Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

4. dan rada

25.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
To su dakle, bili svi podnosioci amandmana na član koji je pročitan. Nastavićemo samo polako, koji nisu pročitani, nakon pauze.
Sada određujem pauzu i podsećam sve narodne poslanike da u 15,00 časova pristupamo glasanju.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, pre nego što krenemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Podsećam vas je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 175 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres o Predlogu da se za ministra prosvete u Vladi Republike Srbije izabere prof. dr Slavica Đukić Dejanović, pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 270. stav 2. Poslovnika, Narodna skupština o Predlogu za izbor člana Vlade odlučuje u celini tajnim glasanjem, osim ako ne odluči da se glasa javno. Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom.
Predlažem da Narodna skupština o Predlogu za izbor člana Vlade glasa javno.
Stavljam na glasanje Predlog da Narodna skupština o Predlogu za izbor člana Vlade glasa javno.
Zaključujem glasanje: za – 147, protiv - tri, nisu glasala – 33 od ukupno – 183.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da o Predlogu za izbor člana Vlade glasa javno.
Pošto je Narodna skupština odlučila na ovaj način, podsećam vas, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 9. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika bira članove Vlade.
Takođe vas podsećam da je članom 131. Poslovnika uređen postupak sprovođenja javnog glasanja prozivkom i da, shodno toj odredbi:
- generalni sekretar Narodne skupštine proziva narodne poslanike po azbučnom redu prezimena,
- narodni poslanik koji pristupa glasanju izgovara reč: „za“, „protiv“ ili „uzdržan“, što generalni sekretar konstatuje i zapisuje.
Stavljam na glasanje Predlog da se za ministra prosvete u Vladi Republike Srbije izabere prof. dr Slavica Đukić Dejanović.
Pristupamo glasanju prozivkom narodnih poslanika.
Molim generalnog sekretara Skupštine da obavi prozivanje narodnih poslanika po azbučnom redu prezimena i evidentira njihovo izjašnjavanje.

Srđan Smiljanić

| Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srbije
Avramov Andrijana – za;
Albahari Natan – odsutan;
Aleksić Zagorka – za;
Aleksić Miroslav – odsutan;
Antić Ivan – za;
Arežina Radovan – za;
Arsić Veroljub – za;
Atlagić prof. dr Marko – za;
Acković dr Dragoljub – za;
Adžić Stefan – za,
Bajatović dr Dušan – za;
Bajić dr Živan – za;
Bakarec Nebojša – za;
Bačevac dr Muamer – za;
Beloica Martać Ana – za;
Bečić mr Igor – za;
Bogdanović dr Marko – za;
Bogunović Nataša – za;
Božić Sandra – odsutna;
Bojović Milorad – za;
Bojović Miloratka – protiv;
Bokan Nikola – za;
Braunović Igor – za;
Bujuklić dr Žika – za;
Bukumirović Bojana – odsutna;
Bulatović Dejan – odsutan;
Bulatović Slaviša – za;
Vasiljević Bratimir - za;
Vasić Andrijana – za;
Vasić Dejana – za;
Vasić Radmila – protiv;
Veselinović Željko – protiv;
Veselinović Janko – odsutan;
Vlk Draginja – za;
Vojinović Marija – odsutna;
Vujadinović Milimir – za;
Vujačić Svetozar – za;
Vujić Vojislav – za;
Vujičić mr Danijela – odsutna;
Vukajlović Branko – odsutan;
Vuksanović Momčilo – za;
Vulić Dragan – za;
Gavrilović Miodrag – protiv;
Gajić Vladimir – odsutan;
Gajić Gorica – protiv;
Glušac Milan –
Gojković Žika – za;
Grbović Pavle – odsutan;
Grgur Uglješa – odsutan;
Grujić dr Danijela – protiv;
Davidovac Tijana – za;
Dani Zoltan – za;
Dragić Biljana – odsutna;
Dragićević Nikola – uzdržan;
Dragišić prof. dr Zoran – odsutan;
Drecun mr Milovan – za;
Durgutović Edis – za;
Đorđević doc. dr Biljana – protiv;
Đorđić Đorđo – protiv;
Đukanović Vladimir – odsutan;
Đukić prof. dr Vladimir – odsutan;
Đurđević Stamenkovski Milica – odsutna;
Đurić Nevena – za;
Đurković Ljubinko –
Ekres Rozalija – za;
Erac Strahinja – odsutan;
Erić mr Ninoslav – za;
Žarić Kovačević Jelena – za;
Zagrađanin Vladan – za;
Zelenović Nebojša – odsutan;
Zečević Zoran – uzdržan;
Zukorlić Usame – za;
Ivanović Nataša – za;
Ivković dr Vesna – za;
Ivković Lepomir – za;
Ignjatović Dejan – za;
Ilić prof. dr Dejan – odsutan;
Ilić Stošić Biljana – za;
Imamović Enis – odsutan;
Jakovljević Milovan – odsutan;
Janković Vladeta – odsutan;
Janković Tomislav – za;
Janošević Stanislava – za;
Jevđić Marija – za;
Jekić Dalibor – protiv;
Jerinić prof. dr Jelena – odsutna;
Jerković Aleksandar – odsutan;
Jefić Branković Sanja – odsutna;
Jovanov Milenko – za;
Jovanović Aleksandar – odsutan;
Jovanović Branimir – za;
Jovanović Darko – za;
Jovanović Dragan – za;
Jovanović mr Jadranka – za;
Jovanović Marija – za;
Jovanović dr Miloš – odsutan;
Jovanović Nataša – za;
Jovanović Stefan – odsutan;
Jovanović dr Tatjana – za;
Jovančićević prof. dr Branimir – odsutan;
Joković Sandra – za;
Joksimović Nemanja – za;
Josifović Branislav - za;
Jugović Aleksandar – za;
Kalajdžić dr Jelena – odsutna;
Kamberi Šaip – odsutan;
Karanac Jasmina – za;
Karić Dragomir – odsutan;
Karić Ivan – za;
Kovač Elvira – za;
Kovačević Borisav – za;
Kovačević Siniša – odsutan;
Kozma Robert – protiv;
Kolundžija Jovan – za;
Komlenski Đorđe – za;
Kondić Miroslav – za;
Kosanić mr Đorđe – za;
Kostić mr Ivan – protiv;
Kralj Dubravka – za;
Krkobabić Stefan – za;
Kučević Selma – odsutna;
Lazović Radomir – protiv;
Laketić prim. doc. dr Darko – za;
Lakić Sanja – za;
Linta Miodrag – za;
Lipovac Tanasković Marina – protiv;
Lukić Dragana – za;
Lukić Marija – odsutna;
Lukić Šarkanović prof. dr Mirka – za;
Lutovac dr Zoran – protiv;
Manić Dejan - za;
Manojlović Tatjana – protiv;
Marić Dušan – za;
Marić Ljubomir – za;
Marković Aleksandar – za;
Marković D. Dragan – za;
Marković M. Dragan – za;
Marković Ksenija – protiv;
Marković Uglješa – za;
Marsenić Predrag – odsutan;
Mateović Jana – za;
Matić Veroljub – za;
Macura prim. dr Nada – za;
Medved Tatjana – za;
Miketić dr Đorđe – protiv;
Miladinović Sanja – protiv;
Milenković Kerković prof. dr Tamara – protiv;
Miletić Milija – za;
Milivojević Jelena – za;
Milivojević Srđan – protiv;
Milijić mr Svetlana – za;
Milinković Dragovan – za;
Milić Goran – za;
Milojević Milosav – za;
Milošević Jelena – protiv;
Miljanić Ana – za;
Miljanić Dragana – uzdržana;
Mirković Aleksandar – za;
Mitrović dr Nenad – protiv;
Mihailović Vojislav – odsutan;
Mihajlovski Ilo – za;
Mladenović Marko – odsutan;
Mrdić dr Uglješa – za;
Nedović Vesna – za;
Nestorović Danijela – protiv;
Nešić Nikola – protiv;
Nikolić Dragan – uzdržan;
Nikolić Ivana – za;
Nikolić Milinka – protiv;
Nikolić Milica – za;
Nikolić Ratko – za;
Novaković Borislav – odsutan;
Novaković Nebojša – protiv;
Obradović Boško – odsutan;
Obradović prof. dr Vladimir – protiv;
Obradović Jasmina – za;
Obradović Jelena – za;
Obradović Milica – za;
Olenik Aleksandar – protiv;
Oreg dr Anna – protiv;
Orlić dr Vladimir – za;
Ostrogonac Mirko – za;
Pavićević prof. dr Đorđe – protiv;
Palalić Jovan – za;
Pantić Pilja Biljana – za;
Parandilović Miloš – odsutan;
Parlić Ivana – protiv;
Pastor dr Balint – za;
Paunović Snežana – za;
Pašić Tatjana – protiv;
Perić Ranković Borislava – za;
Petrović Olja – za;
Pilipović Tamara – za;
Popović dr Nenad – za;
Puškić Borko – protiv;
Raguš Marina – za;
Radenković mr Dejan – za;
Radenović Stojan – za;
Radin Milan – za;
Radinović Dragana – za;
Radovanović Slavica – protiv;
Radović Dijana – za;
Radojević Dušan – za;
Radojičić prof. dr Zoran – za;
Radosavljević Dušan – odsutan;
Radosavljević Nikola – za;
Rakić dr Dragana – protiv;
Rašković Ivić Sanda – odsutna;
Redžepović Zaim – odsutan;
Ristić Marko – uzdržan;
Ristić Slaviša – protiv;
Rističević Marijan – za;
Ristović Nenad – odsutan;
Savić prof. dr Andreja – za;
Savović Petković Vesna – za;
Sandić Zoran – protiv;
Simić Srđan – za;
Simonović Bratić Dunja – za;
Srbulović Ivana – za;
Stanimirović Rodoljub – za;
Stanković Đorđe – odsutan;
Starčević Života – za;
Stevanović Veroljub – odsutan;
Stefanović Borko – odsutan;
Stojanović Dragan – za;
Stojanović Zoran – protiv;
Stojanović Staša – za;
Stojilković Momir – za;
Stojiljković Dušan – odsutan;
Stošić Hadži Milorad – za;
Tasić Knežević Nataša – za;
Tvrdišić Radovan – za;
Tepić Marinika – protiv;
Todorović Đorđe – za;
Todorović Marija – za;
Tomašević Branislav – odsutan;
Tomašević mr Nenad – odsutan;
Tomić dr Aleksandra – za;
Tomić Zoran – za;
Torbica Bojan – za;
Ćalović Sanja – za;
Ujvari Žombor – za;
Ujhelji mr Akoš – za;
Fehratović prof. dr Jahja – za;
Filipovski Dubravka – za;
Hodžić Jasmin – za;
Cakić Nebojša – protiv;
Čotrić Aleksandar – za;
Šćekić Dalibor – odsutan;
Šulkić Dejan – odsutan;
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Pošto smo obavili glasanje prozivkom narodnih poslanika, zaključujem glasanje.
Dozvolite mi da saopštim rezultate glasanja.
Od 194 narodnih poslanika koji su pristupili glasanju, za predlog za izbor člana Vlade glasalo je 149 narodnih poslanika, protiv predloga 40 narodnih poslanika, uzdržanih narodnih poslanika bilo je pet.
Pošto je za predlog za izbor člana Vlade glasalo 149 narodnih poslanika, što predstavlja većinu glasova svih narodnih poslanika, konstatujem da je Narodna skupština za ministra prosvete u Vladi Republike Srbije izabrala prof. dr Slavicu Đukić Dejanović.
Dozvolite mi da u vaše i u svoje ime čestitam članu Vlade Slavici Đukić Dejanović na izboru.
Sada pozivam Slavicu Đukić Dejanović, člana Vlade, da u skladu sa članom 16. stav 2. Zakona o Vladi i članu 271. Poslovnika Narodne skupštine, pristupi radi polaganja zakletve.
(Predsednik čita, a član Vlade ponavlja tekst zakletve)
„ZAKLINjEM SE NA ODANOST REPUBLICI SRBIJI I SVOJOM ČAŠĆU OBAVEZUJEM DA ĆU POŠTOVATI USTAV I ZAKON, DA ĆU DUŽNOST ČLANA VLADE VRŠITI SAVESNO, ODGOVORNO I PREDANO I BITI POSVEĆEN OČUVANjU KOSOVA I METOHIJE UNUTAR REPUBLIKE SRBIJE“
Molim ministra prosvete da potpiše i preda tekst zakletve.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Čestitke još jednom.
Možemo da nastavimo sa radom.
Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nestorović i Jovanović.
Reč ima podnosilac.
...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Da sačekamo samo malo da se ovde ova slavljenička atmosfera, okej.

Gospodine Vesiću, Zakon o planiranju i izgradnji, želim da vam saopštim, da vam prenesem svoja lična iskustva iz Palate pravde, gde sam čest gost, pošto sam često puta tužen od kuma Aleksandra Vučića, Nikole Petrovića i vaših kolega što po biznis liniji, a što po stranačkoj liniji.

Dakle, to traje već nekoliko godina od kako traju ta suđenja, a sve sudnice u Savskoj ulici okrenute su ka „Beogradu na vodi“. I kako vreme prolazi zgrade rastu, a sve je više zgrada, a sve je manje neba. Gde je nestalo nebo, gospodine Vesiću?

Pored vas sedi gospođa Aleksandra Damjanović, arhitekta svih planova i planskih akata u zadnjih nekoliko decenija, koliko znam. Znači, gospođo Damjanović za vas pitanje, mogli bi vi malo da se uključite u ovu diskusiju, imali bi štošta da nam kažete, kažite nam kolike ste smrtnih kazni potpisali za naše reke? Govorim o dozvolama za izgradnju malih hidrocentrala. To je pitanje za vas, gospođo Damjanović. Evo, koliko vremena je pošlo od našeg zadnjeg susreta kada ste obećali da ćete doneti rešenje o ukidanju građevinske dozvole za Rakitsku reku i šta bi sa tim?

Izvršili ste krivično delo, gospođo Damjanović. Dali ste upotrebnu dozvolu za puštanje u rad male hidroelektrane „Zvonce“. A, znate kako je počelo to sve zajedno? Tako što je Rakitska reka stavljena pod hipoteku. Pazite - reka pod hipoteku. Pa onda jedna dozvola, pa ukidanje, pa druga dozvola, pa ukidanje. Na kraju rešenje Ministarstva za ekologiju o vađenju cevi i vi mrtvi-ladni izdajete dozvolu i potpisujete još jednu smrtnu kaznu za naše reke.

Gospodin Goran Vesić, pa taj kada vidi drvo, taj se odmah hvata za motornu testeru. Baš njega briga za ekologiju i za životnu sredinu.

Gospodine Vesiću, pošto znam da kalkulišete i u svemu vidite plen, u našim rekama, u našim, šumama, u Košutnjaku, u Revi, u Kalemegdanu, postavljam pitanje – koliko će da košta ta izgradnja svih tih novih kvadrata? Rekli ste da će biti povećana cena kvadrata kada ukinete konverziju.

Pa pošto znam da ste dobri u kalkulacijama, recite koliko košta ta vaša projekcija, ukidanja konverzije? Koliko će to vaši poslovni partneri, pajtosi, biti dobri na tome što ukidate taj Zakon o konverziji?

Još jedna stvar, sećam se da ste izgovorili prošle nedelje, to će kaže povećati cenu kvadrata. A, kolika je sada cena kvadrata i koliko će to koštati kvadrat? I osnovno pitanje, a ko će to da kupi? Jel to oni što im povećavate plate i penzije ili studenti kojima dajete po 10.000 ovde i hvalite se time?

Znači, razmišljajte, razmišljajte o prirodi gospodine Vesiću, nije sve u kvadratima, nije sve u betonu, armaturi i osnovno pitanje za vas, znači konstatacija, moraćete da odgovarate za sve dozvole koje ste potpisali gospođo Damjanović i držim vas za reč i vas gospodine Vesiću i vas gospođo Damjanović.

Obećali ste mi prošli put pre tri godine da ćemo se videti, pa ste slagali. Gospodin Vesić kaže neće da me primi zato što pretim ženama, gnusna laž. Naziva me ovde narkomanom pred svima, pa mi je sad na javnom slušanju obećao da ćemo da dođemo, ja ću vam dovesti meštane sela Rakita, kojima ste oduzeli vodu, osnovno pravo na život.

Dovešću ih sve kod vas pa im vi recite gde to treba da se sele tamo gde ima vode, jer ste izdali Goranu…
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Upravo ste iskoristili kompletno vreme poslaničke grupe.
...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Jel jesam? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Da.
Inače, pitanja su bila jutros.
Na član 24. amandman su zajedno podneli poslanici Tepić. Stefanović, Grujić, Veselinović, Obradović, Oreg, Veselinović, Milošević, Lukić, Grbović, Ristić, Jekić, Albahari, Pašić i Đorđić.
Reč ima Željko Veselinović.
...
Stranka slobode i pravde

Željko Veselinović

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Zahvaljujem.

Svedoci smo da je u poslednjih 30 godina srpska privreda i srpske fabrike, da je sve to uništavano sistematski, da su stotine hiljada radnika ostali bez posla, ali da su te fabrike imale vrednu imovinu i vredno zemljište koje se meri sigurno milijardama evra.

Ja bih želeo da postavim pitanje – zašto novi poslodavci koji su kupili fabrike po bagatelnim cenama i koje su te iste fabrike zatvorili, radnike oterali na ulicu, sada ne plaćaju tu konverziju i na taj način država Srbija gubi milijarde evra. Voleo bih da pitam i da znam da li će država Srbija ikada obeštetiti te stotine hiljada radnika koji su radili u tim firmama i koji su pošteno zaradili svoje plate, a danas se već godinama, da ne kažem čak i decenijama vuku po sudovima kako u Srbiji, tako u Strazburu, da bi ostvarili svoja prava.

Ja smatram i siguran sam u to da je u Srbiji moguća reindustralizacija. Da umesto da prodajemo fabrike poput IMT, poput BIP, poput nekih drugih koje imaju ekskluzivne lokacije, na ekskluzivnim mestima u Beogradu i koje vrede mnogo, siguran sam da jednom pametnom politikom može da reindastrailizujemo te fabrike, da ih ponovo pokrenemo, da ponovo pokrenemo proizvodnju traktora, da pokrenemo proizvodnju svih drugih neophodnih stvari koje su potrebne ovoj državi, a ne da nas živimo u zemlji šrafciger industrije gde se ponosimo time što radnici motaju kablove za 40.000 dinara, šiju papuče ili majice u raznim turskim firmama, a pritom su mobingovani, maltretirani, šikanirani, ponižavani od strane sumnjivih poslodavaca.

Želeo bih da iskoristim priliku da pitam gospodina Vesića - da li ministarstvo radi nešto po tom pitanju da se ovih dana pri ovim ekstremnim temperaturama radi nešto na zaštiti radnika koji rade pre svega napolju, koji rade na građevini, koji rade na putevima? Da li je država razmišljala o tome da se skrati radno vreme? Da ti ljudi rade eventualno rano ujutro ili da rade kasno uveče kada su temperature niže? Da li se vodi računa o njihovom zdravlju, o njihovoj bezbednosti?

Mi smo ovde pre nekoliko meseci imali priliku da usvojimo novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Ja sam tada govorio da je taj zakon u teoriji dobar, ali u praksi nikakav, nesprovodiv. To možemo i danas da vidimo jer smo svedoci da se na ovim ekstremnim temperaturama radnici šikaniraju i dalje.

Evo reći ću primer jedne zloglasne, za koju ste svi sigurno čuli „Jure“, u kojoj se ljudima zabranjuje, odnosno fabrika zabranjuje da se na ovim visokim temperaturama uključuju klima uređaji. Ljudi padaju u nesvest, žene se zatiču onesvešćene u toaletima, samo zato što nemaju pravo i mogućnost da se rashlade, nemaju pravo da popiju vode i ne mogu da odu u toalet onoliko puta koliko im je to potrebno.

Isto tako tražim i ponavljam ponovo, zašto država Srbija ne naplati konverziju raznim tajkunima koji kupuju fabrike i za taj novac ne isplati zaostale zarade svim stotinama hiljada radnika koji su nepravedno ostali bez posla u proteklih 20, 30 godina? Hvala.