Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

4. dan rada

25.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:55

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Ministar Vesić.
...
Srpska napredna stranka

Goran Vesić

| Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Mnogo olako se ovde upotrebljavaju reči da je nešto neustavno. Stvarno mi je smešno i to moram da kažem, da neko kaže da je podneo zahtev za ocenu ustavnosti za zakon koji još nije usvojen. Ja to još nisam čuo, stvarno. To je novi doprinos pravnoj nauci, da tražite ocenu ustavnosti nečega što još uvek ne postoji, pošto nije usvojeno. Ali i to smo čuli. Sve može kada se pravi politika i kada se skupljaju jeftini politički poeni na jednom zakonu. Zaista, sve se može.
Može da se podnese, samo bih voleo da mi neko objasni kako je moguće podneti zahtev za zaštitu ustavnosti, da se prekrstim stvarno, za nešto što nije usvojeno. Mi ne znamo da li će zakon biti usvojen. Tek poslanici treba da glasaju. Ali, zato znamo da je podnet zahtev, to smo upravo čuli. Ja to ne mogu da shvatim. Pokušavam da razumem, a zaista to ne mogu da shvatim. Možda je ne znam. To je prvi put da čujem. To je originalni doprinos pravnoj nauci, da se unapred podnose zahtevi za zaštitu ustavnosti, koji su inače pravo svakog. Svako ima pravo da podnese, to nije sporno, ali sačekajte da zakon makar bude usvojen, pa onda paradirajte sa svojim zahtevima. Nemojte da pričate da ste podneli zahtev za nešto što još nije usvojeno.
Drugo, ja mislim da su svi poslanici dostavili izveštaj o usvojenim amandmanima. Očekujem da smo svi mi te izveštaje pročitali, pošto je ovde 17, 18, ili 19 amandmana usvojeno. Jedan od tih amandmana odnosi se na stranke u postupku. To su više puta rekao, ali namerno se potencira i ne govori se istina i to se namerno radi, jer smo prihvatili amandman, to je inače bila primedba na javnom slušanju. U pravu su oni koji su nam dali tu primedbu na javnom slušanju, da stranka u postupku može da bude svako fizičko i pravno lice, to znači i ne vladine organizacije i naučni institut, koji dokažu na zakonom zasnovan interes da učestvuje u postupku.
To je evropska definicija, koju smo prihvatili i koja više nego dovoljna, na kraju, krajeva svi koji su učestvovali na javnom slušanju su tu definiciju prihvatili kao nešto što je poboljšanje zakona. Ja sam zahvalan ljudima koji su učestvovali na javnom slušanju i to predložili, jer zato i postoji javno slušanje.
Kada je u pitanju ukidanje konverzije uz naknadu. O tome ćemo razgovarati kasnije, pošto sam pripremio i neke odgovore i računice i čekam da čujem sve primedbe, pa da onda lepo odgovorim na to koliko je neistina, laži, pogrešnih procena ovde izneto, zlonamernih. Dobro je na kraju što smo čuli, čusmo konačno da ima i dobrih stvari u ovom zakonu. Kažu, dobri su zeleni sertifikati. Mi tražimo da se zakon ukine, jer to je strašno. Jeste dobro za građane, ali ne treba da bude dobro za građane, jer ako predlaže neko drugi onda ništa ne treba da bude za građane.
Znači, sertifikati su dobri, super. Čuli smo da je nešto dobro. Da li je tako? Da li je dobra zaštita građana od štete trećim licima? Da li je to dobro? Nije. Verovatno jeste. Dobro je. To znači da investitor koji gradi mora da ima polisu osiguranja da preda onome ko mu izdaje građevinsku dozvolu, kada se desi neka šteta na susednim zgradama, da se naplate građani. Valjda je to dobro.
Da li je dobro da postoji obaveza investitora da pre dobijanja upotrebne dozvole preda dokaz o kretanju građevinskog otpada? Ajmo da imamo svuda građevinski otpada, samo da bude što gore, to bolje. To je očigledno politika. Što gore to bolje. Nema veze šta je dobro za građane. Ja mislim da je to dobro za građane, zato što neće biti toliko deponija građevinskog otpada, jer će sada investitor morati da da dokaz da za otpad iz građevinske knjige je predat onome ko je ovlašćeni operater, pa ćemo ih makar smanjiti. Ja mislim za jedan veći broj, ali videćemo koliko.
Mislim da je dobro za građane da imamo energetske pasoše i što imamo rok za energetske pasoše, jer je dobro da građani znaju kakvo je energetsko svojstvo nekretnine koju kupuju, koliko će trošiti za grejanje, koliko će trošiti za struju, jer stvarno mislim da je to dobro, ali ne daj bože da se to usvoji, jer je to onda neko drugi predložio, onda to ništa ne valja. Nema veze što je to dobro za građane. Mislim da je to zaista dobro. Ima mnogo dobrih odredbi u ovom zakonu koje predstavljaju zaštitu građan. Recimo, zaštita građana je i to što smo ograničili one koji izdaju dozvole da ne mogu da daju primedbe u svom postupku bez obzira da li je to izdavanje lokacijskih uslova ili građevinske dozvole, a da onda kada jednom stranka ispuni te primedbe, izdaju nove primedbe, jer to je takođe bio razlog za koji se odugovlačilo sa izdavanjem građevinskih dozvola. To je mnogo dobro, ali ne daj bože da se to usvoji, jer ne daj bože da nešto bude dobro za građane. Jel to politika? Lepa vam je politika. Svakako.
Prema tome, mislim da je dobro da oni koji žive između ostalog na ovom zemljištu, a izbeglice su, mogu konačno da legalizuju kuće, ali to su sada profiteri. Oni u Busijama, Ugrinovcima, to su strašni profiteri, kriminalci, narko dileri, ne znam šta sve nismo čuli ovde. Ne znam šta nismo čuli ovde. Znači to su ljudi koji žive, koji su od nesreće napravili te kuće. Mislim da je to dobro. Čuli smo da ne treba da se priključe na priključke. Ne daj bože da oni imaju struju u vodu, strašno. Važno je da vi imate struju i vodu. Važno je da vi imate, a ne treba oni da imaju struju i vodu.
Prema tome, zaista mogu da verujem, mogu da prihvatim da se ne slažemo oko nekih delova zakona i mogu čak da razumem da se ne slažemo oko konverzije, oko čega ćemo tek razgovarati, kada čujem sve primedbe. Ali, zaista ne mogu da shvatim da se kada se već predlaže brisanje zakona, ne ostave ove odredbe za koje se svi slažemo da su dobre i da su veliki napredak, nego se traži da se ne usvoji ništa, jer ako je nešto dobro za građane, a predložila je ova Vlada, ne daj bože da se to usvoji, jer to onda nije dobro ni za koga, jel tako?
E pa mi se u tome ne razumemo i u tome se bitno razlikujemo, tako da vas molim da sačekate da se usvoji zakon. Imate sva prava koja vam daje Ustav, slobodno ih iskoristite, niko vam ne brani, slobodno to radite, samo nemojte da pričate da ste podneli unapred žalbu kao što ste rekli na nešto što nije usvojeno, jer je to zaista, izvinjavam se što to moram da kažem, ali potpuno nepismeno.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Po amandmanu, Radmila Vasić.
(Tamara Milenković Kerković: Pravo na repliku, meni je odgovarao ministar.)
...
Srpski pokret Dveri

