Jedanaesto vanredno zasedanje , 13.02.2019.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/15-19

2. dan rada

13.02.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 15:30

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republike Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina
 • Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specij
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije
 • Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Srpskoj književnoj zadruzi
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 33. amandman su zajedno podneli poslanici Ivan Bauer, Nataša Mihailović Vacić i Slavica Živković.
  Reč ima poslanik Ivan Bauer.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Ivan Bauer

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Zahvaljujem predsednice.

  Vrlo kratko, uvaženi ministre, ovo je amandman kojim se menja član 33. naslanja se na onaj amandman o kome sam već govorio, a kojim se menja član 12. ovog zakona. Predlog je da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“ umesto osmog dana od dana objavljivanja. Zašto? Zato što ukoliko bi se uvažila ona sugestija koju sam podneo kada sam govorio o amandmanu na član 12. ovog zakona i ukoliko bismo uvažili ovu sugestiju, onda bi podzakonska akta bila doneta do 15. avgusta tekuće godine, a to će reći da smo dali vremena školama, odnosno Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Novog Sada i Matematičkoj gimnaziji iz Beograda, koje su proglašene ustanovama od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, do tog datuma bi bili praktično definisani njihov status i njihova prava i obaveze, odnosno dali bismo im dovoljno vremena da se pripreme za novu školsku godinu i da u novu školsku godinu uđu sa njihovim novim statusom i sa pripadajućim, pretpostavljam, pravima i obavezama.

  Ukoliko bi ostalo ovako kako sada piše u zakonskom rešenju, onda bi rok za donošenje podzakonskih akata bio otprilike dvadeset i neki februar naredne godine, čime bismo u suštini izgubili jednu školsku godinu.

  Dakle, kao što sam već rekao u prethodnom izlaganju, možda bi neko rekao ko gleda ovaj prenos da jedna školska godina nije toliko značajna kada smo toliko godina čekali za donošenje ovog zakona, ali ja smatram i verujem da se mnogi sa mnom slažu da jedna školska godina znači mnogo, jer ta jedna školska godina jeste jedna generacija đaka. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.

  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Na član 3. amandman je podnela poslanika Nataša Sp. Jovanović.

  Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nataša (Spasoja) Jovanović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Iako je ovaj amandman prihvaćen, gospođo Gojković, samo želim u nekoliko rečenica, kada govorimo o ovom zakonu, opet da potenciram neophodnost da se donese Zakon o platnim razredima jer se direktno odnosi na zaposlene koji brinu o učeničkom standardu u Srbiji, jer imate primer i to ću navesti kao ilustraciju toga da je to neophodno, da recimo koeficijent u pripremi hrane kuvara koji radi taj posao u nekom od studentskih ili učeničkih domova u Beogradu je 11,6, a u Kragujevcu ili u nekom drugom gradu je za tri indeksa poena niži, odnosno sedam i nešto. To je velika nepravda, jer isti posao rade za manje novca.

  Kako bi se pomoglo tim učenicima i studentima kojima je neophodno da imaju sve uredno i čisto i tu su sva druga prateća zanimanja, počev od spremačica, ložača itd. i ako insistiramo na tome da se to uredi jednim zakonom, da se ne prepliću nadležnosti i da se to uradi u koordinaciji Ministarstva zdravstva, Ministarstva prosvete, Ministarstva kulture, Ministarstva za ekonomiju i privredu, odnosno finansije i Ministarstva za rad. Dakle, pet ministarstva morate da uključite da biste ovaj posao uradili kako treba.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Poštovani poslanici, saglasno čl. 27. i 87. st. 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, po potrebi.
  Na član 4. amandman je podnela poslanica Vjerica Radeta.
  Da li želite reč?
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Ovaj amandman se odnosi na osnovni član 11.

  Kada se pogleda ovaj član 11. Zakona o učeničkom i studentskom standardu, onda vidimo da pravo na studentsku stipendiju imaju, pa onda su nabrojani neki uslovi, studenti koji imaju prosečnu ocenu od najmanje devet.

  Mi smo pre dva dana ovde raspravljali o predlozima Visokog saveta sudstva za sudije koje se prvi put biraju i tamo nam nije rečeno koliki je prosek nekog od tih studenata, dakle, odnosno tih studija potencijalnih kada su bili studenti.

  Znači, onda kad vam ne odgovara onda ćete da sakrijete prosek, a ovde gde bi trebalo biti malo fleksibilniji, onda ovde kažete da studentsku stipendiju može dobiti samo redovan student koji ima prosek ocena devet. Ovo je previše. Zaista je previše, jer je Srbija siromašna zemlja, što Ana Brnabić ne zna, pa je juče rekla da je siromaštvo iskorenjeno, siromašna zemlja. Veliki je problem roditeljima da šalju decu da studiraju u univerzitetske centre. Studenti koji dobiju studentski kredit neće morati da rade preko studentske zadruge, da troše vreme da zarade neki dinar da bi platili stan ako nisu u studentskom domu i, možda, radeći te poslove njima ne ostane dovoljno vremena da uče da bi postigli taj rezultat, prosek devet na toj ustanovi gde studiraju.

