Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 30 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Demokratska stranka

...

Nenad Konstantinović

Socijaldemokratska stranka
...

Nataša Vučković

Demokratska stranka
...

Miodrag Stojković

Demokratska stranka
...

Jovana Joksimović

Demokratska stranka
...

Janko Veselinović

Socijaldemokratska stranka Demokratska stranka Pokret za preokret
...

Ivan Jovanović

Demokratska stranka
...

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
...

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Karolj Čizik

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica