Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.11.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Jelena Žarić Kovačević, po Poslovniku. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Član 106, a u vezi sa članom 109. poslednji stav koji kaže – ako poslanik postupa protivno odredbama ovog Poslovnika.

Dakle, kolega Vesović zaista nije uopšte govorio o amandmanu. Ja razumem da postoji širina u izlaganju i razumem da postoji iznošenje svog viđenja, ali dajte da to skoncentrišemo na predloge zakona koji su pred nama u raspravi u pojedinostima.

S druge strane, što se tiče Ugljanina, pa i sam ministar Stefanović je proteklih dana odgovarao na slična pitanja i posle njega ne bi trebalo ponavljati da će, naravno, nadležni organi, nadležne institucije brinuti o tome.

Ja se iskreno nadam da sam poslednja u nizu povreda Poslovnika, pa bih želela da iskoristim ovo javljanje i da vas pozovem da zaista diskusiju vratimo na pravi tok, a to je rasprava u pojedinostima o predlozima zakona koji su jako važni za građane Srbije o kojima mi danas treba da govorimo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Potpuno se slažem sa vama koleginice Jelena Žarić Kovačević.
U skladu sa tim određujem pauzu, u skladu sa članom 112. Poslovnika o radu Narodne skupštine, u trajanju od 10 minuta.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa daljim radom.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta, po Poslovniku. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Vi ste kolega Arsiću, malopre zloupotrebili član 112. Vi imate pravo da prekinete sednicu, ali član 112. se upotrebljava, koristi se, a nije tu da se zloupotrebljava.

Nije dobro što već danima, ili skoro od početka ovog saziva provodite teror većine nad manjinom u Narodnoj skupštini. Zamislite kako je to kad poslanik vlasti kaže, evo sad ću još reći po Poslovniku i onda da završimo i vi to prihvatite. To nema veze sa parlamentarnom demokratijom. Pročitajte neku knjigu politički sistem, ja vam preporučujem knjigu dr Vojislava Šešelja, lepo je to tamo objašnjeno.

Kolega, poslanik Mijatović, malopre pokušava u svom obraćanju da skrene pažnju sa onog što je pravi problem. Niti mi srpski radikali želimo nešto loše muslimanskoj verskoj zajednici, niti smo ikada išta loše i ružno rekli protiv muslimanske verske zajednice. Naprotiv, veoma ih cenimo i poštujemo i smatramo ih braćom, imamo ih u svojim redovima, ali nije to njihov problem.

NJihov problem je nešto drugo. Oni ne znaju šta će se desiti kad Vučić ipak odluči da zbog svega ovoga mora Rasima LJajića isterati iz Vlade, jer ne može biti i sa Sulejmanom Ugljaninom i u Vučićevoj Vladi. Ovi poslanici sada ne znaju šta će, pa vam se preporučuju. Mi znamo da će oni ostati deo vladajuće koalicije bez obzira što će im Rasim leteti iz vlasti. Oni su se već opredelili i već je javna tajna, uveliko se priča da će stranku preuzeti Vladimir Marinković. Čuli ste svi verovatno tu priču. To se uveliko priča.

Dakle, još jedanput pitamo gospođu Kuburović – da li će Rasim LJajić ostati u Vladi ako ode u koaliciju sa Sulejmanom Ugljaninom?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Po Poslovniku narodni poslanik Vladimir Marinković. Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala.

Poštovani predsedavajući, reklamiram član 107. urušavanje dostojanstva Narodne skupštine. Ovo je verovatno laufer dojavio sada, vidim da je koleginica imala telefonski razgovor pre nego što se javila za reč.

(Vjerica Radeta: Jel zabranjeno?)

Ne, nije ništa zabranjeno.

Gospodine Arsiću, vi ste vrlo ozbiljan čovek, odlično vodite sednice Narodne skupštine, vrlo ste korektni i demokratični, ali ja sam primetio da u proteklih nekoliko dana jedna od naših koleginica, odnosno deo poslaničke grupe pokušava da vodi sednice Narodne sednice i vrši toliki pritisak kada je u pitanju tema rasprave u Narodnoj skupštini, pa vidim da je i vama neprijatno, kao što je i meni neprijatno kad sednem gore. Neprijatno mi je, ne zbog mene lično, ne zbog moje poslaničke grupe, ne zbog Rasima LJajića, nego zbog ministarke Kuburović, zbog ministra Nebojše Stefanovića i ovih ljudi koji su došli ovde da razgovaraju sa narodnim poslanicima o predlozima zakona koji su na dnevnom redu.

Mi ćemo i dalje insistirati da su nam interesi građana Srbije glavni prioritet i mi ćemo se i dalje fokusirati na tome, a oni što misle da mogu da vode državu, to je malopre koleginica i rekla i vidim da pretenduje da i predsedniku Vučiću daje sugestije i pokušava da umesto njega vodi državu odavde ali ne može.

Može sa ovim Ramzanom Kadirovim našim, ali ne može ni sa nama, ni sa Vučićem, ni sa Rasimom LJajićem. Sa vašim Ramzanom Kadirovim možete, ali to naravno nije demokratija.

Mi jesmo za demokratiju. Mi jesmo za raspravu i naravno ne možete da me dekoncentrišete, ne možete da me uplašite, kao i nikoga od nas. Tako da tražim da se Narodna skupština izjasni u Danu za glasanje i da ne dopustimo jednoj poslaničkoj grupi, opozicionoj da vodi parlament umesto nas koji predstavljamo vladajuću većinu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto vidim kolega Marinkoviću da smo od 40 minuta samo četiri minuta imali radni deo, a ostalo su bile povrede Poslovnika, nemoguće da sam ja toliko puta prekršio Poslovnik za ta četiri minuta.
U skladu sa tim, ponovo određujem pauzu u vezi člana 112. Poslovnika o radu Narodne skupštine, u trajanju od pet minuta.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa daljim radom.
Kolega Vesoviću, izvolite, po amandmanu.
...
Dveri

Dragan Vesović

Poslanička grupa Dveri
Ja ću morati opet sada kada pričam po amandmanu, da izađem iz priče o amandmanu, jer rečeno mi je da glumim patriotu, da sam lažni patriota, da nemam pravo u ovoj Skupštini da pričam…