Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.11.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Privedite kraju, koleginice Jovanović.

...
Srpska napredna stranka

Nataša (Stanoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Do sada u Gradskoj opštini Mladenovac nije izvršena nadoknada, ovo je prvi slučaj. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku! Po Poslovniku! Po Poslovniku!)
(Vjerica Radeta: Po amandmanu!)
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku! Po Poslovniku!)
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Arsiću, zaista bi sad trebalo da napravite malo dužu pauzu. Vi više nemate koncentraciju da vodite sednicu. Zbog čega ste nervozni? Zašto ne dozvoljavate narodnim poslanicima da govore po Poslovniku? Kako možete ako se neko javi i kaže – po Poslovniku, vi da kažete – izričem vam opomenu?

Razumemo mi da ste vi teškoj situaciji i razumemo mi da ste vi možda danas taj koji ćete saopštiti da ćete ipak ostaviti Rasima LJajića i posle ovog Suljinog objašnjenja, jer je rekao, da objasni kako je to država Srbija fašistička država, da u Srbiji postoje, gospođo Kuburović, paralelne sudske vlasti, paralelne policijske vlasti itd. E, sa tim Suljom Ugljaninom Rasim LJajić će napraviti i želi da napravi koaliciju.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Radeta, to nije po amandmanu.

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Vrlo je po amandmanu, vrlo po amandmanu. Ovo su vanredne situacije, to je tema ovog zakona i svih ovih amandmana.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izbori za savete nacionalnih manjina?
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Elementarne nepogode. Rasim LJajić je elementarna nepogoda, Suljo Ugljanin je elementarna nepogoda.

Da li ćete vi Rasima LJajića, ako ode u koaliciju za nacionalni savet sa Ugljaninom, da li ćete ga vi zadržati na mestu potpredsednika Vlade i ministra u Vladi? To je toliko jednostavno pitanje, a vi izbegavate odgovor, i što je najgore, ne dozvoljavate narodnim poslanicima da govore.

Onda ova gospođa koja samo dođe tu kad treba pet minuta da izdeklamuje, da je vide ujne i strine na televiziji, onda vam ona kaže – dobro je, kolega Arsiću, što uvodite red. Kakav red? Uvodite red što ne date poslanicima da govore? Ili ova sa cvetom kaže da je ona glasnija jer ona ima mikrofon. Ma, niti ste glasniji, niti ste jači. LJudi moji, nemojte da nas izazivate.

Mi hoćemo da govorimo po Poslovniku, mi hoćemo da govorimo o najaktuelnijoj trenutno temi u Srbiji. Tema je i pitanje – da li će Vučić, Brnabić, ministri, skupštinska većina zadržati Rasima LJajića u Vladi Srbije, ukoliko Rasim LJajić zaključi koalicioni sporazum sa Sulejmanom Ugljaninom, za kojeg je država Srbija fašistička država? Hvala. Čekamo odgovor.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku! Po Poslovniku!)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Vladimir Marinković. Izvolite.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku! Po Poslovniku!)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Uvaženi kolega Arsiću, poštovana ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, kolega Arsiću ja želim da budem prvenstveno prema vama korektan, vrlo ću kratko i ne želim da izazivam bilo kakve replike i povrede Poslovnika.

(Nemanja Šarović: E, onda mu reci da mi da reč.)

Znam sa kakvim se izazovima suočavate kada jednostavno neko ne želi da prihvati da radi po Poslovniku Narodne skupštine i naziva ljude, ministre u Vladi, nebitno je da li je to bilo koji građanin….

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)

…koju on funkciju obavlja, reći za nekog da je elementarna nepogoda, ne da je nekorektno, nego stvarno prevazilazi osnovu kulturu i neki nivo kućnog vaspitanja. Reći za koleginicu, ona sa cvetom i da neko govori ovde zbog toga što je gledaju ujne i strine, mislim da mi treba da zadržimo nivo digniteta i dostojanstva ovog visokog i cenjenog doma.

(Vjerica Radeta: Pa, to si ti gore rekao. Pa, molim te, to si ti rekao.)

Ja želim samo da vam pomognem, naravno, nikoga neću uvrediti, kao što to nikad za ovih sedam godina nisam uradio i nastavite da vodite sednicu kao što ste vodili, vi ste hrabar čovek i veoma korektno to radite. Hvala vam.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)