Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 22 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Miloš Parandilović

Pokret obnove Kraljevine Srbije

Demokratska stranka - DS

...

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka
...

Branimir Jovančićević

Demokratska stranka
...

Zoran Lutovac

Demokratska stranka
...

Tatjana Manojlović

Demokratska stranka
...

Ksenija Marković

Demokratska stranka
...

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
...

Nenad Mitrović

Demokratska stranka
...

Dragana Rakić

Demokratska stranka

NADA - NOVI DSS - POKS

...

Miloratka Bojović

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Marija Vojinović

Monarhisti
...

Ljubinko Đurković

Monarhisti
...

Miloš Jovanović

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Predrag Marsenić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Zoran Stojanović

Nova Demokratska stranka Srbije

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA

...

Natan Albahari

Stranka slobode i pravde
...

Borko Stefanović

Stranka slobode i pravde