Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 35 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Liberalno demokratska partija

...

Žarko Korać

Građanski savez Srbije Socijaldemokratska unija

Demokratska stranka

...

Nenad Konstantinović

Socijaldemokratska stranka
...

Nataša Vučković

Demokratska stranka
...

Miodrag Stojković

Demokratska stranka
...

Jovana Joksimović

Demokratska stranka
...

Janko Veselinović

Socijaldemokratska stranka Demokratska stranka Pokret za preokret
...

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
...

Borislav Stefanović

Demokratska stranka
...

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Karolj Čizik

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica