Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

7. dan rada

25.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 20:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Izvolite kolega Aleksiću.
...
Narodni pokret Srbije

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Nemojte vi preterano da brinete o mojim ljudima. Brinite i vi, pre svega, o vašoj kući i brinite o vama i kada odgovarate, vodite računa o tome da ste dužni da nekada date odgovor građanima Srbije i na pitanja koja postavljamo mi, kao na primer pitanje – otkud ministru Vulinu 240 hiljada evra za stan?

To je pitanje koje treba jedan ministar koji obavlja javnu funkciju u Vladi Republike Srbije da odgovori građanima Srbije. Ne meni, građanima Srbije. Kada god pomenete da je neko nešto ukrao, da je neko kriv za nešto, da neko treba da odgovara za nešto, setite se da ste vi na vlasti. Setite se da ste vi ti koji sprovodite zakone i setite se da danas, posle šest godina vaše vladavine ste imali dovoljno vremena da procesuirate i uhapsite sve te koji su valjda nešto ukrali, od te 2000. godine koje se mnogo plašite i danas, pa je pominjete stalno.

Setite se da vi treba da sprovedete zakone, da te koji su se ogrešili uhapsite i da ih osudite i kaznite. Pogledajte šta se dešava dok govorite da su drugi lopovi, sve se čini mi se vraća na vašu adresu. Kad to pričate, dajte prvo, kad god kažete da je neko drugi lopov, vi prvo odgovorite zašto vi niste i odgovorite, setite se stana, Vulinovog stana, koji je finansirala njegova tetka. To je nešto što građani očekuju od vas.

Dakle, prvo počistite vaše dvorište, pa onda delite lekcije drugima i pričajte im o lepom ponašanju, a ne da samo upirete prstom u druge, a da nikada ne date odgovor šta je to sa vama, šta je sa vašom odgovornošću, pa ne obavlja niko od opozicije danas izvršnu funkciju vlasti, nego vi, i dužni ste da građanima date odgovore na sva pitanja od javnog značaja i javnog interesa.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Đorđe Komlenski. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Gospodine Aleksiću, ni dok ste bili živi nisam vas se bojao. Da li vi to meni ponovo pretite kao što ste pretili u noći između 5. i 6. oktobra, da ja vodim računa o svojoj kući? Umem ja da vodim računa o kući. Kad ste slali bitange sa oružjem da likvidiraju celu moju porodicu, da li ponovo to pokušavate ovde?

Pa, ja vam otvoreno kažem – nećete proći, ni tad niste mogli, nećete ni sad.

Vi pitate nekog za nešto. Pa, objasnite kako ste prodali partiju Vuku Jeremiću? Pa, da li postoji nešto što vi niste prodali? Obraz ste prodali, partiju ste prodali, Trstenik ste prodali, nevladinu organizaciju ste unovčili. I vi nekoga smete da nešto da pitate i još da pretite ovde na takav način. Pa, kako vas bre nije sramota?

Pa, to što mi verujemo u zakon, što verujemo u sud, sačekali smo, ide polako. Gospodinu Igoru Rebi se oduzima imovina zbog pljačke vezane za „Heterlend“ i zloupotrebljene pare. Nećemo mi da linčujemo i hapsimo, kao što je Živković hapsio 15.000 građana bez ikakvog pravnog osnova. Strpljivi smo, sačekaćemo da država uradi svoj posao, a vi samo pretite. Ne znam koga mislite da poplašite. Mene nećete, levičare nećete. Vodite računa da vam se pretnje ne vrate kao bumerang.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Aleksiću, želite repliku? Izvolite.
...
Narodni pokret Srbije

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Pa, kao što vidite, ja sam još uvek živ, pošto ste rekli da sam ja nekome pretio dok sam bio živ. Živ sam i danas i živeću verovatno još neko vreme.

Što se tiče mene, politikom sam aktivno počeo da se bavim 2008. godine, tako da ne znam na čiju adresu upućujete to da je neko vas proterivao, jurio, zaista ne znam, to morate sami da rešavate. Ja se aktivno politikom bavim od 2008. godine. I čini mi se da ste vi poslednji koji treba da mi delite lekcije o moralu. O tome će da sude građani za javni posao koji sam obavljao, a i privatni posao i pre politike i danas za vreme politike i posle politike. Jer, za razliku od većine vas ovde, ja sam imao firme sa zaposlenim radnicima i pre nego što sam ušao u politiku, i o tome postoje dokazi, a vi recite šta ste vi svi radili pre bavljenja politikom, i nemojte da meni držite predavanja i lekcije o moralu.

Odgovorite građanima otkud ministru Vulinu 200.000 evra, 240.000 hiljada evra za stan koji je kupio? Plata mu je 1.000 evra. Kako je došao do 200.000 evra? Čime se on to kao javni funkcioner još i dalje bavi? Nemojte da pričate i da plašite vi mene, jer ja se vas ne plašim ni danas kad sam opozicija. Nikad se nisam plašio, niti ću se plašti ni vas, ni bilo koga, jer nemam razloga. Plašim se samo Boga, vas se nikog ne plašim, jer nemam razloga za to.

Prema tome, to što ste vi sada vlast, mene apsolutno ne tangira, jer znam i šta sam radio i svi moji sugrađani znaju. A, ovi što me prozivaju za neke izborne rezultate, pa izađite vi sa imenom i prezimenom, pa osvojite kao ja u svom Trsteniku 35,7%, a vi me pobedili za 0,5% svi zajedno sa Aleksandrom Vučićem, pa onda možemo da razgovaramo. Do tada vas molim da to više ne pominjete, jer se smejete sami sebi u lice.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Đorđe Komlenski. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Pa, vidite, kako vas znaju građani Trstenika, tako ste i na vlasti. Da ste bili bolji, verovatno bi bili na vlasti.

Što se mene lično tiče, dvadeset i nešto godina sam se bavio advokaturom, i iskreno rečeno, upoznao mnogo veće mangupe i veće lopove nego vi, branio ih profesionalno, možda to nije moralno, ali zarađivao od takvih, kako god bilo da bilo. Prema tome, ta dugogodišnja praksa mi zaista daje za pravo da mogu vrlo lako da prepoznam potencijalnog klijenta. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Zoran Despotović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, kada je reč o ozakonjenju objekata, ima dosta kontradiktornih članova, kao što su recimo član 2. i član 5. ovog Predloga zakona. Ove primedbe je dala struka, gde se javljaju dva problema.

Kao prvo, postoje područja sa izgrađenim objektima, a koji se ne vide na satelitskom snimku, recimo, rastinje, magla i ugao snimanja.

Drugo, na satelitskom snimku iz 2015. godine postoji veliki broj objekata koji su građeni 2015. godine, a nisu vidljivi na snimku. Pretpostavka je da je snimak jednog dela terena urađen marta meseca 2015. godine, a objekat jula meseca iste godine. Šta onda sa takvim objektima? Ne može jedno merilo da bude vidljivo na snimku, a da se ne uzme u obzir izjava, recimo, investitora, svedoka i slično.

Ovaj član, kao što sam i rekao na početku izlaganja, kontradiktoran je sa članom 5. Zakona o ozakonjenju, koji predviđa da se objekti za koje je potrebno pribaviti saglasnost, za dokumentaciju od protivpožaraca, vreme izgradnje utvrđuje i na druge načine, a ne samo satelitskim snimkom. A, zatim u članu 8. propisuje da se postupak ozakonjenja pokreće na osnovu obaveštenja o vidljivosti objekta na satelitskom snimku, koji nadležnom organu za vođenje postupka ozakonjenja dostavlja organ nadležan za poslove državnog premera i katastra.

Ovde bi trebalo da stoji – nadležnom organu za vođenje postupka ozakonjenja i građevinskoj inspekciji, jer ozakonjenje počinje donošenjem rešenja građevinskog inspektora. Jer, građevinski inspektori su u obavezi da naprave popis svih bespravno izgrađenih objekata. A, ovim članom je predviđeno da katastar, ukoliko u svojoj bazi evidentira bespravno izgrađen objekat, obaveštava organ nadležan za ozakonjenje, a ne građevinsku inspekciju, što je neshvatljivo, jer ozakonjenje počinje donošenjem rešenja o rušenju od strane građevinskog inspektora. Time će se smanjiti procedura, jer će organ po prijemu obaveštenja iz katastra isti morati obavestiti građevinskog inspektora. Zahvaljujem.