Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Reč ima ministar gospodin Vujović. Izvolite.

  Dušan Vujović

  Gospodine Raduloviću, cifre glase ovako, taj prosek vaš je rezultat minus 1,8% 2014. godine, plus 0,8% 2015. godine i plus 2,8% 2016. godine. Prosek je najmanje relevantna stvar. Brzina izlaska iz krize je relevantna stvar. Ako meni ne verujete, pitajte bilo kog ekonomistu koji ima obrazovanje da vam to objasni. Znači to je povećanje stopa, ako pogledate kvartalne, još veće je povećanje.
  Drugo, vaše vezivanje efekata mera i rezultata je bolno neažurno i bolno pogrešno. Reći ću vam jednu stvar vrlo važnu, na koju ste pozivali već dva puta u vašim pisanim iskazima o tome šta se dogodilo, pošto ćete me prekinuti ponovo reći ću vam sledeće. PDV stopa je povećana sa 18% na 20% 2012. godine. Stupila na snagu 1. januara 2013. godine, ta viša stopa. Dok ste vi bili ministar.
  (Saša Radulović: Nisam tada bio ministar.)
  Proverite knjige, molim vas. Jeste bili ste ministar 1. januara kada je doneta ta mera, bili ste ministar.
  (Saša Radulović: To nije tačno.)
  Kako nije tačno? Pobogu čoveče, kako nije tačno? Mera je doneta u oktobru 2012. godine, bili ste ministar.
  (Saša Radulović: Nisam bio ni u ministarstvu.)
  Ja sam pokušavao da vas kao konsultant dobijem, bili ste u ministarstvu, ako niste bili ministar, to je drugo nešto. U ministarstvu ste bili.
  Znači, ovako, ta stopa je promenjena dok ste vi bili ministar. Analiza pokazuje da je prihod od PDV u 2013. godini povećan za 30 milijardi, a deficit povećan za 50 milijardi. Vaša teza da je PDV pomogao smanjenju deficita je potpuno netačna, nelogična i neodrživa. Smanjio se deficit, ne povećanjem stope nego povećanjem naplate i boljom disciplinom, a to je bitna razlika i to se dogodilo tek od septembra 2014. godine.
  Prema tome, činjenice poštujem, analizu poštujem još više, koja je zasnovana na činjenicama. Hvala lepo.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Po amandmanu, narodni poslanik Saša Radulović.
  (Saša Radulović: Replika.)
  Nemate pravo na repliku.

  Saša Radulović

  Poslanička grupa Dosta je bilo
  Ministre, pogrešili ste, ja sam ušao u Vladu 2. septembra 2013. godine i zašao u januaru 2014. godine, tako da se ne bih vraćao na to.

  Odgovorite na jedno jednostavno pitanje, da su stope PDV 18% i 8%, koliko bi manje imali prihoda od PDV ove godine? Da li bi to onda značilo da bi deficit samo po tom osnovu bio veći za 50 milijardi dinara?

  Drugo pitanje, da niste uvećali akcize na struju, koje godišnje uzimaju od građana nekih 15 milijardi dinara, da li bi deficit ove godine bio 15 milijardi dinara veći? Da nije povećan porez na dobit pravnih lica, da li prihodi koje u vašem budžetu imate, da li bili manji za 30 milijardi? Imali bi deficit u tom iznosu.

  Ovo je vrlo jednostavna matematika ministre. Vrlo jednostavna. Znači, da su stope tamo gde su bile, imali bi deficit, pošto su stope povećane to znači, zavučena ruka u džepove građana i privrede. Nema načina da izbegnete ovo. Nema. Vrlo je jednostavno, kada pogledate brojeve, prosto kao pasulj.

  Prema tome, nikakva retorika, nikakva priča, sve zemlje imaju svoje probleme, sve zemlje imaju probleme sa kojima se suočavaju, pogrešna ekonomska politika dovodi do izuzetno niskih stopa rasta, jer nigde ne štedite. Ogromno poresko opterećenje, javašluk u državi, ogromni gubici, aktivirane garancije zbog nesposobnih partijskih kadrova. To vi ne možete da rešite, vi ste u Ministarstvu finansija, to bi Vlada trebala da reši, međutim, ne rešava.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Reč ima ministar Vujović, replika.

