Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

7. dan rada

25.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 20:00

 • POSLANIČKA PITANJA

 • Koliko je firmi koje su dobile subvenciju veću od 10.000 evra ostalo u Srbiji, EU i pitanje Kosova, diplomatski pasoš za Ruse koji su učestvovali u spašavanju od poplava
 • Izgradnja Moravskog koridora, onos vođa navijačkih grupa sa članovima Vlade
 • Zašto državna televizija nije prenosila odbojkaške utakmice sa Svetskog prevenstva, cena benzina i naftnih derivata
 • Da li će Nebojša Stefanović podneti ostavku jer Srbija nije skinuta sa crne liste FATF, poziv da Siniša Mali podnese ostavku
 • Radioaktivni gromobrani na teritoriji Niša
 • Izmene Krivičnog zakonika, udeo inostranih trgovinskih lanaca u ukupnom prometu na malo u Srbiji po pojedinim trgovinskim kompanijama je po godinama u poslednjih pet godina, akcize na dizel gorivo, koji inostrani investitori i za koliko godina i za koliko
 • Nacrt zakona o KiM
 • Mogućnosti za lečenje Nemanje Jovanović iz Zaječara u Srbiji, registracija automobila koje će koristiit osobe sa invaliditetom, izveštaj kako se troši novac koje ministarstvo zaduženo za demografiju upućuje lokalnim samoupravama
 • Akcije koje sprovodi MUP povodom širenja lažnih objava na društvenim mrežama i da li je Tužilaštvo vodilo istrage i rpocesuiralo ljude povodom ovakvih situacija
 • Istarga kojom se bavi holandska firma o sumnjivom poslovanju Đilasa i Šolaka i akcije koje Upava za sprečavanje pranja novca i MUP preduzimaju u vezi sa tom istragom
 • PIO poljoprivrednika
 • PIO poljoprivrednika
 • Ustavni amandmani, izjava poslanika Bundestaga Petera Bajera
 • Ustavni amandmani, izjava poslanika Bundestaga Petera Bajera
 • Prodaja udela u RTB Bor, ravnopravnost svih sudija u Srbiji, nabavka novih poljoprivrednih mašina predviđena budžetom za podsticaje poljoprivredi, rekonstrukcija kliničkih centara, raspolaganje sopstvenim prihodimam ustanovama kulture...
 • Obnova ribljeg fonda i podsticaji za ovu oblast, sredstva za kulturu od strane lokalnih samouprava, procena vrednosti imovine kao osnovice za naplatu poreza na imovinu
 • Naknada za trudničko bolovanje
 • Grejna sezona i prazna akumulacijska jezera, zaštita poljoprivrednih useva od nepogoda
 • Vlada i sporazum kojim se omogućava ulazak Kosova u Unesko, ko je ovlastio predsednika da pregovara o KiM, smanjenje poreza na zarade i povećanje malih subvencija poljoprivrednicima, smanjenje cene dizel goriva, krediti u švajcarskim francima
 • Krivično gonjenje odgovornih za pljačkašku privatizaciju, otac Nebojše Stefanovića i trgovina oružjem, pregovori o Kosovu i razmena teritorija
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 4. amandman je podela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
  Da li neko želi reč?
  Izvolite koleginice.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Jelena Žarić Kovačević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem predsedavajući.

  Uvaženi ministre, sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, devet velikih stranih investicija u jugoistočnoj Srbiji, od kojih najviše u Nišu, dovešće do toga da region ima veliki rast izvoza i najveći suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni u zemlji, koji je u prvoj polovini ove godine iznosio 255 miliona evra. Sa više od 200 miliona evra investicije, imaćemo oko 12 hiljada novih radnih mesta, samo u Nišu.

  Kada smo na terenu pristupanja Srbije EU, vrlo je važno i pitanje projekata i neophodnost aktivnosti lokalnih samouprava, da bi se određena novčana sredstva privukla i uzela od fondova EU. Pirot, Dimitrovgrad, Leskovac, Merošina, Blace i Vlasotince će kroz razvojni program EU „EU PRO“, dobiti oko 100 hiljada evra, kako bi unapredili lokalne sredine da budu privlačnije za investitore. Na primer, u Merošini će se novac koristiti za industrijsku zonu Jug Bogdanovac, a plan detaljne regulacije treba da omogući da se bolje koriste građevinske parcele na tom prostoru. Novim planom stvoriće se uslovi za potencijalne investitore.

