Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 27 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica

Savez vojvođanskih Mađara

...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Karolj Čizik

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Demokratska stranka

...

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka
...

Borko Stefanović

Stranka slobode i pravde
...

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
...

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
...

Janko Veselinović

Stranka slobode i pravde
...

Jovana Joksimović

Demokratska stranka