Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

4. dan rada

25.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Bez direktnog obraćanja, nego po amandmanu, Jovanoviću.
...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Jesi ti svestan šta ti izgovaraš?
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Da li me čujete, Jovanoviću? Obratite pažnju, bez direktnog obraćanja drugim poslanicima, slobodno govorite o amandmanu.
...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Znači, napadnuto je sve živo.

Gospodin Vesić stoji trenutno na čelu, sprovodi jedan projekat koji za cilj ima da ljudi koji žive, recimo, u okolini Bora, koji tri godine već čekaju, gospodine Vesiću da im kineski investitor isplati cenu zemlje koja im je oduzeta po Zakonu o eksproprijaciji, a koju je procenila Agencija, državna Agencija, Kinezi tri godine ne žele da isplate cenu, tužili državu, a ljudi ostali bez zemlje. Njih sam ja doveo ispred kineske ambasade ovde, kod gospođe Čen Bo, da kažemo dotičnoj da ovde postoje firme njihove koje su došle ovde da truju našu decu.

Ideja je da nestanu ljudi. A ovo čemu prisustvujemo, gospodine Vesiću, a što vi sprovodite, jeste poslednja faza nestanka jednog naroda sa ovih prostora. To je čerupanje prirode, prirodnih resursa i svega ovde po principu ko šta dohvati.

Kome vi prodajete priču da je normalno da vi nekome poklanjate? Čiju to zemlju poklanjate vi gospodine Vesiću? Čiju to zemlju vi krčmite, ljudi? Samo ti, Marijane, pokazuj to. Trideset godina pljačkate ovu zemlju svi zajedno.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
To je to. Samo da vas pitam.
Vi ste hteli po amandmanu ili da sačekamo vaš da pročitam?
(Marina Lipovac Tanasković: Kao predlagač.)
Ne, ovo je Nestorović, Jovanović.
Čekamo. Dobro.
Na član 30. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Tomislav Janković.
Predstavnik predlagača prihvatio je amandman, sa ispravkom, na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.
Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatio je amandman, sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman, sa ispravkom, postao sastavni deo Predloga zakona.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tomislav Janković

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala predsedniče, gospodine Orliću.

Poštovani građani Republike Srbije, dva dana imamo ovde u plenumu raspravu o zakonu. Opozicija koristi ovo vreme da iznese laži, da napadne vlast i govoreći neke stvari koje zaista ne stoje. Ono što je hit ovoga dana jeste da je jedan čovek pomogao Aleksandru Vučiću da dođe na vlast.

Upornost, rad, energija koju Aleksandar Vučić predstavlja već dugi niz godina, decenija su ti koji su doveli Aleksandra Vučića na vlast i odgovornost prema građanima i svemu onome što on radi za Republiku Srbiju i za građane u pojedinostima. To je politika SNS i novog predsednika Miloša Vučevića koji se trudi, i svih poslanika ovde u plenumu, koji su svakog dana, bukvalno, na terenu i ovde u Skupštini Srbije primaju građane i sa njima razgovaraju.

Pokušavamo da rešimo velike probleme. Da rešavamo probleme građana u pojedinostima. I na tragu takve politike ja sam i podneo amandman, da se upravo izbegnu one neprijatnosti koje mogu da budu u situacijama kada su određeni pravno-imovinski odnosi rešeni na način da ne znamo ko je titular, odnosno vlasnik određenog zemljišta.

U članu 30. Predloga zakona dodaju se reči koje se odnose na zemljište koje se nalaze u Registru nepokretnosti, a za koje je zabeležena tužba, odnosno gde postoji određeni spor, kao i na zemljište koje se nalazi u otvorenom stambenom bloku, a u predmetu je javnog korišćenja.

Neophodno je da se napravi izuzetak pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine za one parcele na kojima postoji neki pokrenuti sudski spor, a država ima interes da to zemljište zadrži ili da se ne prejudicira konačan parnični postupak.

Takođe, vrlo značajno je da se i zemljište koje je u otvorenom stambenom bloku zaštiti. To su uglavnom zelene površine, parkovi, igrališta. Veliki gradovi kao što su Beograd, Novi Sad, Subotica, Niš i ostali imaju veliki broj tog zemljišta. Cilj je da se spreči konverzija da oni koji su upisani nosioci prava ne postanu vlasnici tog zemljišta iz razloga što želimo da zaštitimo upravo te stambene blokove i ljude koji tamo žive.

U danu za glasanje vas pozivam da podržite amandman.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Sada čitamo vaš amandman.
Na član 31. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Parandilović, Jerković, Olenik…
(Marina Lipovac Tanasković: Naša stranka imala je na član 30. i ja sam se javila malopre, jer sam posumnjala da će ovo uraditi.)
Čitam amandman na član 31.
(Marina Lipovac Tanasković: Ja vam kažem za 30.)
Na član 30. smo pročitali sve amandmane.
(Marina Lipovac Tanasković: I ja sam se javila.)
Nema više amandmana na član 30.
Samo polako da vam objasnim. Samo polako.
Pitao sam vas da li želite da govorite po amandmanu, što znači od vremena poslaničke grupe ili čekate da pročitam vaš sledeći amandman.
(Marina Lipovac Tanasković: Moj je 30.)
Ali, on je pročitan. Taj vaš je pročitan. Ne razumete.
(Marina Lipovac Tanasković: Niste me prozvali.)
Gospođo Lipovac Tanasković, kada pročitam amandman, vi se prijavljujete za reč elektronski.
(Marina Lipovac Tanasković: Prijavila sam se.)
Niste, gospođo Lipovac Tanasković. Nemojte da vičete.
Kada je vaš amandman bio u raspravi niste se prijavili za reč. Onda smo čitali sledeće amandmane koji su podnosili drugi narodni poslanici. U tom trenutku vi možete da govorite od vremena poslaničke grupe. Ne možete više kao podnosilac kada pročitam amandman drugog podnosioca.
Prelazim na čitanje amandman na član 31. gde vi jeste podnosilac i možete da govorite po tom osnovu i na to imate dodatno vreme preostalo poslaničkoj grupi.
Na član 31. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Miloš Parandilović, Aleksandar Jerković, Aleksandar Olenik, zajedno Đorđević, Kozma, Jerinić, zajedno svi poslanici Dveri i zajedno svi poslanici Narodne stranke.
Podnosilac. Izvolite.
...
Narodna stranka

Marina Lipovac Tanasković

Narodna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Zaista je neverovatno šta ste sada uradili, zaista neverovatno, jer ja sam se prijavila za taj amandman, ali nije problem. Narodna stranka je ionako podnela amandmane da su brišu svi članovi ovog zakona. Tako da, ako mi ne dozvolite po ovom, pa nije problem, pričaću po nekom sledećem, ali to je neverovatno zato što samo u meni budite to da me iznervirate, ali ne volim baš da se iznerviram u ovom domu. Ali, u redu, evo prihvatam, evo prihvatam. Nikakav problem.

Znači, idemo po članu 31. Ako je ovo do sada i ova rasprava bila pokazala da poslanici opozicije imaju različite stavove po pitanju ovog Zakona o planiranju i izgradnji, da neki smatraju kao recimo Narodna stranka da trebaju svi članovi ovog zakona da se brišu, jer smatramo da ovaj zakon nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije, sa međunarodnim pravom, kao ni sa Zakonom o eksproprijaciji, neki drugi poslanici opozicije smatraju možda takođe da nije u skladu, ali su imali jednu dobru nameru da ga poboljšaju, bar koliko toliko da ga poboljšaju. Možda su bili naivni, možda ne.

Ali, upravo ovaj član zakona 30. koji ste me preskočili, u redu, i 31. pokazuju da sve opozicione stranke su se složile u jednoj stvari da je ovaj član zakona najproblematičniji u ovom zakonu i kada ministar priča o tome da mi koji smo podneli da se brišu svi članovi, da smo mi protiv nekih dobrih stvari, što ja nisam videla, ali u redu, da smo protiv nekih dobrih stvari, to samo pokazuje da vi nama pokušavate da uvalite mućak, ali onda na taj mućak stavite leptiriće, pa onda kažete – vidite, oni ne žele naše leptiriće, oni u stvari hoće ovaj mućak. Eto to tako izgleda.

Ali, ajde da pokušamo opet da se vratimo na ovu prethodnu stvar. Imam dva minuta. Isteklo mi je. Po sledećem amandmanu ću. Ostao mućak.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Žao mi je što ste iznervirali.
Reč ima podnosilac.
...
Zeleno-levi front

Robert Kozma

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Hvala vam predsedavajući.

Jako je bilo zanimljivo kako ste ovde štrpnuli dva minuta koleginici Marini, ali dobro. To je vaš manir.

Pošto su član 31. i 30. povezani ja moram ponovo o besplatnoj konverziji zemljišta. Ministar Vesić kaže da je ova besplatna konverzija zemljišta iz prava korišćenja u pravo vlasništva, kaže – to je poslednji čin svojinske transformacije da bismo se oslobodili relikta prošlosti. Pa citira pre koji dan Kardelja, a Dačić mu šapuće – molim, ne diraj mi Kardelja.

S obzirom da Vesić kaže da ovo potiče iz svojinske transformacije, moram da kažem da sa druge strane mi moramo da kažemo da je ovo poslednji čin pljačkaške privatizacije.

Međutim, ovo mi – nismo samo mi poslanici Zeleno-Levog kluba. Ustavni sud kaže – besplatna konverzija neustavna. Savet za borbu protiv korupcije kaže takođe da je protivno Ustavu. „Transparentnost Srbija“ govori o tome šta su koruptivni rizici besplatne konverzije i kažu – ne postoje informacije o glavnim dobitnicima predloženog ukidanja naknade. Resorno ministarstvo i Vlada nisu saopštili. Tako da ostaju nepoznati podaci o mogućim skrivenim uticajima na promene zakona koje nose veoma krupne posledice po javne resurse.

Takođe, navedeno je da dosadašnja konverzija nije donela očekivane efekte jer je naplaćeno svega oko 3,6 milijardi dinara. Međutim, problem sa ovim argumentom jeste to što mnogi vlasnici verovatno nisu ni želeli da se izlože trošku i uđu u postupak konverzije čekajući da to ostvare besplatno.

Pored toga, ovako regulisanje konverzije narušava pravnu sigurnost, jednakost pred zakonom i izričito isključuje pravo na povraćaj već plaćenih naknada onim firmama koje su verovale da će država poštovati uspostavljena pravila. O tim koruptivnim rizicima besplatne konverzije govori i „Transparentnost Srbija“. Hvala vam.