Detalji glasanja

Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 34 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Demokratska stranka

...

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka
...

Aleksandar Senić

Socijaldemokratska stranka Demokratska stranka
...

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Janko Veselinović

Socijaldemokratska stranka Demokratska stranka Pokret za preokret
...

Maja Videnović

Demokratska stranka
...

Nenad Konstantinović

Socijaldemokratska stranka

Zajedno za Srbiju