Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.11.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Jelena Mijatović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Podnela sam amandman na član 4. Predloga zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama u kojem se kroz međusektorsku saradnju dodatno definiše prevencija u smislu smanjenja rizika poplava.

Pre svega bih podsetila na izlaganje ministra Nebojše Stefanovića da je ovo zakon kojim se vrši nadogradnja već postojećeg sistema definisanog Zakonom o vanrednim situacijama. Ovaj predlog zakona otklanja onog što se u praksi smatra nedovoljno efikasnim, dok su rešenja pojednostavljena i inovirana kako bi bila lakša za primenu.

Nakon poplava 2014. godine, prema izveštaju koji je sačinio MUP, navodi se da se ministarstvo maksimalno uključilo u proces odbrane od poplava, da je njihovim angažovanjem sprečeno znatno veće izlivanje velikih reka, kao i da je zbog takvog preventivnog delovanja i angažovanja pripadnika MUP, bezbednosnih službi, Vojske i građana, nije bilo potrebe za evakuacijom stanovništva u Šapcu i Sremskoj Mitrovici.

Za vreme vanredne situacije ministarstvo je prosečno dnevno angažovalo oko 7.300 pripadnika. Evidentiran je utrošak od 30 miliona dinara za angažovanje mehanizacije i opreme. Međutim, ukupan iznos štete od poplava je procenjen na 1,7 milijardi i to je za Srbiju bila veoma skupa lekcija. Zato je intenzivno investiranje u preventivu od ključne važnosti. U danu za glasanje podržaću predloženi set zakona. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Boban Birmančević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko, poštovane kolege poslanici, amandman koji sam podneo će svakako poboljšati ovaj zakon, a mislim da je zakon kao novina u vanrednim situacijama obuhvatio sve ono što je trebalo. Nadamo se da neće biti vanrednih situacija ali smo spremni.

Ono što se pokazalo u donošenju ovog zakona jeste to da u osnovi za svaki zakon, bez obzira ko ga je pisao, kako ga je pisao i sa kakvim namerama, u osnovi svih zakona ipak u pozadini moraju biti ljudi i ljudski resursi. To je pokazala vanredna situacija iz 2014. godine i od 2014. na ovamo. Kako su 2014. godine brinuli u gradu Šapcu i o gradovima gde su bili na vlasti, tako i sada brinu o vanrednoj situaciji i donošenju zakona, dok mi ovde pokušavamo da donesemo najbolji mogući zakon po građane grada Šapca, ali i cele Srbije.

Za to vreme gradonačelnik Zelenović koji je postao gradonačelnik kupujući glasove i to kupujući za iznos od 5.000 do 7.000 dinara, 11.000 dinara u zavisnosti od porodice, koji preti medijima da će ih tužiti ako slučajno pitaju zašto on ima 29 pomoćnika. Te iste medije naziva medijskim ubicama, koji je budžet iz 2015. godine za grad Šabac oštetio za pet miliona evra, koji je lagao svoje građane za investicije, takav gradonačelnik je otišao u Savet Evrope da se žali na svoju državu. Sa jedne strane pozivaju na silovanje premijerke i na vešanje predsednika države, sa druge strane lažu se između sebe u savezu za laž, prevaru i proneveru.

Neka nastave da se lažu između sebe u tom savezu, mi ćemo zajedno sa našim koalicionim partnerima uz ove i sve ostale zakone ponovo napred. Srbija zna svoj put, ima ga uz Aleksandra Vučića i to je jedino sigurno i u narednom periodu i na svim sledećim izborima ta podrška će biti još veća. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Tijana Davidovac.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tijana Davidovac

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvažena ministarka sa saradnicima, dame i gospodo poslanici, poštovani građani Republike Srbije, poplava koja je u maju 2014. godine zadesila Republiku Srbiju u 38 opština, među kojima je i gradska opština Lazarevac, iz koje dolazim, ugrozila je u velikom obimu i uništila imovinu veće vrednosti.

Komisija uprave gradske uprave Lazarevac je dostavila 1.208 zapisnika za građevinske objekte na kojima je vrednost štete na objektima iznosila 165 miliona dinara. Štetne posledice poplave su naročito bile vidljive u oblasti poljoprivrede, ratarstva i stočarstva.

Zatim, imamo 1.049 zapisnika za štete u poljoprivrednoj proizvodnji na površini od oko 900 ha u vrednosti od 52 miliona dinara. Šteta od poplava u stočarskoj proizvodnji je iznosila preko pet miliona dinara, gde je evidentirano 2.902 komada uginule stoke.

Kao posledica poplava na teritoriji gradske opštine Lazarevac pojavilo se 146 klizišta. Veliki je značaj što se ovim zakonom deo nadležnosti prenosi na lokalne samouprave kako bi se brzina reagovanja u ovakvim i sličnim situacijama ubrzala. U danu za glasanju poslanička grupa SNS će podržati predloženi set zakona. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Goran Pekarski.
Da li neko želi reč?
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Mihailo Jokić.
Da li neko želi reč?
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Maja Mačužić Puzić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Mačužić Puzić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovana ministarko sa saradnicima, kolege narodni poslanici, poštovani građani, podnela sam amandman na član 4. ovog zakona kojim bi se dodao stav 3. koji glasi – Primenom ovog zakona podstiče se sveobuhvatni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na prevenciju posledica zemljotresa.

Kako sam u ranijim izlaganjima već pričala puno o tome, ne bih više davala vremena onima koji su bacili mrlju na dobru volju donatora, koji su tada 2010. godine pomogli Kraljevu, već bi akcenat stavila na donatore kojih je tada zaista bilo dosta. Među njima jedan od najvećih je tada bila grupa građana organizovana od strane SNS, koja je tada još 2010. godine pokazala da brine o građanima, pa su članovi SNS sopstvenim angažovanjem i sredstvima izgradili sedam novih kuća, renovirali i obnovili preko 100 kuća i stanova i time pokazali da zaista brinu o svojim građanima.

Da je ovakav zakon donet pre ove velike katastrofe za Kraljevo i da se preventivno delovalo, u Kraljevu bi bilo ne samo manje materijalne štete, već možda i manje ljudskih žrtava.

Nadam se da će ubuduće Srbija biti spremna za neočekivane vanredne situacije, upravo zahvaljujući ovakvom zakonu. Kolege iz poslaničke SNS i ja ćemo u danu za glasanje dati podršku ovom zakonu. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Cokić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Cokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko, kolege poslanici, svedoci smo da se katastrofe mogu desiti na globalnom nivou, na čitavom terenu naše države, kao što je to bilo 2014. godine na nivou opština, na nivou regiona, na nivou delova opština, kao što je to bilo ove godine u opštinama Velika Plana i Smederevska Palanka. Čuli smo to od kolege Đurišića. Neka velika sela u opštini Velika Plana i neka u opštini Smederevska Palanka, od kojih je selo Golobok najviše uništeno. Grad je sravnio sa zemljom sve useve, uništio, polupao krovove, automobile, fasade, sve.

Ko je pomogao? Pomogla je opština Smederevska Palanka kojoj i dalje treba pomoći, jer je bila devastirana, jer je bila osam godina u rukama DS i pomogla je Vlada Republike Srbije. Mi dok imamo ovakvu Vladu, dok donosimo ovakve zakone koji su napredni, možemo da budemo sigurni dok imamo predsednika koji je garant svemu tome.

Ono što želim još jednom da vas zamolim gospođo Kuburović, to je drugi put na ovom zasedanju, jeste da Smederevskoj Palanci koja ima 52.000 stanovnika vratite sud koji nam je uzela DS 2010. godine, jer to zaslužujemo. Imali smo ga od 1927. godine. Molim vas, razmotrite sve mogućnosti. Mnogo manje opštine imaju osnovne sudove, mi to nemamo. Imamo zgradu koja je kvalitetna i imamo sudije koje već rade u drugim sudovima, nema dodatnih troškova. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Branko Popović.
Izvolite.