Sedmo vanredno zasedanje , 19.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

5. dan rada

19.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Marko Zeljug

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajuća.

Proaktivnost lokalne samouprave u Predlogu zakona treba da obezbedi slobodu inicijative pokretanja projekata od interesa za građane u cilju razvoja lokalne samouprave kao ukupan razvoj Republike Srbije.

Dolaskom SNS na vlast u Beogradu i formiranjem tima koji je imao zadatak da reši sve nagomilane probleme koji su nastali za vreme tajkunske vlasti Dragana Đilasa, zatečen je ukupan dug grada u iznosu od milijardu i 200 miliona evra, a odgovornim raspolaganjem budžeta i realizacijom investicija danas je taj dug sveden na duplo niži nivo.

Gradska javna preduzeća koja su bila stecište javašluka i mašina za izvlačenje novca građana Beograda za lično bogaćenje, posle uvođenja reformi i optimizacije broja zaposlenih danas stvaraju dobit.

Najdrastičniji primer je Parking servis, koji suštinski dobija resurs javne površine finansiran od resornog sekretarijata na upravljanje, a obaveza preduzeća je bila da naplati taksu.

Godine 2014. rupa u kasi tog preduzeća bila je 100 miliona dinara. Već 2016. godine po izvršenim promenama dobit istog preduzeća je dostigla 730 miliona. Slična, ako ne i gora situacija bila je u gradskim opštinama gde je vladala DS. Navešću primer gradske opštine Surčin iz koje dolazim, gde je bivša vlast pokušala otimanje odbornika da zadrži vlast, da bi sakrila svoja kriminalna dela.

Dug kase sa javnim preduzećima iznosio je 500 miliona dinara, što prevazilazi budžetski okvir gradske opštine Surčin. Zatečen je enorman broj nepotrebno partijski zaposlenih ljudi, kao i broj ljudi u komisijama koji se nikada nisu sastajale, a mesečno su koštale građane Surčina tri miliona dinara. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo Milosav Milojević.
...
Srpska napredna stranka

Milosav Milojević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvažena predsednice Narodne skupštine, cenjeni ministre, dame i gospodo, želim da izrazim uverenje da je ovo jedna od najvažnijih tema o kojima diskutujemo. U prethodnim obraćanjima po amandmanima sam istakao važnu saradnju lokalnih samouprava i državnih organa. Rekao sam da verujem da samo jasnom vizijom i poštovanjem statuta jedna opština ili grad mogu ići napred. Sada bih se nadovezao na prethodno izlaganje i kazao da kao što i sam izraz znači, ništa od toga ne bi bilo moguće ukoliko nema proaktivnog pristupa, odnosno samoinicijativno, smelo sa svesnim preuzimanjem odgovornosti i kontrole nad onim što želite ostvariti, možemo doći do napretka i razvoja.

Upravo ovaj elemenat čini okosnicu razvija privatnog sektora, to je ono što moderan poslodavac traži od svog radnika, kreativnost, preuzimanje odgovornosti, inicijative. Moderan život 21. veka to zahteva.

Opština Aranđelovac je tokom proteklih godina dobila više od 20 miliona evra pomoći od strane Vlade Republike Srbije kroz razne programe i za mnoge namene. Urađene su desetine kilometara lokalnih i magistralnih puteva, izvršena sanacija škola, vrtića, biblioteke, muzeja, zgrade suda, kulturnih i istorijskih spomenika. Započinju se veliki projekti rekonstrukcije bolnice, sportskih hala i mnogo toga što je suštinski važno za funkcionisanje i razvoj grada.

Mnogi od projekata su decenijama stajali i bili zaboravljeni pod dubokim slojem prašine. Dolaskom SNS na vlast, vizijom Aleksandra Vučića, počela je ponovo da se razvija svest koliko je zapravo važno raditi bitne stvari, koliko je značajno pokušati i učiniti sve da bi se jedna lokalna jedinica, grad, opština razvili.

Upravo sa proaktivnim pristupom, sa idejom i željom došlo se do toga da se nešto što nije rađeno decenijama, što su mnogi mislili da će zauvek ostati mrtvo slovo na papiru, odjednom postane realnost. To se postiglo samo i jedino zahvaljujući želji i volji ljudi iz lokalne samouprave, sa jedne, odnosno razumevanjem i poznavanjem problematike ljudi iz državnih organa, sa druge strane. To je jasan obrazac kako treba ići dalje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela Stanija Kompirović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Stanija Kompirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Moj amandman u članu 3. se odnosi na sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na unapređenje pravosuđa. Glavni cilj unapređenja pravosuđa i unapređenja rada pravosudnih organa, uvođenje novih i poboljšanih metodologija rada, poboljšanje komunikacije sa javnošću, unapređenje profesionalnih kompetencija i revizira relevantnosti zakonodavnog okvira, efikasnost pravosuđa u celini na mreži sudova opšte nadležnosti i javnih tužilaštva.

U cilju unapređenja pravosuđa potrebno je nastaviti sa stručnim usavršavanjem nosioca pravosudnih funkcija kako bi se obezbedilo da se oni pridržavaju najviših standarda kompetentnosti, ponašanja, integriteta profesionalizma i odgovornosti. Bez adekvatnog, obučenog, administrativnog i tehničkog osoblja u sudovima i javnim tužilaštvima, nema ni kvalitetnog i efikasnog rada ovih organa, te je stoga potrebno stalno raditi na njihovoj obuci i stručnom usavršavanju.

Unapređenje efikasnosti, kvalitet rada, kao i stvaranje podsticajnog radnog okruženja, sa ciljem ostvarenja najboljih rezultata, ostaje prioritet u narednom periodu, kao što je i stvaranje snažnog ekonomskog i stabilnog društva prioritet i put politike kojom nas vodi naš predsednik, pa zato težimo da idemo putem boljeg i napred. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo Vladimir Đukanović.
Na član 3. amandman je podnela Jelena Mijatović.
Na član 3. amandman je podneo Miodrag Linta.
Na član 3. amandman je podneo Marko Parezanović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Parezanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsednice.

Mislim da je za svaku lokalnu samoupravu jako važno da izgradi taj partnerski odnos sa svim republičkim institucijama, od Vlade Republike Srbije preko ministarstava do javnih preduzeća. Ja to mogu najbolje da ilustrujem na primeru mog grada Čačka. Pre par meseci sam imao to zadovoljstvo da sa svima vama i sa svim građanima podelim jednu lepu vest da je grad Čačak ušao u završnu fazu pregovora sa velikom nemačkom kompanijom „Forverk“, kompanijom koja se bavi proizvodnjom rezervnih delova za automobilsku industriju i koja bi trebala u gradu Čačku da zaposli između 1.200 i 1.500 građana u narednih nekoliko godina.

Sada mogu da kažem da je pre nekoliko dana potpisan ugovor i da u prvoj polovini juna možemo očekivati kamen temeljac, a već u januaru da će ta fabrika početi da zapošljava građane i da radi.

Sve to ne bismo mogli da uradimo da nismo imali savršen odnos i sa Vladom Republike Srbije i sa nadležnim ministarstvima i sa javnim preduzećima i da za kratko vreme nismo izgradili jednu potpuno novu industrijsku zonu u koju je uloženo preko pet miliona evra.

Kada smo u gradu Čačku razgovarali o ovoj temi i kada je ona bila na sednici skupštine grada, samo jedna politička organizacija je bila protiv ove investicije, protiv otvaranja novih radnih mesta i mislim da ne moram čak ni da vam govorim o kojoj političkoj organizaciji se radi, da ćete sigurno sami prepoznati.

Kada se stvori jedna povoljna investiciona klima, steknu ti potrebni infrastrukturni preduslovi, kada se zavrti točak investicija, onda gde je jedna investicija, tu je i druga, i kada mnogi strani investitori već čuju da je jedna tako velika i ozbiljna kompanija došla u grad Čačak, onda se i oni lakše odluče da načine isti korak.

Ja mislim da ću već u narednih 20 dana imati ponovo to zadovoljstvo da sa svima vama i sa građanima Čačka podelim još jednu lepu vest, a to je da će u gradu Čačku biti otvorena još jedna fabrika i da će u grad Čačak doći još jedna respektabilna i renomirana strana kompanija.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo poslanik Zoran Bojanić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Bojanić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Utisak mi je u današnjoj popodnevnoj raspravi, utisak koji upravo gledam, da ni jednog jedinog poslanika celoga dana nema bivše DS u bilo kom agregatnom stanju. Ovo je tema koja njih uopšte ne interesuje. Bili su tu kad su bila poslanička pitanja i žalili su se, izneli par neistina i otišli. Lepo, a brinu se o narodu i o onome šta se dešava u našoj državi.

Da sam sa svim svojim predlozima amandmana na pravom putu upravo mi govori ovaj član zakona, odnosno izmena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi. Da Vlada Republike Srbije i predsednik Republike Srbije rade pravu stvar i da državu Srbiju i sve nas vode pravim putem upravo govori i ono što sam hteo da istaknem kroz amandman na član 3. – ekonomski održivi razvoj Republike Srbije.

Kada to govorim, pre svega mislim u onom delu gde se govori u ovom članu da sve lokalne samouprave treba i moraju biti upoznati sa svim onim dešavanjima koja su na nivou Republike Srbije, a pre svega se govori o evropskim integracijama. Upravo kroz to, ako pratimo evropske integracije, mi ćemo videti da nam se otvaraju vrata, apropo onoga što je govorio kolega Marko Parezanović, da otvaramo nove investicije, da nam dolaze strani ulagači i da Republika Srbija ide pravim putem. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite.