Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

7. dan rada

25.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 20:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega.
Ipak niste bili dobri kao kolega Kostić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Živan Đurišić.
Da li neko želi reč?
...
Srpska napredna stranka

Živan Đurišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, podneo sam amandman na član 4. Predloga zakona o građevinskim proizvodima i on glasi – u članu 4. Predloga zakona o građevinskim proizvodima, dodaje se stav 2. koji glasi – primenom ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na unapređenje i ulaganja.

Inače, član 4. ovog zakona nosi naslov – supsidijarna primena propisa i utvrđuje da se na sva pitanja postupka koja nisu uređena ovim zakonom, primenjuju odredbe Zakona o opšteupravnom postupku.

Sada bih nastavio sa investicijom koju opština Velika Plana, uz podršku Ministarstva za energetiku dobila 2017. godine na konkursu unapređenja energetske efikasnosti, donaciju za sanaciju zgrade Centra za kulturu Masuka, koja je pod zaštitom države. Zgrada Centra za kulturu izgrađena je daleke 1968. godine i od tada nije pretrpela veću sanaciju, tako da je ovom donacijom Centar za kulturu povratio svoj stari sjaj, kao jedna od najlepših zgrada u centru grada.

U ovoj investiciji Ministarstvo je učestvovalo sa 1.376.000 dinara, a učešće UN za razvoj 3.607.000 dinara, kao i učešće lokalne samouprave u iznosu od 5.685.000 dinara. Na sanaciji i adaptaciji zgrade Centra za kulturu izvedeni su radovi na kompletnoj fasadi sa adekvatnim izolacionim materijalom. Stara i trošna drvena stolarija zamenjena je kompletno novom aluminijumskom, a izgrađena je i potpuno nova podstanica u kotlarnici, čime se u potpunosti ispunjeni svi standardi za energetsku efikasnost.

Za sve ovo što je urađeno u opštini Velika Plana, kao i ostalim opštinama, što smo ovih dana slušali, zadnjih nekoliko godina urađeno je zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, Vladi Republike Srbije i lokalnoj samoupravi.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.
Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Vera Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani potpredsedniče Arsiću, ministre Nedimoviću sa saradnicima, kolege poslanici, Zakonom o građevinskim proizvodima uređuju se uslovi za stavljanje na tržište i činjenje dostupnim na tržištu građevinskih proizvoda, sačinjavanje deklaracije o performansama i stavljanje znaka usaglašenosti na građevinske proizvode, obaveze privremenih subjekata tehnički propisi za građevinske proizvode i srpske tehničke specifikacije.

Pojednostavljeni postupci tela za tehničko ocenjivanje građevinskih proizvoda, važan je dokumenat o sprovedenom ocenjivanju i verifikaciju o stalnosti građevinskih proizvoda i znakova usaglašenosti izdatih u inostranstvu i druga pitanja od značaja za oblast građevinskih proizvoda.

Donošenjem ovog zakona Republika Srbija će pomoći kompanijama koje se bave proizvodnjom građevinskog materijala, da izađu na strano tržište, a samim tim doprinesu povećanju uposlenosti radne snage, a izvoz će učiniti da ekonomski pokazatelji Srbije budu još bolji.

Ova Vlada, kao i predsednik Aleksandar Vučić, čine napor i to svakodnevno, da proizvodnja u svim segmentima beleži svakodnevno porast, pa tako i u proizvodnji građevinskih proizvoda.

U danu za glasanje, molim kolege poslanike da izglasamo zakone koji su predloženi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić.
Da li neko želi reč?
Izvolite kolega.
...
Srpska napredna stranka

Zvonimir Đokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

I ovaj amandman sam podneo u cilju poboljšanja zakona, za koji inače smatram da je izuzetno dobar i za koji ću glasati kada bude vreme za to.

Srbija će po prvi put dobiti propis koji uređuje konkretnu oblast. Proizvođači građevinskog materijala, distributeri, investitori, projektanti, ali i laboratorije za ocenu kvaliteta osetiće efekte novog Zakona o građevinskim proizvodima.

Promene će biti vidljive za sve učesnike. U najkraćem proizvođači će biti obavezni da ispituju svoje proizvode, imaće različite obaveze po pitanju atestiranja istih, te obaveze će biti po pitanju stalnosti, performansi itd. Moraće sami da obezbede kontrolu proizvoda, ali i angažuju nekoga za to.

Novine će osetiti kontrolna tela. Promeniće fokus rada, umesto uzimanja uzoraka ispitivanja, oni će vršiti nadzor, promeniće metode i učestalost ispitivanja itd.

Cilj svih, biće bezbedan i trajan građevinski materijal. Izgrađeni objekti biće sigurniji, a to znači da će i krajnji korisnici biti zadovoljniji. Bićemo svi sigurniji da su u puteve i kuće, uopšte u objekte, ugrađeni bezbedni, kvalitetni i trajni materijali.

Proizvođači će biti u obavezi da krajnje proizvode, koje stavljaju na tržište i koji će biti ugrađeni u objekte, proizvode kvalitetno i dokumentima, preko nadležnih institucija, laboratorija i sertifikacionih tela, dokažu kvalitet i pravilnost proizvoda.

Na dobijanje sertifikata o ugradnji građevinskog materijala utiču njegova svojstva normalno. Ukoliko građevinski proizvod ne zadovoljava date standarde, neće moći da dobije potreban sertifikat. Zakon će pružiti građanima sigurnost u pogledu opasnih materijala, za izgradnju građevinskih objekata će se upotrebljavati materijali koji ispunjavaju zahtevane standarde. Zato predlažem da usvojimo ovaj zakon.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Vlahović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Bojanić.
Da li neko želi reč?
Izvolite kolega.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Bojanić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.

Za razliku od nekih zluradih poslanika iz okoline Trstenika, koji izjaviše da se ovaj zakon odnosi na vrata i prozore, smatram da se ne odnosi na vrata i prozore. Odnosi se na vrlo bitne građevinske proizvode.

Ovaj zakon je, baš kao i svi zakoni koje donosimo u zadnje vreme, baš kao i rad Vlade Republike Srbije i predsednika Srbije, u jednom jedinom cilju, u oporavku, kako ekonomskom, tako i sveobuhvatnom oporavku Republike Srbije.

Da je to tačno, opet ću uzeti primere i sublimiraću ono što sam pričao ovih dana po svim amandmanima, a tiče se lokala, tiče se grada Kraljeva. Šta se to radi i koji su projekti u ovom trenutku prevashodni, koji će započeti sa svojom realizacijom početkom sledeće godine, Moravski koridor. Koridori Srbije rade intenzivno na tome. Otvaranje i izgradnja dve fabrike. Privodi se kraju izgradnja „Eurotay-a“, negde je na početku izgradnja „Leonija“. Zatim, ono što je meni posebno drago, jer mislim da je to moje čedo, urbana regeneracija, oporavak jednog dela grada Kraljeva. Nadvožnjak ide sporo, ali ide kvalitetno zato što smo utvrdili mnoge manjkavosti i ne želimo da nam se desi Italija, atletski stadion, fudbalski stadion, izgradnja zatvorenog bazena, stambeno naselje za pripadnike snaga bezbednosti, izgradnja osnove škole „Sveti Sava„, posle 45 godina menja se privremena drvena baraka, da ne pričam, finaliziraću sa aerodromom „Lađevci“ Kraljevo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Cokić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jevtić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Krivokapić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega.
...
Srpska napredna stranka

Milovan Krivokapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege, kroz član 4, odnosno stav 1. definisano je da se na sva pitanja postupaka koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju odredbe zakona kojim je uređen opšti upravni postupak.

Na samom početku obrazlaganja amandmana moram da vam kažem da definitivno građevina pokreće srpsku privredu, i što je najvažnije, beleži se stalni trend rasta u građevinskoj industriji u poslednje četiri godine, naročito u 2018. godini. Dodatni zamajac sektoru građevine, koja sada beleži značajno veći udeo u BDP-u Srbije, daće i donošenje ovog zakona, kao i izmene i dopune postojećih, koji se odnose na taj sektor.

Ne mogu da ne pomenem najveći projekat na tržištu koji će se realizovati u narednom periodu, a to je izgradnja jeftinih stanova za pripadnike vojske i policije. Upravo ovakvi projekti građevinskim kompanijama i njihovim podizvođačima daju pune ruke posla. Kako nova gradnja angažuje i veliki broj pratećih delatnosti, to pokazuje da građevina predstavlja pokretač rasta i razvoja kompletne privrede.

Stručnjaci i investitori hvale donošenje zakona i eventualne izmene propisa, koje sada nisu mrtvo slovo na papiru, već se donose da bi se primenjivali i da bi građani bili zaštićeni i sigurni u trenutku kada razmišljaju o poslovima, vezanim za građevinske proizvode ili realizuju iste. Mnogo je važno da svaki građanin države Srbije zna da ga zakon štiti, što je i definisano ovim članom. Usvajanjem niza zakona uspeli smo da unapredimo poslovni ambijent i pokažemo da smo ozbiljna i uređena država, a to se neminovno odrazilo i na porast interesovanja stranih kompanija za ulaganje u Srbiju.

Srpska napredna stranka će u danu za glasanje dati svoj glas ovom zakonu. Hvala lepo.