  Inače, kroz ovaj program su nedavno i Niš, Doljevac, Soko Banja, Bojnik, Vranje, Vladičin Han i Bela Palanka, dobili novac od EU za unapređenje poslovne infrastrukture. Ovo je jedan od dobrih načina da se pomogne Ministarstvu saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture, u prvim koracima u privlačenju investicija, kako bi se između ostalog na kraju otvorila nova radna mesta za naše građane. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Goran Pekarski.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Maja Mačužić Puzić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Mitrović.
  Izvolite, kolega.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Nenad Mitrović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici.

  Podneo sam amandman na član 4. Predloga zakona o građevinskim proizvodima, a član 4. Predloga zakona utvrđuje da se na sva pitanja postupka, koja nisu uređena ovim zakonom, primenjuju odredbe zakona koji je uređen opšti upravni postupak.

  Građevinarstvo, kao kompleksna delatnost podrazumeva usluge i procese od projektovanja do izvođenja, kao i ugradnju gotovih građevinskih proizvoda. Pri čemu, završni rezultat objekat treba u svakom pogledu da zadovoljava zahteve projekta bezbednosti, i krajnjeg korisnika. Delatnost građevinarstva je uslovljena zaštitom životne sredine, predstavlja bitan faktor održivog razvoja.

  Gospodine ministre, najveći građevinski poduhvat svakako da predstavlja izgradnju Koridora 10, koji treba da obezbedi sveobuhvatni razvoj Republike Srbije. Kada govorimo o Koridoru 10, hoću da spomenem sektor jug, od Grabovnice do Levosoja, u dužini od 74,2 kilometara, na kome je izgrađeno 107 mostova, ukupne dužine 9,4 kilometara. Izgrađeno je pet saobraćajnih petlji, petlja Grdelica, Vladičin Han, Vranje, Bujanovac 1, Bujanovac 2, dok je petlja Predejane u završnoj fazi. Tunel Predejane Lot3 oko jedna kilometar, građevinski radovi završeni. Tunel Manajle Lot4 1,8 kilometara, završenost radova 97%. Tunel Caričina dolina, Manajle Lot5 6,7 kilometara, radovi su završeni. Mogao bih još ovako da nabrajam ali zbog vremena koje mi je na raspolaganju, ne mogu više, tako da se zahvaljujem na pažnji i pozivam kolege poslanike da u danu za glasanje podrže Predlog zakona. Hvala vam.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem se.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Slaviša Bulatović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Na član 4. Predloga zakona podnosim amandman u smislu da se doda stav 2. koji glasi – Primena ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na porast investicija u privredi.

  Zahvaljujući odgovornoj politici našeg predsednika Aleksandra Vučića i Vlade, Vranje kao sedište Pčinjskog okruga je danas veliko gradilište. Realizuju se ozbiljni kapitalni projekti, a sigurno je da će skoriji završetak Koridora 10 omogućiti još brži razvoj Vranja. Pored ozbiljnih radova na infrastrukturnom opremanju slobodne zone u Vranju se završava hirurški blok čije je izgradnja započeta još pre 12 godina koji će biti regionalnog karaktera za pružanje sekundarne zdravstvene zaštite za preko 250 hiljada stanovnika Pčinjskog okruga i Kosovskog-pomoravlja.

  Nedavno je takođe potpisano i sedam ugovora o nabavci savremene opreme vrednosti od preko 50 miliona dinara. Pored toga u Vranju je počela izgradnja novog vrtića koji će koštati oko 190 miliona dinara, a uskoro nas očekuje i početak izgradnje 186 stanova za pripadnike službi bezbednosti. Takođe, pri kraju je rekonstrukcija železničkih stanica u Vranju i Vranjskoj banji kao i renoviranje gradskog stadiona gde je postavljen teren sa veštačkom travom, ogradom i reflektorima.

