 75. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 77. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 77. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 77. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe DSS, poslanici poslaničke grupe Dveri i poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 85. amandman je podneo narodni poslanik Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 87. amandman je podneo narodni poslanik Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 92. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 92. amandman je podneo narodni poslanik Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 94. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 99. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 100. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, LJiljana Mihajlović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 101. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 109. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 109. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 109. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 110. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Milorad Mirčić i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 121. amandman je podneo narodni poslanik Goran Čabradi.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 121. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe DSS i zajedno poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 121. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 122. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 124. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić,
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 132. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 133. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 134. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 140. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 141. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 142. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 143. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 145. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 146. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 151. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 153. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 155. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić i zajedno poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 157. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Ružica Nikolić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 163. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Momčilo Mandić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 26. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.
  Amandman kojim se ispred člana 1. dodaju novi članovi 1. i 2. podneo je narodni poslanik Hadži Milorad Stošić.
  Na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio je ovaj amandman, a odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Jelena Žarić Kovačević i Aleksandar Marković.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Marina Ristić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Filip Stojanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, LJiljana Mihajlović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili Predlog zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 27. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O PLATAMA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici, Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Marina Ristić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici, Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici, Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Filip Stanojević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici, Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, LJiljana Mihajlović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić i Božidar Delić i zajedno Vjerica Radeta i Nataša Jovanović.Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Tomislav LJubenović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Momčilo Mandić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, LJiljana Mihajlović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Ružica Nikolić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Vesna Nikolić Vukajlović i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Marina Ristić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković - Đuričić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Filip Stojanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandmane, u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naziv iznad člana 32. i član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naziv iznad člana 34. i član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naziv iznad člana 35. i član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na člana 35. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, LJiljana Mihajlović, Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na člana 36. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Ružica Nikoli i Zoran Krasić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na člana 38. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Dubravko Bojić i zajedno Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić Vjerica Radeta i Petar Jojić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman je podnela narodni poslanik Marijana Maraš.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 28. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta, Nataša Jovanović i Zoran Krasić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Dubravko Bojić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, LJiljana Mihajlović i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandar Šešelj i Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Sreto Perić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili Pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje će odlučivati o Predlogu u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 29. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA
  Na član 1. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine određujem četvrtak 14. decembra 2017. godine, sa početkom u 10,00 časova kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.