  Dušan Vujović

  Znači, ovo što govorite stvarno ne bi moglo da se razume, bez jednog detaljnijeg objašnjenja.
  Ja sam vam rekao da na osnovu faktičke situacije znamo da je povećanje PDV sa 18% na 20% povećalo prihode za 30 milijardi. Nakon toga je došlo pri istoj stopi do povećanog napora da se naplati PDV. Da građani razumeju, oni koji su plaćali niko im nije uzeo ni dinar više. Ako je nekome stavljena ruka u džep, to je onima koji nisu plaćali PDV do tada.
  Znači, stopa se nije menjala, onaj ko je radio po zakonu, niko mu ništa nije više naplatio.
  Nije neverovatno nego tačno. Slušajte pažljivo šta govorim, ja sam vas slušao. Znači, ako se stopa nije promenila, svi oni koji su plaćali PDV nisu imali sivu ekonomiju, plaćali su PDV na sve transakcije, plaćali na input, pa plaćali na svoje proizvode, odbijali, kredit koji su dobili na input. Kod njih se ništa nije promenilo.
  Povećanje PDV u 2014. godini je nastalo zato što su oni koji do tada nisu plaćali PDV ili su bili u sivoj ekonomiji ili nisu dobro obračunavali PDV, oni su platili više. Samo oni, a ne oni koji su plaćali uredu. To je jako bitno.
  Kao što se sada bune oni koji trebaju po formularu, koji primenjuje 12 stavki prijave PDV da to sada urade sa 78 stavki, oni se žale. Samo oni koji nisu poštovali zakon.
  Drugo, jako važno, ovo što govorite, o modelu ekonomske politike i svemu ostalom, molio bih vas da objavite knjigu mi radimo po standardu priznatim modelima i mi smo smanjili deficit tako što smo smanjili neracionalne rashode pre svega. Znači, imali smo neke tzv. dugoročne rashode, to su obećanja države da će uraditi neke stvari. Smanjili smo trošak duga, nama se najvažnija stavka u svemu tome, …
  (Saša Radulović: Vreme.)
  (Predsedavajući: Privodite kraju.)
  Polako, da vam kažem, kako je smanjen deficit, ako želite da znate. Smanjen je tako što je smanjena razlika između primarnog i ukupnog deficita sa 3,8% na sat, biće ove godine manji od 3%. Znači, mi 2% smo uštedeli na kamatama. Mi smo smanjili sve troškove. Mi smanjili, garancije koje je neko pomenuo ovde, potiču iz perioda 2008, 2014. godine, kada su se šakom i kapom delile garancije bez ikakvog rezona i koje su se onda aktivirale.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem, gospodine ministre.
  Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo, po amandmanu.
  ...
  Dveri

  Srđan Nogo

  Poslanička grupa Dveri
  Molim vas, gospodine ministre, ovo što ste vi rekli je obmanjivanje građana. Znači, ko plaća PDV? Porez na dodatu vrednost je porez na potrošnju i on se prevaljuje u lancu do krajnjeg korisnika i teret pada na građane, one koji su krajnji korisnici. Oni su, znači, poreski obveznici u tom slučaju. I, zato što su oni bili prinuđeni da više svog novca izdvajaju, zato je nastao taj porast u budžetu kod vas, ali je zato nastao problem u kućnom budžetu svakog pojedinca. Nemojte ovde da izvrćemo činjenice. Vi to, siguran sam, da dobro znate. Ovo što govorite nije apsolutno tačno.

  Tako da, mislim da ste pokušali da grubo obmanete i narodne poslanike, a i javnost Srbije, a jasno je kako ste vi smanjili deficit u budžetu. Tako što ste stegnuli ne kaiš države, nego ste stegnuli kaiš građana i privrede, a nijedna država se nije izvukla iz negativnih ekonomskih tokova, iz krize na taj način. To je model po kome MMF i Svetska banka, sigurno ubijaju nacionalne ekonomije i mi hitno to treba da odbacimo i da radimo kontra od onoga što nam govori MMF i Svetska banka za dobrobit građana i države.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Reč ima ministar Vujović. Izvolite.

  Dušan Vujović

  Na tom nivou fraza stvarno nije moguće analizirati bilo šta. Mi ovde razgovaramo o budžetu, vi na političkom mitingu to možete da govorite.
  Ja vam samo kažem sledeće, ako građani plaćaju na kraju sve i dugove koje smo nasledili, znači, ovako, da vam kažem nešto, mi smo 2014. godine, kada smo započeli program, imali dug koje je u ovom parlamentu, deficit koji je bio razmatran u parlamentu, od 225 milijardi. Naredne godine je bio 191 milijardu, pa 122. Vrlo smo teško i bolno smanjivali sve elemente da bismo smanjili deficit, pa je onda ove godine plus 50 se očekuje na kraju godine.
  Znači, mi smo putem išli od rupe, od 225 milijardi do plus 50, korak po korak. Ostavite vi floskule oko fonda ili ne fonda. Oni su tu da nama nametnu finansijsku disciplinu, a mi treba sebi da smanjimo teret tih dugova. To smo uradili, tako što smo smanjili u narednoj godini za 16 milijardi troškove kamata. To je ono što narod plaća, a ne mora da plaća. Znači, mi smo narodu uštedeli 16 milijardi. Vi pogledajte pa nađite neku drugu uštedu koja je tolika, a da ništa nismo izgubili. Nismo mi smanjili ništa, samo plaćamo jeftinije ono što dobijamo za finansiranje razvoja i budućnosti ove zemlje.