Radmila Vasić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Ima pravo na repliku koleginica.

Mogu i po amandmanu kratko i dajte reč…

(Predsedavajuća: Teče vam vreme.)

Dajte repliku koleginici, jer je ipak pozvao i kritikovao ministar Vesić.

Gospodine Vesiću, niste dobro čuli, moja uvažena koleginica je rekla da je potpisala, a ne da je predala inicijativu za ocenu ustavnosti ovog pljačkaškog Zakona o planiranju i izgradnji. Potpisala, ispravite se, izvinite se koleginici zbog neprikladnog ponašanja i vređanja, prvo i osnovno.

Sledeće, vi se ovde bukvalno, ne samo danas nego duži niz perioda, i ne samo vi, to je manir ovih ministara i ove Vlade, ponašate kao da smo mi zaposleni kod vas. Ne, gospodine Vesiću, vi ste ti koji treba da odgovarate nama, a ja pozivam pre svega poslanike vladajućih stranaka da oni ocene ovaj zakon, da oni procene da li je on dobar i da li je dobro da zemlju za koju su Srbi ratovali, za koju su se borili, za koju su ginuli, vi poklanjate tajkunima. S kojim pravom?

Da vam kažem, poslušaćete vi jedinu instituciju u ovom jednoumlju koje postoji, Savet za borbu protiv korupcije. Oni su izneli svoje mišljenje, vi to morate da uvažite, morate da poštujete Ustav, morate da poštujete zakone ove države. A ja pozivam i predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, da ne ćuti na ovu pljačku i otimanje i rasprodaju Srbije. Hvala.

(Tamara Milenković Kerković: Ja sam tražila repliku.)
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Koleginice Kerković, valjda ste shvatili da nećete dobiti repliku jer niste niti prozvani, žao mi je, onda shvatite.
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Kovačević, Gajić, Rašković Ivić, Janković, Lipovac Tanasković, Novaković, Stanković, Radovanović, Parlić i Tomašević.
Da li neko želi reč?
Koleginice Parlić, izvolite.
Izvinite, koleginice Parlić, kasno sam videla u sistemu kolegu Kozma, oprostite.
Samo vas molim, pošto već imate svest ako krenem da zatvorim amandman da se tada javite, nije moja nego vaša greška.
...
Zeleno-levi front

Robert Kozma

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Hvala vam, predsedavajuća.

Drago mi je da se razumemo.

Ja isto smatram da je u redu da se pogreši ponekad i da se greška ispravi i drago mi je da u ovoj komunikaciji dolazimo do međusobnog razumevanja. To je pohvalno.

Mi smo takođe podneli amandman na ovaj član o kome je malo pre govorio i ministar i pažljivo sam slušao, radi se opet u tom amandmanu, mi smo tražili da se obriše mogućnost izdavanje informacije o lokaciji od strane javnog beležnika i drugih pravnih lica.

Slušao sam vas šta ste govorili. Moram da kažem da me niste ubedili u smislu garancija, jer vi kažete da je davanje informacije o lokaciji samo čitanje postojećeg plana, ne proizvodi pravno dejstvo, biće licenciranje itd, i da će sekretarijat moći da nastavi i dalje to da radi.

Međutim, nema nikakvih garancija da će svako čitati plan na isti način, i to je ona opravdana bojazan građana da u tom smislu će neko ko je investitor moći, ako mu se ne svidi ono što je dobio u sekretarijatu, da ode na primer kod javnog beležnika i da dobije informaciju čitanja o planu koji njemu više odgovara. To je ono zbog čega smo gotovo svi podneli amandmane na ovu predloženu dopunu Zakona o planiranju i izgradnji, iz prostog razloga što građani nije baš da imaju poverenje u postojeće vaše ministarstvo, niti u vladajući režim, jer gledaju oko sebe i vide da mi zapravo imamo jedan urbanistički haos, da se postojeća pravila ne poštuju. Stoga je bilo potrebno ili da se u sam član zakona uvedu dodatne garancije, ili da se ovaj predloženi član ipak izbriše. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Sada na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Kovačević, Gajić, Rašković Ivić, Janković, Lipovac Tanasković, Novaković, Stanković, Radovanović, Parlić i Tomašević.
Reč ima Ivana Parlić.
...
Narodna stranka

Ivana Parlić

Narodna stranka
Drago mi je, gospodine Vesiću, da ću imati priliku da razjasnimo neke stvari koje vi očigledno ne razumete i veoma mi je neprijatno što sam doživela da jednog profesora Pravnog fakulteta nazovete neznalicom. Razumem vašu motivaciju, koja nije za ponos, koja je sramna, ali ipak to je nedopustivo.

Zašto mi predlažemo da se briše svaki član ovog zakona? Zato što ovaj zakon ima prevarnu nameru. On ima nameru da prevari srpsku javnost.

Gospodine Vesiću, ako vi otrov zapakujete u šareni papir, to je i dalje otrov. Dakle, vi varate građane Srbije, stavljate neke odredbe zakona koje bi mogle da se ocene kao pozitivne, ali suštinske odredbe ovog zakona su u interesu krupnog kapitala multinacionalnih kompanija, rudnika i ostalih novih okupatora Srbije. Zato ovaj zakon ne treba da bude usvojen i zato smo tražili da svaka tačka ovog zakona bude izbrisana, zato što je ovaj zakon nenarodni, protiv interesa građana Srbije.

Pominjete prostorne planove, i o tome ćemo detaljno da pričamo. Ti prostorni planovi koje pominjete, Prostorni plan Republike Srbije, to je upravo najsporniji dokument koji će biti pred ovom Skupštinom. Vi ga uvek idete korak dalje u vašem lobiranju i radu za vaše sponzore koje ćete sada i formalno da postavite kao sponzore, jer ste odredili da Agencija za prostorno planiranje može da bude finansirana od strane investitora.

Dakle, svi sporni dokumenti, od "Rio Tinta" do "Euro-litijuma" nastaju upravo u Prostornom planu, tu je njihova prethodnica. U novom prostornom planu koji najavljujete, koji je Prostorni plan Republike Srbije od 2021. do 2036. godine, može se naći na internetu, građani molim vas pogledajte ga, to je prostorni plan koji u stvari predviđa da je Srbija rudnik. Tu se nalaze sva istražna polja, rudna polja, polja predviđena za eksploataciju. Zato vi menjate ovaj zakon, gospodine Vesiću, zato se pravite da vam nešto nije jasno i profesora Pravnog fakulteta nazivate neznalicom.

Nastaviću kroz amandmane da ovo objašnjavam.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Lutovac, Rakić, Milivojević, Mitrović i Miladinović.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka - DS
Poštovani građani Srbije, mi smo tražili da se ovaj tajkunski zakon ne donosi, a odredba ovog člana smo tražili da se briše. Kao što vam je poznato, mi imamo posla sa strankom koju danas oni koji sede u njoj su do pre samo par godina označavali kao tajkunsku stranku.

Ovo je naslovna strana časopisa "Velika Srbija", koju su mnogi ovde prisutni, dok su bili radikali, uređivali i tu u naslovnoj strani časopisa "Velika Srbija" objašnjavali su nam koliki je uticaj tajkuna na ovu stranku. Evo, ako pitate kada, januara 2009. godine, broj časopisa 3277. E, vidite kako funkcioniše tajkunska stranka. Tajkunska stranka funkcioniše tako što u svojim redovima imaju, između ostalog, i Davora Macuru, vlasnika ABL, firme koja je kupila IMT, fabriku traktora. Znači, kad prodaš zemlju, prodaš i traktor. Kad prodaš mnogo zemlje, prodaš fabriku traktora. Kome? Svom tajkunu. Šta tajkun tu radi? Kupi fabriku, iako je bio u blokadi kada je kupovao fabriku, i sada dobije 39 hektara zemlje…