Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 08.05.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/82-18

8. dan rada

08.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 13:00

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega.
Reč ima narodni poslanika Đorđe Komlenski. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Imam pitanje za Vladu Srbije, odnosno za Ministarstvo poljoprivrede – da li će i kada biti vraćen na snagu stari Pravilnik o podsticajima za priplodnu stoku, a u skladu sa odlukama i preporukama Odbora za poljoprivredu Skupštine Republike Srbije, obzirom da su ovim novim Pravilnikom neočekivano povećani limiti broja ovaca i krava kada su u pitanju prava na ostvarenje podsticaja?

Ovo iz jednog drugo razloga, jer ova Vlada je mnogo toga u prethodnom periodu učinila na uvećanju stočnog fonda i nisam siguran koliko ovaj novi Pravilnik je nešto što će doprineti jednoj izvesnosti, pouzdanosti naših stočara, pogotovo malih stočara koji treba da žive od manjeg broja ovaca i krava, a ujedno da poboljšaju izvoz i stvore veću mogućnost za izvoz Republike Srbije.

Naime, činjenica jeste da za razliku od ranijih vlada do 2012. godine, kada je najveći iznos bio od 188 miliona evra ulaganja u poljoprivredu, ali podsetiću da tada nije bilo ulaganja u stočarsku proizvodnju, samo prošle godine ova Vlada je uložila 309 miliona evra i mislim da se sa tim mora nastaviti dalje. Zašto? Zato što u ovom trenutku mi imamo Sporazum sa Turskom o privilegovanom izvozu junećeg mesa u iznosu od pet hiljada tona. Izvesno je da će biti potpisan sporazum i na 10 hiljada tona, dok smo mi u stanju, odnosno izvezli smo samo količinu otprilike od oko 300 tona.

Pored toga imali smo i imamo pravo na izvoz junećeg mesa u EU od osam hiljada tona i ovo meni sve ukazuje da potencijal priplodnih grla u Republici Srbiji nije zadovoljavajući i daleko je od mogućnosti koje su pružene i ostvarene dobrom politikom i dobrom saradnjom sa okruženjem i sa zemljama, odnosno sa EU koju sam naveo.

Da li će i koje mere Ministarstvo poljoprivrede primeniti to bi zaista želeli što pre da znamo? Mišljenje je da bi restrukturiranje uloženih sredstava, gde su svetski rezultati i svetska ulaganja potpuno suprotna od načina na koji mi to radimo u ovom trenutku, gde se 70% sredstava ulaže u stočarstvo, 30% u biljnu proizvodnju. Kod nas trenutno je 70% subvencija i ulaganja u biljnu proizvodnju, a u stočarstvu samo 30%. Prosta matematika pokazuje, ukoliko bi se ulaganja u stočarstvo uvećavala i da se taj odnos približi ovim svetskim standardima, umesto dosadašnjih četiri milijarde evra godišnjeg izvoza, minimalno bismo mogli izvoziti oko 9,5 milijardi vrednosti mesa na spoljna tržišta i drugih poljoprivrednih proizvoda.

Ima još mnogo drugih mera koje bi mogle služiti za što lakši izvoz i obezbeđenje potencijala, a to je uvoz krava po sistemu krava – tele. Znači, krave koje se ne muzu, već daju samo dobrog tovljenika. Ukoliko bi se stvorile mogućnosti da država, umesto što izvozimo po niskim cenama poljoprivredne proizvode, znači kukuruz, to uložila u poljoprivrednu proizvodnju, omogućila stočarima da beskamatno na taj način budu kreditirani u ishrani stoke, to bi se višestruko vratilo kao nešto što bi omogućilo da građani Srbije ostanu na selu, da poraste interesovanje za to, a dodatnim privilegovanjem mladih, kojima bi se stvorili uslovi za kreditne linije i lakše podizanje objekata u kojima bi se vršio uzgoj stoke, bila bi garantovana izvesnost, a samim tim i stabilnost u snabdevanju tržišta u Republici Srbiji. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Komlenski.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, jednom sam prilikom postavljanja poslaničkog pitanja svoj govor započeo rečima svetog vladike Nikolaja Velimirovića – ne kradi državu, jer je skupo plaćena. To je bilo prilikom otkrivanja velikog broja afera u gradskoj opštini Vračar, dok su žuti vršili vlast u toj opštini, a danas ću dozvoliti sebi da još jednom u ovom mandatu postavim poslaničko pitanje, odnosno započnem ovim velikim rečima srpskog vladike.

Moje pitanje je upućeno Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, jer to ministarstvo obavlja poslove državne uprave koji se odnose na sistem lokalne samouprave i teritorijalne autonomije i usmeravanje i podršku jedinicama lokalne samouprave u obezbeđivanju zakonitosti i efikasnosti rada.

Da li su u ministarstvu upoznati sa ogromnim brojem afera koje potresaju opštinu Paraćin? Ako su upoznati, šta planiraju da učine povodom toga? Dakle, u pitanju je čak sedam afera koje su otkrivene za relativno kratko vreme o čemu su mediji pisali, a u pitanju je više desetina miliona dinara pronevere i zloupotrebe.

Paraćinom vlada jedan klan okupljen oko istaknutog funkcionera DS - Saše Paunovića. On je na vlasti u toj opštini već 18 godina, a jedino po čemu je poznat jeste upravo veliki broj afera u kojima su on i njegovi saradnici vinovnici. Dakle, u pitanju je model koji su usavršili u toj opštini, a to je da gotovo svaki funkcioner opštine ima jedno ili više privatnih preduzeća, privatnih firmi koje po pravilu dobijaju, skoro bez izuzetaka, sve unosne poslove u toj opštini.

Mislim da bi mogli da se prijave za Ginisovu knjigu rekorda po broju opštinskih funkcionera koji su uz to i vlasnici preduzeća, dakle pobedili bi na tom takmičenju.

Najnoviji primer je, kako pišu mediji, sekretar SO Paraćin, čiji muž ima privatnu firmu koja se bavi obezbeđivanjem ljudskih resursa za potrebe klijenata. Dosadašnji ugovori koje je ta firma naplatila iz opštinske kase, dakle, u pitanju je 2017. i 2018. godina, iznose 18.734.000 dinara, dakle skoro 19 miliona dinara, ili oko 160.000 evra. Dakle, možete da pretpostavite da je u postupku javne nabavke ta firma bila jedini ponuđač, to nas više ne iznenađuje, to je kod njih sad postalo pravilo. Dakle, javna nabavka, jedna jedina firma je ponuđač, ta firma bude izabrana i u pitanju je firma čiji je muž ili žena opštinski funkcioner. Ovde je ponovo na delu klasičan oblik sukoba interesa, rekao bih školski primer sukoba interesa, kao i više puta ranije.

Ako znamo da zakon glasi da funkcioner ne sme biti ni u kakvom odnosu zavisnosti prema licima koja bi mogla uticati na njegovu nepristrasnost u obavljanju javne funkcije, niti koristiti javnu funkciju za sticanje bilo kakve koristi ili pogodnosti za sebe ili povezano lice. Ovde je upravo u pitanju povezano lice, dakle.

Zatim, imamo onog stručnjaka što je tamo direktor JKP Vodovod, taj nije prijavio ženinu firmu, zaboravio je da prijavi Agenciji za borbu protiv korupcije, iako ima krivične prijave od ranije zbog finansijskih malverzacija. Dakle, opet sukob interesa. Dakle, zaključak je, gde god Demokratska stranka vrši vlast uvek imamo zloupotrebu položaja, zloupotrebu budžeta, sukob interesa, lopovluk jednom rečju. Bio to Đilas u Beogradu, bio to Ješić u Inđiji, bio to Kuzmanović na Vračaru, bio to Kena u Smederevskoj Palanci, bio to Paunović u Paraćinu, rezultat je isti – opustošen budžet, zloupotreba budžeta, a džepovi puni.

Konačno stigao nam je i zvaničan odgovor Agencije za borbu protiv korupcije na moje prošlo pitanje, potvrdili su da je bilo sukoba interesa kada je reč o Šaletiću, izvesnom, koji je zamenik predsednika opštine.

Samo za kraj da postavim pitanje Agenciji za borbu protiv korupcije – kada će na osnovu utvrđenog pokrenuti postupak zbog povrede Zakona o Agenciji protiv zamenika predsednika Opštine Paraćin? Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Markoviću.
Nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici prof. dr Miladin Ševarlić i dr Dragan Vesović.
Nastavljamo pretres u pojedinostima o Trećoj tački dnevnog reda – Predlogu zakona o vojnom obrazovanju.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Duško Tarbuk.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Majkić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đukanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Drecun.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Željko Sušec.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Jović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Milekić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Vlado Babić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Milovan Krivokapić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Nataša St. Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Goran Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Bojan Torbica.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Goran Pekarski.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ana Čarapić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dalibor Radičević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Milan Knežević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milosav Milojević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Petrović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Stojiljković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Branimir Rančić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik doc. dr Mihailo Jokić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Palalić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ana Karadžić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Stević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Belačić, Dubravko Bojić i Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Veroljub Stevanović i Tomislav Žigmanov.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić, Božidar Delić i Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
(Vjerica Radeta: Po Poslovniku.)
Koleginica Radeta po Poslovniku. Izvolite po Poslovniku.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine predsedavajući, evo ja sam želela reč i želela sam da govorim o ovom amandmanu, ali ne mogu zbog nakaradnog Poslovnika, više nemamo vremena. Kao potpredsednik Narodne skupštine upozoravam vas i pomažem vam u radu na osnovu člana 32. Poslovnika – dužni ste zbog javnosti da kažete da nije tačno ovo što vi samo čitate – da li neko želi reč, ne, hvala.

Mi srpski radikali, želimo reč po svakom amandmanu, dužni ste da kažete da zbog tako lošeg Poslovnika narodni poslanici zapravo ne mogu da obrazlažu amandmane koje su podneli.

To što radite je obmanjivanje javnosti. LJudi sada misle što su ovi podnosili amandmane, a neće o amandmanima da govore. Dakle, morate da pitate da li podnosilac amandmana želi da govori, pa ako se javi kažete – nemate više vremena, a onda pitate da li neko drugi želi da govori, jer ovo što vi sada predstavljate javnosti je upravo ono što se u medijima danima već nekoliko sedmica unazad piše kako se narodni poslanici ovde igraju, kako se tek tako samo podnose amandmani i kad vi to sada tako predstavljate onda će narod koji nas gleda ili koji sutra pročita u novinama takvu jednu konstataciju reći da mi ovde stvarno gubimo vreme. Ne, mi ovde, sada govorim u ime poslanika SRS, mi ovde radimo ozbiljno, raspravljamo o svakom predlogu zakona, dajemo ozbiljne i argumentovane primedbe, ulažemo amandmane da bismo popravili tekst zakona i želimo svaki podneti amandman da obrazložimo. Molim vas, vodite računa o tome.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Radeta, vodim računa i naravno vodim računa o poštovanju Poslovnika član 158. stav 4. u skladu sa tim vodim i sednicu. Naravno, vi ste imali sada priliku da kažete to što ste rekli i to apsolutno nije sporno, to je vaš stav i smatram da nisam povredio Poslovnik.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje o povredi?
(Vjerica Radeta: Da želim.)
Hvala na sugestijama, ali moramo da radimo u skladu sa ovim Poslovnikom koji je važeći i koji je na snazi.
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miljan Damjanović, Nataša Jovanović i Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Jovanović, Aleksandar Šešelj i Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Veroljub Stevanović i Tomislav Žigmanov.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Marjana Maraš.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Despotović, Nemanja Šarović i Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik dr Sanda Rašković Ivić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mirčić, Petar Jojić i Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Šešelj i Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić i Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ružica Nikolić i Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nikola Savić i Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Petar Jojić i Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mirčić i Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Veroljub Stevanović i Tomislav Žigmanov.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nemanja Šarović i Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić i Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 22. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Veroljub Stevanović i Tomislav Žigmanov.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jasmina Karanac, dr Ivan Bauer, Branimir Jovanović i dr Predrag Jelenković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 29. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 33. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 38. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jasmina Karanac, dr Ivan Bauer, Branimir Jovanović i dr Predrag Jelenković.
Reč ima Branimir Jovanović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Branimir Jovanović

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, predstavnici Vojske Srbije, koleginice i kolege, moje kolege i ja podneli smo ovaj amandman da bismo uskladili rokove koji se odnose na konkurs za izbor u zvanje nastavnika i saradnika.

Naime, član 39. Zakona o vojnom obrazovanju predviđa da citiram – izbor u zvanje saradnika i nastavnika stranog jezika i veština vrši visokoškolska jedinica u sastavu Univerziteta. Konkurs za izbor u zvanje lica iz stava 1. ovog člana raspisuje se tri meseca pre isteka vremena za koji su birani.

Predlažem da ovaj rok za raspisivanje konkursa ne bude tri meseca, već šest meseci i na taj način bismo ga uskladili sa rokom koji je predviđen za izbor nastavnika iz člana 37. ovog zakona. Smatram da je ovaj zakon o vojnom obrazovanju veoma značajan za dalje uspešno profilisane naše Vojske i da ćemo rezultate dobrih odluka koje ćemo, nadam se, doneti videti tek u budućem periodu, odnosno u godinama koje slede.

Na primer ću navesti da je odluka koja je doneta pre tri godine, da se ponovo uvede srednjoškolsko stručno obrazovanje podoficira Vojske Srbije, da se sada pokazalo kao dobra odluka i da svaka vojska se temelji na efikasnom radu i svaka jaka vojska ima za osnov jedan dobar i kvalitetan podoficirski kadar i da ulaganje u obrazovanje se višestruko isprati mnogo kasnije, jer svi ti ljudi provedu svoj radni vek u Vojsci Srbije. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Jovanoviću.
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božidar Delić i Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 43. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić i Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 44. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 45. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 46. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 47. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 48. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 49. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 50. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Veroljub Stevanović i Tomislav Žigmanov.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 51. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 52. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 53. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 54. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 55. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 55. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Petar Jojić i Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 56. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 52. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Veroljub Stevanović i Tomislav Žigmanov.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 57. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 58. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 59. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 60. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 60. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 61. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 62. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 62. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, Meho Omerović, dr Muamer Bačevac i Nataša Mihailović Vacić.
Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 63. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 64. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 65. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 65. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 66. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 66. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miljan Damjanović i Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 67. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 68. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 69. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 70. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 71. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić i Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nikola Savić i Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 72. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 73. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 74. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 75. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 76. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 76. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 77. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 78. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 79. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 80. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 81. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 81. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 82. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 83. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, Jovan Jovanović, zajedno Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Vesović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta, zajedno Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Vesović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta, zajedno Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Vesović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Vesović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta i zajedno Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta, zajedno Srđan Nogo i Zoran Radojičić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miljan Damjanović i Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS, i zajedno Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, Jovan Jovanović, zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović i zajedno Vladimir Đurić, Nenad Božić, Tatjana Macura i Aleksandar Stevanović
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Đuriću, izvolite.