Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

4. dan rada

25.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:55

OBRAĆANJA

...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Izvinite, kasnije ćemo, ako je po amandmanu, pošto ima povreda Poslovnika.
Izvolite, Tamara Milenković Kerković, povreda Poslovnika.
...
Srpski pokret Dveri

Tamara Milenković Kerković

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Zahvaljujem uvažena predsedavajuća.

Nažalost gospodin Orlić, uvaženi predsednik Skupštine je izašao, a ja kažem da je on povredio po ko zna koji put član 100. ovog Poslovnika koji kaže da predsednik Skupštine sa tog mesta ne može da polemiše i diskutuje sa narodnim poslanicima. Treba da jednom, konačnom siđe u ovu klupu i da odavde diskutuje. A, njegovi uvredljivi izrazi, da ja koristim izraz „teheranski jezik“ zbog toga što se on juče vratio iz Teherana, mogu da mu kažem da dok su moji članci bili prevođeni na „fars jezik“, koji se inače tamo koristi, on je bio u osnovnoj školi. Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Da li želite da se u danu za glasanje izjasnimo o povredi Poslovnika.
(Tamara Milenković Kerković: Da.)
Da. Dobro.
Po amandmanu nastavljamo.
Reč ima narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala vam predsedavajuća što ste mi dali reč.

Javila sam se po amandmanu. Naravno, smatram da ovaj amandman kao i sve prethodne amandmane na ovaj Predlog zakona za koji smatram da je dobar, treba odbiti, odnosno da ih ne treba prihvatiti, a javila sam se između ostalog i zbog toga što sam iz Niša i zbog toga što ovde pojedini opozicioni poslanici koriste razne laži i izmišljotine koje se odnose upravo na ovu temu o kojoj govorimo, na temu gradnje, kako bi prikupljali jeftine političke poene.

Dakle, ja ću vam to i dokazati, pa da li su bezobrazni ili nisu to vi znate bolje, pošto dobacujete. Dakle, mi imamo naravno, Lidiju Stefanović Nikolić koja je diplomirani inženjer arhitekture, koja je glavni urbanista grada Niša i koja je dala saopštenje.

Pošto je saopštenje zvanična stvar, ja ću to i pročitati, da bi građani Niša znali čime se zapravo služe pojedini opozicioni poslanici kada ovde pokazuju slike i kada iznose neistine koje se tiču građana Niša, funkcionisanja grada Niša, naročito opštine Palilula.

Dakle, Gradska uprava za građevinarstvo grada Niša, 13. decembra 2022. godine po zahtevu privrednog društva „Tesla park“ d.o.o. izdala je građevinsku dozvolu za lokaciju koja nije deo obuhvata na kome je predviđena izrada planskog dokumenta nižeg reda, već se za predmetni prostor primenjuju u direktnom sprovođenju važeći plan generalne regulacije područja GO Palilula druga faza.

Planirano stanovanje je srednje gustine na predmetnoj lokaciji za koju je izdata građevinska dozvola, predviđeno je osnovnim generalnim urbanističkim planom objavljenim u „Službenom glasniku“ grada Niša br. 43/2011 i planom generalne regulacije područja GO Palilula – druga faza objavljenim u Službenom listu grada Niša br. 73/2013 i na snazi je i danas.

Prema tome, postoje određena dokumenta koja su proverljiva, postoje određene odluke koje su proverljive. Iskrena da budem već je preterano to, što pojedinim poslanicima opozicionim, smeta što SNS već u trećem mandatu ima gradonačelnika i ja samo imam jednu stvar da im poručim, a to je – dokle god bude gradonačelnik iz SNS na čelu grada Niša, Niš će se graditi i izgrađivati za dobrobit građana Niša. Hvala.

(Tamara Milenković Kerković: Replika.)
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Mislim da je bio generalizovan odgovor, da vas nije direktno spominjala.
Dobro. Izvolite. Dva minuta.
...
Srpski pokret Dveri

Tamara Milenković Kerković

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Uvaženi poslanici, uvažene Nišlije, da bi ste o nečemu pričali morate da znate šta da citirate, ali znate kada radite kao bot lider onda ne znate šta znači reference, ali to je već uobičajeno, ali ono o čemu sam ja govorila je naselje Betoven park, koje se reklamira, gde se već prodaju stanovi, a da uopšte ne postoji građevinska dozvola i da se nije stiglo ni do plana detaljne regulacije, ako gospođa zna šta je to, već je on rađen godinu dana pre plana generalne regulacije i sada se na silu taj plan generalne regulacije dao niškim odbornicima, a da ga nisu ni videli, a oni su za njega glasali.

Dakle, ja sam ovo sve vreme i navodila i navodiću i dalje kao primer korupcije i povezanosti tajkuna i niških vlasti i konkretno gradonačelnice Sotirovski, jedne od tri koje legendarno navodi iz dinastije gradonačelnika SNS-a, tako da ja ću do kraja iznositi sve koruptivne radnje niške vlasti i na to sam ponosna. Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Izvolite, Jelena Žarić Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala vam, predsedavajuća.

Najpre, smatram da nije bilo osnova da date repliku i želela sam da se javim po Poslovniku, ali pošto ste i meni dali repliku onda se neću javljati po Poslovniku po članu 27, iako određene persone urlaju dok ja govorim, vi ste dužni da vodite računa o redu na ovoj sednici.

Ja se ne bavim sa rekla-kazala, znate? Rekla-kazala možete kada pravite konferenciju za novinare na ulici ili konferenciju za novinare ispred „Belami“ televizije kada plačete zašto niste pozvani da gostujete, jer, zaboga, svašta nešto imate vi lepo da kažete. Takva je bila konferencija jedne naše koleginice.

Ja ću se držati činjenica i nastaviću sa saopštenjem koje je javno, koje je zvanično i koje je dostupno i nastaviću sa tim da možete da nađete ma koliko vi vikali ovde sada dok ja pričam i ometali me, što je takođe za povredu Poslovnika, možete da nađete u „Službenom listu“ grada Niša. Dakle, samo je potrebno da već ako ste doktor pravnih nauka lepo pročitate, ali potrebno je i da znate šta se dešava u vašem gradu, pa bi ste onda znali da je u Oficirskom domu 15. juna ove godine održana javna sednica Komisije za planove grada Niša, sa dnevnim redom sumiranja javnog uvida drugih izmena i dopuna PGR područja GO Palilula druga faza.

Dakle, radi se o prostoru planirane mešovite namene, a ne o prostoru koji se graniči sa predmetnom namenom za koju je već predviđena namena stanovanja generalnim urbanističkim planom grada Niša, koji važi od 2010. godine do 2025. godine.

Molim narodne poslanike da pre nego što bilo šta iznesu ovde se upoznaju sa činjenicama. U suprotnom, naravno da je moje pravo da ja smatram da su to laži, izmišljotine i sve ono na čemu neko može da gradi politiku koju zapravo i nema. Hvala.

(Tamara Milenković Kerković: Replika.)
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Ali, složićete se da u odgovoru sada nije bilo nikakvog osnova za najnoviju repliku. Odgovorili ste, niko nikog nije vređao. Zatvaram ovaj krug replika, da pričamo o amandmanu, o zakonu, o konkretnim stvarima.
Jelena Milošević, po amandmanu. Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Jelena Milošević

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Šta su laži, šta nisu, budući da sam i ja o ovome govorila, manje je bitno. Suština je u tome da je defakto da ovo nije prvi put da se nešto gradi bez građevinskih dozvola, da je kružni tok kod „Delte“, započeti su radovi, građevinske dozvole nije bilo, da čak te raspevane fontane nije bilo u projektu, iako je novac već bio odvojen, tako da o lažima i paralažima možemo ovde, građani Niša odlično znaju u kakvom je stanju naš grad.

Na tim javnim raspravama su svi poslanici bili redovno. Profesorka Tamara je bila tu naj, da kažem, detaljnija i najviše primedbi je pisala i sve te primedbe su bile vrlo osnovane. Tako da možemo da se bavimo i politikanstvom i da po svaku cenu branimo nešto, ali zaista je nekorektno reći da nije bilo problema tokom javnog uvida, da je poštovan redosled pravnih dokumenata i defakto je da je sam investitor, odnosno „Tesla park“ platio projekat izmene najnižeg planskog dokumenta pre nego to je planski dokument iznad njega uopšte ušao u fazu realizacije. Zahvaljujem.