Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 35 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Liberalno demokratska partija

...

Žarko Korać

Socijaldemokratska unija

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Karolj Čizik

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica