Dvadeset drugo vanredno zasedanje , 08.02.2020.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Radeta.
Reč ima Nada Lazić, replika. Izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nada Lazić

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka
Samo želim da pomenem, ja sam u načelnoj raspravi govorila primere drugih zemalja, primer Španije recimo ili Italije, gde parlament Španije dvodoman, čine ga kongres i senat. Prema Ustavu Španije senat je dom teritorijalnog predstavništva. Ustav reguliše i način izbora senatora na regionalnom principu, pa ovaj princip uživa i ustavnu zaštitu, zatim, isto tako, kada je u pitanju izbor za kongres, predstavništvo je građana, takođe se vodi računa o regionalnom načelu, kao i da je ovo načelno Ustavom isto tako usvojeno. Italija ima isto princip sličan, sve je na regionalnom principu. Znači na ravnopravnom, regionalnom predstavljanju, odnosno prisustvu poslanika u senatu ili već kako se ta telo zove. Parlament Holandije isto tako reprezentuje građane i bira se isto tako po pokrajinskom principu.

Znači, ovaj princip po regionima, zastupljenost regiona postoji po mnogim zemljama i zašto onda Republika Srbija bi bila drugačija nego što su druge zemlje koje su daleko razvijenije od Srbije. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Vjerica Radeta, pravo na repliku.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Nemamo mi razloga da se upoređujemo sa bilo kim jer mi imamo zaista i određenu praksu, a od obnovljenog višestranačja u Srbiji imamo Zakon o izboru narodnih poslanika, a najvažnije imamo iskustvo. Iskustvo i sa više izbornih jedinica, i sa većinskim zbornim sistemom i tako dalje je pokazalo da to zapravo ne pokazuje pravu snagu, pre svega, političkih partija, a političke partije su po našem Ustavu, nešto što mora da se uvažava i što predstavlja suverenitet građana i stalni pokušaji da se od političkih partija prave neke nakaze.

Zamislite, neko je predsednik političke stranke i on kaže, ide on sad u neki savez, ide on u neku ne znam ni ja grupu ovakvu ili onakvu, da bi se oslabila moć stranaka. Ne, političke stranke odgovaraju građanima, političke stranke se sa svojim političkim programima predstavljaju biračima. Birači su ti koji procenjuju sa koliko glasova će oceniti u određenom momentu, određenu političku stranku. Političke stranke ne smeju da se plaše tih rezultata pa da bi zbog nekog eventualno boljeg rezultata ili nekog glasa više, menjali svoju političku platformu, pričali jedno, radili drugo itd.

Građani Srbije zaslužuju da im se političari, predstavnici političkih stranaka obraćaju iskreno, da im iskreno kažu na koji način žele da reše svaki njihov problem i da im iskreno predstave svoj politički program.

Kada je u pitanju naš izborni sistem ponavljamo, stav SRS je proporcionalni izborni sistem, Srbija kao jedna izborna jedinica i možda jednog dana za ko zna koliko desetina ili stotina godina ćemo biti na nekom drugom političkom nivou, nivou političke svesti, a sada u eri preletanja, menjanja stranaka, menjanja poslaničkih grupa, sve što bi bilo ispod ovoga bi pravilo haos i bilo neprihvatljivo.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Radeta.

Na član 1. amandman sa ispravom podnela je Nataša Spasoje Jovanović.

Izvolite, gospođo Jovanović.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Podneli smo ovaj amandman zbog veoma osetljivog pitanja i mi smo imali, a to je počelo najviše sa izbornim ciklusima 2012. godine i 2008. godine, dakle, pre toga, manipulaciju u kandidovanju tzv. manjinskih stranaka koje to zapravo nisu. Onda smo mogli da kažemo da je to na nivou nekog političkog incidenta. Međutim, nije, to je postalo pravilo za pojedine mešetare, šarenolikih biografija, neke političke, pod znacima navoda, predatore koji bi samo da se dočepaju Narodne skupštine navodno pod imenom neke manjinske političke stranke, u stvari to su ljudi kojima uopšte nije stalo ni do kakvih prava manjina.

Srpska radikalna stranka je oduvek pokazivala veoma veliku pažnju prema pravima nacionalnih manjina i njihovom integrisanju u politički sistem Republike Srbije i od obnovljenog višestranačja, dakle, tačnije od izbora kada su oni bili po proporcionalnom izbornom sistemu 1992. godine, od Narodne skupštine Republike Srbije preko pokrajinske Skupštine, a kasnije i lokalnih samouprava, uvek smo vodili računa da u svim sredinama gde ima i gde žive nacionalne manjine one budu i na našim izbornim listama.

Za one političke stranke koje su nacionalne manjine, a koje žele samostalno da idu i koji imaju tzv. prirodni prag za ulazak u Skupštinu, neophodno je da se prihvate dva amandmana SRS da ne bi došlo ubuduće do ovakvih zloupotreba. Vi ste mislili da ste problem rešili, međutim, niste.

