Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

7. dan rada

25.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 20:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Aleksiću, ja vas molim da poštujete dostojanstvo Narodne skupštine.
Kolega Aleksiću, ovde razgovaramo snagom argumenata, a ne snagom sile i tako što ćete nekom reći da laže. To je najlakše i najjednostavnije. Ja vas molim da to ne činite.
Omogućio sam vam, kao i koleginici Barišić, da ukažete na povredu Poslovnika koju sam učinio.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje o ukazanoj povredi Poslovnika?
(Miroslav Aleksić: Da.)
Zahvaljujem.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik LJiljana Malušić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Član 107. stav 2. Sramota je da neko… Pre svega, samo ste govorili, a niste govorili o amandmanima. Da li vi čitate ili ne čitate, neću da ulazim u to, ali jednom zauvek treba da se priča o amandmanima, a o tome da vi nama spočitavate kako mi lažemo, evo, sada ću ja vama reći.

Otpustili ste 2008. godine 400 hiljada ljudi, vi, a ne mi. Mi smo zaposlili 180.000 ljudi.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Obraćajte se meni, molim vas.
...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Pardon, gospodine predsedavajući.
(Gordana Čomić: To reci gospodinu Milićeviću.)
Dvadesetsedam procenata je bilo nezaposlenih 2008. godine, 2018. godine 11%.
(Gordana Čomić: Odgovori, Milićeviću, kako je to bilo.)
Gospoda od preko puta, socijalni problem. Nastalo je 400.000 ljudi koji nisu imali šta da jedu.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Pokušavate da budete šarmantni, ali dozvolite da vodim sednicu.
...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Mi nikoga nismo otpustili. Naprotiv, dobar socijalni program, svako je dobio otpremninu. Otvorili smo preko 200 kompanija. Tako radi odgovorna vlast.
Mi uzimamo kredite, ali po 2% kamate, a vi ste uzimali kredite od 8% do 12%. Mi vraćamo vaše kredite.
Ja neću da upotrebim tu ružnu reč – lažete, ali ću da kažem da vi ne govorite istinu. Vaš Most na Adi košta… najskuplji most na svetu. Mi završavamo autoputeve. Evo, Koridor 10 gotov 2018. godine. Niste uložili 60 godina dinar u puteve, u vazdušni saobraćaj. U šta ste ulagali pare? U vaše džepove. Sramotno je da pričate tako sa nama. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?
(LJiljana Malušić: Ne.)
Zahvaljujem.
Koleginice Čomić, vi želite reč?
(Gordana Čomić: Ne.)
Učinilo mi se. Onda ipak pokušavate samo da budete duhoviti.
Reč ima ministar Branislav Nedimović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Nedimović

| Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Gospodo poslanici, poštovani oni koji prate zasedanje Narodne skupštine, želeo bih, pre svega, nekoliko reči da kažem, radi javnosti.
U prethodnoj raspravi se čulo da, na primer, je bilo reč ovde o tome da se menja neki zakon, bilo šta, a činjenica je da je ovo prvi put da se na jedinstven način reguliše materija građevinskih proizvoda.
Na ovakav način tražiti bilo kakav amandman kojim se briše da postoje bilo kakva pravila, to samo govori o jednoj stvari da neko želi da živi u situaciji gde ne postoje nikakva pravila. Ovim se uvode jasna pravila, na jasno utvrđen način, kakav postoji u čitavom savremenom svetu. Ovaj amandman – briše se, ja ne znam šta može drugo da znači? Da se ukida Zakon o opštem upravnom postupku? To znači da nema niko nikakva prava. Ja sam to tako shvatio.
Druga stvar, pre svega, ispred Vlade želim da kažem, da priča o ugovorima za Moravski koridor, kao prvo, ne postoji nikakav ugovor, a kamoli bilo kakva ugovorena cena.
Treća stvar, po prvi put smo u situaciji da dođemo u priliku da gradimo Moravski koridor. Ja o tome slušam već jedno 20-30 godina. Slušam i o nekim drugim auto-putevima koji se završavaju.
Tako da, molim vas, jedino što ja vidim ovde ružičasto ili lila, ne znam koje je boje, je nešto s moje leve strane. Drugo ništa ne vidim.
(Gordana Čomić: Šta je sada bilo?)
Jedna kravata lila, nema veze s vama. Vidim ja malo više nego što vi vidite, a ne vidi se sa vaše leve strane.
Ono što je činjenica, to je da u ovoj zemlji raste bruto društveni proizvod. I to kažu sve svetske finansijske institucije. To ne možete da opovrgnete. Raste zaposlenost ljudi. Privredna aktivnost raste. Ja ne znam šta vi više hoćete, osim da tražite ono što možda vama lično pripada, pa dođete u upravu za agrarno plaćanje.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, ministre Nedimoviću.
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić. Izvolite.
...
Narodni pokret Srbije

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Hteo sam repliku, gospodine Milićeviću, jer je ministar sa mnom replicirao.