  Međutim, pored ovog stadiona Vranje će zahvaljujući našem predsedniku Aleksandru Vučiću dobiti još jedna stadion sa otprilike 8000 sedećih mesta čime će biti ispunjeni uslovi da naš super ligaš u fudbalu Dinamo svoje utakmice kao domaćim može igrati pred svojom publikom. Zahvaljujem se.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem se.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Tijana Davidovac.
  Da li neko želi reč?
  Izvolite koleginice, Davidovac.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Tijana Davidovac

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem se.

  Predlozi zakona koji su na dnevnom redu jasno govore o potrebi da se sektor građevinarstva uredi, jer bez razvijenog građevinskog sektora, bez razvijene proizvodnje građevinskih proizvoda ne možemo govoriti o makroeknomskoj stabilnosti.

  Mi danas imamo rekordno visok rast BDP zahvaljujući upravo građevinarstvu. To je rezultat razvoja i ulaganja u građevinarstvo proteklih pet godina. Nema grada ni opštine u kojima se ne radi na izgradnji nove i renoviranju postojeće infrastrukture. Danas imamo situaciju da se ravnomerno ulaže u svaki grad, svaku opštinu i svaki okrug. U opštini Lazarevac iz koje ja dolazim, samo u 2017. godini i 2018. godini urađeno je preko pedeset kilometara državnih, lokalnih i nekategorisanih puteva. Pre 2012. godine nisu se gradili auto-putevi, prihod od putarine je 2012. godine bio milijardu dinara, dok je u 2017. godini prihod od putarine osam milijardi dinara. Taj novac ide u puteve, u održavanje auto-puteva, ali isto tako i u regionalne puteve u njihovo održavanje.

  Mi danas širom Srbije imamo gradilišta. Pre 2012. godine u Beogradu je bilo oko 300 gradilišta, a na teritoriji Republike Srbije skoro 500. Danas imamo preko 33.000 aktivna gradilišta na teritoriji Republike Srbije, a od toga skoro 5.000 na teritoriji Beograda.

  To su rezultati rada koji se vide, zahvaljujući odgovornoj i posvećenoj politici koju vodi Vlada Republike Srbije i SNS. Politika mira i stabilnosti koju vodi naš predsednik Aleksandar Vučić, saradnja sa zemljama u regionu, politika dobrosusedski odnosa dovela je do toga da je Srbija podigla svoj ugled u svetu i da smo poslali poruku da smo pogodno mesto za investicije i da smo spremni za oporavak privrede koja godinama bila uništavana. Zahvaljujem se.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem se.
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik LJubica Mrdaković Todorović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Ljubica Mrdaković Todorović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala predsedavajući.

  Na kraju ću rezimirati amandmane koje sam podnela na Predlog zakona o građevinskim proizvodima. Naime, ovakvim jednim sveobuhvatnim propisom kao što je Zakon o građevinskim proizvodima uređuje se stavljanje građevinskih proizvoda na tržište što je i potvrđeno od strane svih subjekata na održanim javnim raspravama, pa je tako rasprava o Predlogu zakona, održana u Nišu 16. avgusta 2017. godine gde su svi zainteresovani imali priliku da čuju koncept novog zakona o građevinskim proizvodima. Imali su priliku da iznesu svoje stavove, svoje primedbe, sugestije i predloge na tekst Predloga zakona.

  Dalje, mi ovim novim zakonima vršimo usklađivanje našeg zakonodavstva i naših propisa sa propisima EU. Znači, dolazi do harmonizacije tog sistema u EU, čime domaći proizvodi i domaći proizvođači postaju konkurentni i na tržištu EU. Uspostavlja se takav sistem na tržištu da se stavljaju samo bezbedni i sigurni građevinski proizvodi koji se trajno ugrađuju u objekte, čime se kroz primenu tehničkih zahteva, definisanih standardima i tehničkim propisima, obezbeđuje bezbedna upotreba objekta.

  Na kraju, razvoj građevinarstva će biti podstaknut, u skladu sa savremenim i modernim trendovima u projektovanju i izgradnji. Sve ovo prethodno pomenuto uticaće na porast ulaganja u privredu Republike Srbije. Hvala.