Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

4. dan rada

25.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ne, nego sam vas obavestio da je isteklo vreme.
...
Srpski pokret Dveri

Tamara Milenković Kerković

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
O nepristojnostima ćemo razgovarati.

Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ne znam šta ste sada rekli na kraju, samo sam vas obavestio da je isteklo dva minuta.
A ono, kako ste rekli, operations manual, da li ste to rekli na ruskom?
Na član 19. amandman su zajedno podneli poslanici Lutovac, Rakić, Milivojević, Mitrović i Miladinović.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dragana Rakić

Demokratska stranka - DS
Poštovani, Demokratska stanka je na ovaj izuzetno loš zakon, kao što sam rekla, podnela već više od dvadeset amandmana. Međutim, amandmani koje podnosi Demokratska stranka, mi ih podnosimo samo na one najbesmislenije i najpogrešnije članove zakona, jer kada bismo podnosili na sve ono što je loše sročeno, onda ova rasprava ne bi ni imala smisla, jer je ovaj zakon toliko loš i jedino rešenje jeste da se piše potpuno nov.

Naš amandman na ovaj član 19. glasi tako da se briše stav 2. Neprihvatljivo je i potencijalni podsticaj širokoj korupciji da samo pismeni izveštaj sa predlogom o prihvatanju ili odbijanju urbanističkog projekta nakon stručne kontrole od strane Komisije za planove bude obavezujući za organ nadležan za poslove urbanizma, jer je jedino taj organ i nadležan i kvalifikovan da proceni pravnu valjanost urbanističkog projekta i tek nakon toga potvrdi ili odbije potvrđivanje urbanističkog projekta.

E, sada bih to objasnila rečima, da ih narod razume. Znači, zakon, ovaj zakon je protivan interesima i naroda i svake lokalne samouprave u Srbiji. Najviše štete od ovog zakona imaće upravo najveći gradovi poput Beograda, Novog Sada i itd. jer su to gradovi koji su ostali bez velikih fabričkih parcela, odnosno imaju velike fabričke parcele u urbanim zonama.

Tako npr. u Novom Sadu imamo situaciju da imamo jednu parcelu od 4.000 kvadratnih metara koja se nalazila u vlasništvu Brodogradilišta. Do sada se konverzija zemljišta plaćala 25.000 dinara po jednom kvadratnom metru, pa vi sada lepo izračunajte puta 4.000 kvadratnih metara industrijskog zemljišta, to znači da budžet Novog Sada ostaje bez 100.000.000 dinara na osnovu samo ove jedne konverzije koja neće biti urađena.

Znači, izvesni tajkun koji je kupio Brodogradilište u Novom Sadu, njemu će biti poklonjeno 100.000.000 dinara vlasništva građana Novog Sada. I nije Brodogradilište u Novom Sadu jedino, tu sudbinu čekaju i druge fabrike.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
To je sada bilo i kompletno vreme ovlašćenog predstavnika.
...
Demokratska stranka

Dragana Rakić

Demokratska stranka - DS
Samo, molim vas, jednu rečenicu, a ta rečenica glasi da svako ko bude glasao za ovaj zakon, glasaće za organizovani kriminal. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Kovačević, Gajić, Rašković Ivić, Janković, Lipovac Tanasković, Novaković, Stanković, Radovanović, Parlić i Tomašević.
Reč ima narodna poslanica Marina Lipovac Tanasković.
Izvolite.
...
Narodna stranka

Marina Lipovac Tanasković

Narodna stranka
Zahvaljujem.

Narodna stranka je podnela amandmane da se brišu svi članovi ovog zakona, zato što smatramo da oni nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije, sa međunarodnim pravom, sa Zakonom o eksproprijaciji. Isto tako, smatramo da Republika Srbija nema krovne planove i iz tog razloga je jako štetan ovaj zakon, odnosno izmene i dopune ovog zakona i iz tog razloga smatramo da ovaj zakon treba da izađe iz skupštinske procedure.

Ministar kada je govorio o tome da ovi koje hoće da brišu svaki član ovog zakona, on je i rekao i dao neke primedbe da je ovaj zakon dobar. Između ostalog, rekao je da smo mi u stvari protiv toga, da slušajte sada, ljudi koji rade u ministarstvu mogu samo jedanput, samo jedanput da daju mišljenje, odnosno da daju komentare pre nego što izdaju građevinsku dozvolu.

Moram da kažem, ovo se dešavalo toliko puta u pređašnjim godinama i mnoga gradilišta su kasnila upravo iz toga što smo stalno imali neke nove uslove koji su dodavani i sada se pokušava.

To bi možda bilo u redu, ali znate li šta to znači, ministre? To znači da vi vašim građanima, odnosno, izvinjavam se, vi vašim zaposlenima ne možete da naredite da samo jedanput daju mišljenje, odnosno da samo jedanput daju ispravke, odnosno da samo jedanput ukažu na nedostatke i da im kažete da to urade jedanput, jer onda vi imate problem autoriteta. Znate, ja sam radila u privatnim firmama, meni kada direktor kaže da mora jedanput nešto da se uradi, to se jedanput radilo. Postojala je doduše i varijanta kada ministar, direktor, ko god kaže – nemojte ovom gradilištu da dajete građevinsku dozvolu, zezajte ga dokle god možete. Postojali su i takvi ministri. Ne kažem da ste to vi, ne kažem, ali postojali su.

Ali, neverovatno je, vi ovde zapravo govorite o tome da vi nemate autoritet u svom ministarstvu, da vi ne možete svojim zaposlenima da kažete da to ne rade, nego morate to da stavite u zakon da bi vaši zaposleni to poštovali.

Ovde je još nešto interesantno. Ja ako bih podržala ovo, ja bih onda morala da vas zamolim da to uradite, recimo, i za JP Putevi Srbije, jer oni imaju toliko komentara uvek na projekat. Evo, recimo, projekat obilaznice oko Beograda, pa to su ispravili projekte jedno 10 puta. To je išlo do te mere da su se ispravili čak i projektni zadaci za te projekte. Mogu da vam nabrajam još dosta gradilišta, mogu i da nastavim po nekom drugom amandmanu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 20. amandman je podnela Tatjana Manojlović.
...
Demokratska stranka

Tatjana Manojlović

Demokratska stranka - DS
Poštovani građani Srbije, ovim amandmanom predložila sam da se u stavu 3. posle izraza: „postaje član“ briše tačka i upisuje zapeta i posle nje dodaje - tekst u ovom stavu: „rukovodi odgovorni urbanista arhitektonske struke“ zamenjuje rečima: „rukovodi dipl./master geodeta sa licencom prvog reda“, zato što geodeta treba da rukovodi parcelacijom i projektima geodetskog obeležavanja, a ne arhitekta.

Ali, sve je ovo besmisleno. Svi naši amandmani su besmisleni, jer je u pitanju jedan antipatriotski i neustavan zakon, koji je samo uvod u ono što sledi, usvajanje niza zakona i prostornog plana koji će zapravo značiti da Srbija postane rudarska kolonija.

Pa, vi ste, gospodo naprednjaci, gori. Za vas je Vuk Branković ništa.