Republička izboran komisija po vašem ovom predlogu zakona izdavanjem uverenja od strane nacionalnog saveta nacionalnih manjina potvrđuje da su one to u stvari, a to nije dobro. Vi ste imali pred očima javnosti situaciju da Rasim LJajić ulazi u otvorenu koaliciju sa Esadom DŽudževićem koji je kasnije skratio svoje prezime na DŽudža i sa Sulejmanom Ugljaninom koji poziva na rušenje teritorijalnog integriteta Republike Srbije i da oni formiraju Bošnjačko nacionalno veće tako čak strašnim porukama da će da gori Novi Pazar, da je Kosovo nezavisno i takve zaista protivustavne i skandalozne stvari.

Na sve to ste ćutali dok je SRS upozoravala da je to fingirani izbor i da vi to sve gledate i da ne reagujete. I sada treba neko ko je predstavnik te iste nacionalne manjine da ide kod DŽudže predsedniku DŽudže da mu izda uverenje ili kod ovog LJajićevog, jer LJajić Rasim ima dve partije. On ima ovu jednu koja je na grbači Aleksandra Vučića i ovako im je Vučić velikodušno dao 10 mandata u Skupštini Srbije, SDP Srbije.

Ali, oni imaju i drugu partiju koja je Sandžačka demokratska partija, to je njegova lokalna partija tamo, partija manjine, gde će on kao takav da se kandiduje, što i nije u toj sredini problem, što se tiče cenzusa.

Dakle, da bi ste sprečili sve te zloupotrebe prihvatite ovaj amandman i kasnije koleginice Nikolić, da Ministarstvo koje je zaduženo za registraciju političkih stranaka izdaje to uverenje, jer zna se koliko overenih potpisa građana, treba hiljadu da bi se registrovala stranka, kao manjinska i da u nazivu te liste što je amandman koji sam ja podnela u ime poslaničke grupe, ovaj o kome govorimo mora da piše ime te nacionalne manjine.

Sve drugo je zloupotreba, izvrgavanje ruglu i opet ponavljam kršenje upravo prava i prava nacionalnih manjina i manipulacija biračkim telom.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDPS, Nataša Mihailović Vacić.
Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Nataša Mihailović Vacić

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala predsedavajuća.

Socijaldemokratska partija Srbije bez svake sumnje, apsolutno podržava sprečavanje svih zloupotreba stranaka nacionalnih manjina u izbornom procesu i nema nikakve dileme.

Naše pitanje je samo – da li je predloženo rešenje pravi način da se te zloupotrebe spreče? I iskazali smo bojazan da bi možda mogle da se otvore nove i veće zloupotrebe koje bi se kasnije odrazile i na sam rad Saveta nacionalnih manjina.

Naime, mi smo želeli da doprinesemo poboljšavanju ovog zakonskog predloga uvažavajući nameru predlagača, ali i njegovu otvorenost tokom javnog slušanja da podrži i uvaži sve dobre argumente, i u želji da, kao koalicioni partner unapredimo postojeće rešenje, mi smo predložili jedno, koje može biti dugoročno i održivo kada je reč o strankama nacionalnih manjina u izbornom procesu.

Naime, Zakonom o nacionalnim savetima, nacionalnih manjina, nacionalni savet je određen kao organizacija koja se bavi isključivo obrazovanjem, kulturom, jezikom i pismom i pojedinim pitanjima iz tih oblasti, a u cilju ostvarivanja kolektivnih prava nacionalnih manjina u tim oblastima.

Dakle, Nacionalni savet po zakonu nema nadležnost da donosi bilo kakve potvrde. Nije dobro davati savetu drugim propisom dodatnu nadležnost, a da se prethodno ta nadležnost ne proširi samim Zakonom o savetima nacionalnih manjina.

Dakle, i u samom Zakonu o svetima nacionalnih manjina stoji da samo registrovane političke stranke nacionalnih manjina mogu da se kandiduju na izborima. Šta znači registrovane stranke nacionalnih manjina?

O tome vodi Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Javni registar političkih stranaka. Svaka partija prilikom registracije upisuje se i stiče položaj ili status nacionalne manjine.

Problem je u tome što postoji mnogo zloupotreba i što recimo na jučerašnji dan je bilo od 123 upisane partije u taj javni registar, 74 stranke koje se izjašnjavaju kao stranke nacionalnih manjina, a koje bez sumnje i uverili smo se u to i 2016. godine to nisu.

Dakle, ima mnogo zloupotreba i partija koje se u izbornom procesu lažno predstavljaju, kako bi prevarili sistem, a samim tim prevarili i građane Srbije.

Mi smo 2016. godine imali situaciji u kojoj su čelnici jedne takve liste, javno priznali da, i ako su registrovani kao stranka nacionalne manjine, nije im interes da zastupaju interese te nacionalne manjine, već da prevare sistem i pređu taj prirodni prag i iskoriste sve pozitivne propise Republike Srbije, kada je reč o strankama nacionalnih manjina i njihovom učešću na izborima. To je ono što treba da sprečimo. Potvrda Nacionalnog saveta nije dobro rešenje, apsolutno, zato što saveti nemaju pravo to da rade.

Sa druge strane, RIK nema ni jasne kriterijume na koji način će kao ni Savet nacionalne manjine, tačno da utvrdi, a nema ni nadležnost, tako da je nejasno kako će da utvrdi da li stranka koja traži mišljenje, istinski ima nameru da se zalaže za prava manjina, naročito kao što sam navela u načelnoj raspravi, ako je reče o strankama koje su registrovane, uoči izbora, pa nisu ni zaživele u praksi i u svakodnevnom političkom životu, da bi smo mi znali uopšte kakve su njihove namere i da li su one iskrene.

Dakle, neophodno je ukoliko želimo u potpunosti da sprečimo zloupotrebe, da tražimo održivo i dugoročno rešenje, ono je sadržano i pokazaće vreme u usaglašavanju Zakona o političkim strankama i pri registraciji političkih stranaka i u samom Zakonu o nacionalnim manjinama.

Dakle, naša ideja je bila da ukažemo na to, namera i ideja predlagača je jasna, da se spreče zloupotrebe. Mi smo apsolutno za to, jer ih ima, bilo ih je, ne sme da ih bude, ne sme Nacionalni savet koji se bira direktno, na direktnim izborima ili u elektronskim skupštinama da odlučuje o statusu konkurentske partije koja će se javiti i tražiti potvrdu.

Mi o tome nemamo apsolutno nikakvu dilemu, to sve stoji i nama je cilj da se spreče zloupotrebe koje će i u buduće stvoriti mnogo novih problema u radu nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a da se problem mora rešiti i to na nivou registracije političkih stranaka i na nivou registra, mora. Na koji način, to ćemo da vidimo, jer ako ovako ostane, postoji opasnost da će i RIK u nekom slučaju tražiti mišljenje saveta i uvažiti ga, a u nekom neće.

Kada će tačno na osnovu i na osnovu čega, RIK tražiti od saveta to mišljenje, a kada neće, a kada će, tako je, Upravni sud kao što smo takođe imali slučaj 2016. godine, zauzeo je stav da jedna stranka kojoj je osporen status nacionalne manjine je samom registracijom dobila taj status i Upravni sud je tako i presudio, i ako je kao što svi znamo bila reč o stranci koja je zloupotrebila položaj stranke nacionalne manjine, jer se lažno predstavljala kao stranka koja apsolutno u svom suštinskom delovanju nije imala veze sa onim što jesu pitanja zaštite nacionalnih manjina, tako da je naš amandman usmeren i samo je jedan doprinos održivom i dugoročnom sprečavanju zloupotreba stranaka nacionalnih manjina u izbornom procesu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Olena Papuga.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Olena Papuga

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka
Hvala predsednice.

Ja hoću samo da se nadovežem na komentar moje koleginice Nataše Mihailović, u tom delu ispada da potvrde, hoću da kažem da su potvrde pogrešne, pogrešno tumačenje i pogrešan je pristup, jer ispada tako da stranka izdaje stranci potvrdu i stranka odlučuje da li može određena stranka da izađe na izbore.

Svi nacionalne saveti, kao prvo su duboko politizovani.

Drugo, stranke nacionalnih zajednica izlaze na izbore za nacionalne saveta. Stranke i nacionalnih saveta i vode uglavnom većine u nacionalnim savetima. Neću sada da nabrajam, ali u mađarskom, bošnjačkom, i nekim drugim nacionalnim savetima, stranke nacionalnih manjina i vode te nacionalne savete i imaju većine. U nekim drugim nacionalnim savetima, preko raznoraznih matica, udruženja i tako dalje, su se neke naše većinske stranke usidrile u nacionalne savete i tamo vode nacionalne saveta.

Po svemu ovome potvrde su jako pogrešna stvar i ispada iz svega toga da će stranke izdavati potvrde drugim strankama, a očigledno izlaze iz svega ovoga da su stranke nacionalnih zajednica na neki način mogu da budu posvađane, mogu jednostavno da postoje neke animoziteti među njima, pa će biti jako teško da nacionalni savet izda potvrdu stranci koja mu je protivnička.

Tako da, te potvrde svakako treba ukinuti i prepustiti sve to RIK, koja nekad u nekom slučaju može da traži mišljenje od nacionalnog saveta i da nacionalni savet da mišljenje da li ta nacionalna stranka brine o pripadnicima nacionalnih zajednica na kontu koga je registrovana.