  Dakle, nekako ne gleda se životno, ne gleda se ono što je realnost ovog društva, ove države, ovog naroda, nego se nekako sedi u kabinetu i onda se tamo smišljaju neke, pametuje se, tako neke ideje - aha, mogli bi ovo, mogli bi ono. To je baš zbog toga, što sam po onom prethodnom zakonu i amandmanu govorila, zato što se svesno radi na uništavanju školskog sistema upravo zato što su i ministri koji imaju regularne diplome okruženi onima koji to nemaju, pa onda ti nedovoljno obrazovani, naravno, ne žele oko sebe obrazovane, a sa tim nedovoljno obrazovanim se najlakše manipuliše.

  Mi godinama skrećemo pažnju svakom ministru, svakoj Vladi, da država mora da pruži što je moguće više pogodnosti za te studente da bi se stvorili uslovi da oni redovno studiraju, da budu dobri studenti. Dobar student je i ako ima prosek osam i ako ima prosek 8,5. Ovaj sa devet i deset je odličan, ali moraju i oni koji nisu odlični da imaju uslove da dobiju tu studentsku stipendiju.

  Takođe, primedba na ovaj član je i raspisivanje konkursa. Ovde stoji kad se raspisuje konkurs za dodelu studentskih stipendija, ali svaki put kad državni organi raspisuju neke konkurse, to sam pre neki dan i na jednom odboru govorila, konkursi se raspisuju, recimo, u „Službenom glasniku“, raspisuju se na sajtu, raspisuju se u jednim novinama koje imaju tiraž 1.500 primeraka i onda, naravno, svi zainteresovani i ne znaju da postoji neki konkurs i da mogu da se prijave.

  Dakle, nadam se da će ministar čuti ovo što smo rekli, pa da će o tome i da razmisli. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 4. amandman, sa ispravkom je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Dubravko Bojić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, moj amandman se odnosi na član 4. postojećeg člana 11. stav 13, gde se reč „staratelj“ zamenjuje tekstom „zakonski zastupnik“. Srpska radikalna stranka smatra da predložena izmena predstavlja usklađivanje sa Porodičnim zakonom Republike Srbije.

  Onaj koji ima nameru da unapredi kvalitet, dostupnost i pravednost obrazovanja i vaspitanja, a Vlada se upinje da to uradi, mora da ima celovit koncept toga, a ne da krpi parče po parče i da pri tom gubi dragoceno vreme u tako važnoj oblasti kao što je obrazovanje. Previše je u našoj zakonodavnoj praksi usaglašavanja, menjanja i dopunjavanja, jer uvek je bolja ona čorba koja se odjednom skuva, nego ona koja se dokuvava.

  Za razliku od Predloga zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja, kao i Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koji su doneti pre, otprilike, godinu dana, Zakon o učeničkom i studentskom standardu je na snazi već osam godina. Zavređuje pažnju da su unete neke izmene i dopune na osnovu postojeće pozitivne prakse koju su Ministarstvu dostavile ustanove učeničkog i studentskog standarda.

  Od svih izmena, kojih je ukupno 14, i dopuna, kojih je ukupno 10, samo su pet rezultat pozitivne prakse institucija iz ove oblasti. Dakle, ovo je samo jedan redakcijski pretres zakona, tipa da li je „odmor“ širi pojam od pojma „oporavak“, što, kako se navodi u Predlogu zakona, što funkcionalno i suštinski ne poboljšava koncept ovog zakona.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala. Vaša grupa je potrošila vreme. Zahvaljujem.
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Da li želi reč?
  Reč ima narodni poslanik Nikola Savić.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nikola Savić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na Predlog zakona o učeničkom i studentskom standardu.

  Bez obzira što u ovom zakonu postoje neke stvari koje na bolji način tretiraju probleme učenika i studenata nego što je to bilo do sada, ja mislim da je koncepcija ovog zakona pogrešna i zbog toga on neće dati ni približno onaj efekat koji se od njega očekuju.

  Da je to zaista tako, namera zakona je, ili osnovna ideja zakona, da se stimulišu oni učenici i oni studenti, da upisuju deficitarna zanimanja i da se njima daje stipendija. Međutim, to u praksi već nije tako, a da nije baš tako najbolje pokazuje i primer dualnog obrazovanja, gde smo nedavno imali prilike da razgovaramo o tome.

  Kada je u pitanju dualno obrazovanje, tamo se poslodavci takođe obavezuju da određenom novčanu naknadu, određenu stipendiju daju učenicima, međutim, naš privredni ostali ambijent je takav da većina njih to nije u stanju. Čak i neki koji su u stanju, imaju problem, imaju bojazan da sutra ako daju nekom učeniku stipendiju, da oni sutra neće ostati da rade kod njega, jer zakonska regulativa i ugovor koji se potpisuje nigde ne govori o tome da to mora biti tako.

  Dakle, smatram da je trebalo malo ozbiljnije napraviti ovde pristup, naravno, stipendije učeničke i studentske treba da se daju, treba ih proširiti u onoj meri koliko je to moguće, na osnovu budžeta i svega ostalog.