Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

4. dan rada

25.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Nemojte da dobacujete. I vi, Miketiću.
Na član 41. amandman su zajedno podnele Gorica Gajić i Miloratka Bojović.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Miloratka Bojović

NADA - NOVI DSS - POKS
Poštovani predsedavajući, poštovane koleginice i kolege, poštovani građani Srbije, želeći koliko-toliko da popravimo ovaj zakon, u ime srpske koalicije NADA-Nova demokratska stranka Srbije-POKS, podneli smo amandman na član 41.

U članu 41. stav 2. koji se dodaje, menja se i glasi: "Stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole iz stava 1. ovog člana je investitor, kao i drugo fizičko i pravno lice ako izdavanje građevinske dozvole na određenoj građevinskoj parceli predviđenoj za građenje utiče na pravo i status vlasnika susednih parcela objekata".

Članom 41. Predloga zakona predviđeno je da je stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole samo investitor. Neprihvatljivo je da se favorizuje samo investitor, da se zanemaruju odredbe Zakona o opštem upravnom postupku koji predviđa i fizička i pravna lica, kao i stranke u postupku. Pogotovo je to problem kod izgradnje gde mogu da budu povređena prava i interes fizičkih i pravnih lica, vlasnika parcele i objekata koji se graniče sa građevinskom parcelom na kojoj treba da se nešto gradi. Tim licima je bilo onemogućeno da kao stranke u postupku prave prigovor na žalbu investitora.

Izmenom i dopunom ovog zakona zapostavljeni su i pogaženi u potpunosti javni interesi i sve je prilagođeno isključivo zadovoljavanju privatnih interesa i krupnog kapitala. Zelena agenda i ekologija kao pozitivne teme koje su implementirane u ovom zakonu služe isključivo kao ukrasi jedne jako štetne sadržine koja se krije unutar zakona i koja ima cilj da razori Srbiju.

Svođenjem participacije građana na minimum, otvara se slobodan prostor za cvetanje tzv. investitorskog urbanizma koji isključivo teži ostvarivanju ličnih interesa pojedinaca bliskih vlasti u SNS. Protivustavnim ukidanjem konverzije zemljišta uz naknadu napravljen je presedan gde su pojedinci iz vrha vlasti dali sebi za pravo da raskuće i poklone državno zemljište.

Poklanjanjem državnog zemljišta omogućiće se što domaćim, što stranim tajkunima da izgrade na stotine hiljade stanova u Beograda sa okolinom i u centralnoj Srbiji. Kako znamo da su velike migracije naših sugrađana u inostranstvu, kako znamo da imamo negativan prirodni priraštaj, nameće se pitanje gospodo za koga se grade toliki stanovi. Navešću vam primer Aranđelovca gde je u toku šesta izmena Plana generalne regulacije kojom se predviđa izgradnja preko 1000 stambenih jedinica. Za koga? Krajnje je upitno koja je ekonomska opravdanost ovolike hiper izgradnje stanova kada imamo podatak da recimo u Aranđelovcu od 2011. do 2022. godine opada stanovništvo za 14,5%.

Osnovana sumnja ukazuje da se iznad svega krije inženjering za promenu demografske slike Srbije, gde će se Beograd sa okolinom i centralnom Srbijom naseliti stanovništvom sa juga Srbije, Kosova i Metohije, Vranja, Preševske doline, Raške i zapadne Srbije i, ono što moram da naglasim, iz Jadra, gde je planirano iskopavanje litijuma. To je sve kontinuitet onoga na šta naša koalicija NADA ukazuje od trenutka priznavanja francusko-nemačkog sporazuma.

Kada prihvatate sporazum, počeće sa okupacijom i cepanje ostatka Srbije, kao krajnji cilj svega je svesti Srbiju na beogradski pašaluk. Evo, dešava se to.

Naravno, u danu za glasanje nećemo glasati za ovaj zakon. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Moram da vam kažem da tog sporazuma u ovom zakonu naravno nigde nema, a amandman za stranke u postupku je prihvaćen.
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđević, Kozma i Jerinić.

Biljana Đorđević

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Zahvaljujem.

Moram da se pridružim pitanju koje je postavio moj kolega Miketić – ko je pisao ovaj zakon? Dobro je što je ovaj amandman prihvaćen, ali zaista prosto je čudesno da neko uopšte napiše nešto ovako, dakle da stoji odredba u ovom članu koja eksplicitno favorizuje investitora, kao stranku u postupku izdavanja građevinske dozvole. Dakle, to je čudesno zato što je ili reč o jednom neverovatnom bezobrazluku ili neznanju.

Moguće da je reč o neznanju. Recimo, ja sam primetila u obrazloženju Zakona o ozakonjenju objekata, na primer, spominje se Međunarodni sud za ljudska prava. Takva institucija ne postoji. Tako da, moguće da ima ljudi koji toliko ne znaju, ali pre bih rekla da je reč o vrhunskom bezobrazluku, zato što, kao što smo upravo čuli, dakle, postoji Zakon o opštem upravnom postupku, član 44, koji eksplicitno kaže da stranke u upravnom postupku mogu biti fizičko ili pravno lice, ne samo čija je upravna stvar predmet postupka, već i lica na čija prava, obaveze ili pravne interese može da utiče ishod upravnog postupka, takođe, da to može da bude i naselje ili grupa lica ili drugi koji nisu pravna lica ukoliko po uslovima mogu da budu stranka u postupku, kako je to određeno zakonom, takođe kao zastupnici kolektivnih interesa i zastupnici širih interesa javnosti.

Takođe bih podsetila da je Srbija potpisnica i Arhuske konvencije, koja obavezuje potpisnice da dopuste pripadnicima javnosti da im se obezbedi dostupnost u upravnim i sudskim postupcima kojima se osporava činjenje ili propusti koja su učinila fizička lica ili organ javne vlasti, kada se radi o zaštiti životne sredine i takođe da u našem Ustavu se takođe štiti pravo svakoga na životnu sredinu.

Dakle, prosto ne znam da li vi čak i kada pljačkate možete da uradite ovo na tehnički ispravan način.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Reč ima ministar Vesić.
...
Srpska napredna stranka

Goran Vesić

| Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Da ste čitali zakon, pročitali biste da u sadašnjem zakonu je to čist jednostranački postupak, a da je prihvaćen amandman koji definiše da stranka u postupku može da bude svako ko dokaže da ima zakonom zasnovan interes.
Pošto niste čitali prethodni zakon za koji se zalažete, onda ja neću reći da je to bezobrazluk i da je to pljačka, samo ću reći da je to zaista onako teško nepoznavanje i zaista me je sramota da pričate o zakonu koji niste pročitali.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
I upravo dolazimo do ključnog amandmana.
Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Janković.
Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
...
Srpska napredna stranka

Tomislav Janković

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala, predsedniče, gospodine Orliću.

Dolazimo do člana 41. Predloga zakona. Upravo, kao što ste rekli, vrlo značajan član.

Želim da se ovim predlogom bliže odredi pojam investitora. Predlog je da se doda novi stav koji glasi: „Stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole iz stava 1. ovog člana je investitor, kao i lice koje ima na zakonu zasnovan interes za učešće u postupku“.

Znači, proširuje se delokrug onih koji se mogu smatrati investitorima.

Kada govorimo o investicijama, zaista sa puno ponosa možemo da kažemo da je danas Srbija jedno veliko gradilište, da se na sve strane bukvalno radi, gradi se. Danas je procena da imamo preko 120.000 gradilišta na prostoru Republike Srbije, a u vreme onih koji danas najviše kritikuju Vladu Republike Srbije, predsednika Republike Srbije bilo je samo par stotina gradilišta. To dovoljno govori o našoj zemlji, njenom ekonomskom potencijalu, kao i o stepenu pravne sigurnosti za ulaganje u Republiku Srbiju.

Danas uvozimo i radnu snagu i to je još jedan dobar dokaz koliko je projekat „Otvoreni Balkan“ koji je pokrenuo predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić jedan dobar projekat, jer ljudi dolaze u Srbiju, menja se kvalitet života, ulažemo u različite vrste projekata, u putnu infrastrukturu, gradimo škole i bolnice, naučno-istraživačke centre, razvija se komunalna infrastruktura na prostoru Republike Srbije, i to je vrlo značajno, rade se sportski objekti, objekti iz oblasti kulture. Ono što je posebno značajno, Vlada Republike Srbije, predsednik Republike Srbije i resorni ministar gospodin Vesić vode računa, to je da imamo jedan ravnomerni razvoj Republike Srbije po svim regionima i on je od velikog značaja zbog opstanka naših ljudi koji žive u rubnim delovima naše zemlje.

Predlog ovog amandmana je da se sam pojam investitora preciznije odredi, da se investitori podrže kako bi nastavili ulaganje u Republiku Srbiju, a samim tim punili budžet, ali kad je budžet Republike Srbije veći, kada ima više sredstava, više se i usmerava ka građanima Republike Srbije, tako da vas pozivam da u danu za glasanje podržite ovaj amandman. Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 41. amandman su zajedno podneli svi narodni poslanici iz grupe Pravac.
Na član 42. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici grupe Narodna stranka i zajedno Đorđević, Kozma i Jerinić.
Po amandmanu, prvo podnosilac Robert Kozma.

Robert Kozma

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Hvala vam, predsedavajući, ali mislim da ste napravili grešku na prethodnom članu, takođe je poslanička grupa Pravac Evropa imala amandman i niste dali kolegi da se javi po tom amandmanu. Stvarno ste napravili, nadam se, previd.

E sad, hajde da se osvrnemo, iako smo na članu 42, na prethodnu situaciju. Biljana Đorđević, zamenica šefa poslaničke grupe Zeleno-levi klub prosto je govorila o tome da ste vi i usvojili amandman kojim ispravljate vašu prvobitnu grešku, kada ste poslali predlog zakona u kome ste rekli da je isključivo investitor stranka u postupku.

Na taj član ja mislim da je većina poslaničkih grupa podnela amandman da bi prosto ukazali na jedan propust, na to da bi trebalo da stranka u postupku bude i svako ko može da dokaže zakonom opravdan interes. I vi ste, pretpostavljam, i sami videli da vam je taj član problematičan i brže-bolje ste nekog od vaših poslanika zamolili da podnese amandman, kako bi ispalo da nećete da usvojite nijedan amandman opozicije, iako se vi slažete sa sadržinom amandmana koje smo predložili i takođe se slažete da ste napravili grešku, previd, kako god, i da je dati član bio pogrešno napisan.

Odmah da kažem, mi stvarno nemamo problem da pohvalimo neke pozitivne stvari u ovom predlogu zakona. O tome smo već govorili, kada kritikujemo loše stvari, nemojte odmah da ispadne da smo protiv svega. Mi podržavamo neke dobre stvari i njih svakako ima. Jedna od najproblematičnijih stvari jeste poklon koji dajete tajkunima u vidu besplatne konverzije zemljišta, ali evo, pohvalićemo vas i ovde što ste i sami videli da ste predložili član koji nije potpun i da ste i sami želeli da ispravite to i ispravili ste, ali niste želeli da date kredit opoziciji, nego ste zamolili nekog od vaših poslanika.