Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 20 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK

...

Tamara Milenković Kerković

Srpski pokret Dveri

Demokratska stranka - DS

...

Zoran Lutovac

Demokratska stranka
...

Tatjana Manojlović

Demokratska stranka
...

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
...

Nebojša Novaković

Demokratska stranka

NADA - NOVI DSS - POKS

...

Miloratka Bojović

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Marija Vojinović

Monarhisti
...

Zoran Stojanović

Nova Demokratska stranka Srbije

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA

...

Natan Albahari

Stranka slobode i pravde
...

Dalibor Jekić

Stranka slobode i pravde
...

Vladimir Obradović

Stranka slobode i pravde
...

Tatjana Pašić

Stranka slobode i pravde

Srpska stranka Zavetnici

...

Nikola Dragićević

Srpska stranka Zavetnici
...

Strahinja Erac

Srpska stranka Zavetnici
...

Dragana Miljanić

Srpska stranka Zavetnici
...

Dragan Nikolić

Srpska stranka Zavetnici
...

Marko Ristić

Srpska stranka Zavetnici