Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

4. dan rada

25.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ima reč Radmila Vasić.
...
Srpski pokret Dveri

Radmila Vasić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Poštovani građani, pre svega želimo vama da skrenemo pažnju da ne ćutite na ovu epohalnu pljačku države Srbije putem besplatne konverzije.

Ono što hoću da nastavim a počela sam malo pre, tražim od ministra Vesića da objasni šta se dešava sa svim onim objektima koji su na divlje izgrađeni u užoj zoni sanitarne zaštite na vodoizvorištu "Makiš"?

Naime, ovaj potez ovde koji se vidi je uža zona sanitarne zaštite. U ovom delu bi trebalo samo da bude trava, neko drveće, da se to održava. Međutim, ćutanjem sadašnjeg ministra Vesića, tadašnjeg zamenika gradonačelnika, dešava se da tu kreću da se grade divlji objekti.

Duž ulice Bore Stankovića sve je izgrađeno, iako tu nije dozvoljena gradnja. U pitanju je najvrednije zemljište za Beograd, za Beograđane. Sa ovog mesta se 1,7 miliona Beograđana snabdeva vodom za piće i to snabdevanje je dovedeno u opasnost samim činom divlje gradnje. Ali, šta se dalje dešava?

Ja sam analizirala nekoliko objekata, vidite i sami, ovde je hiljade katastarskih parcela. Analizom pojedinih objekata ovi divlje izgrađeni objekti su uspeli čak i da se upišu, čak neki imaju i pravo privatne svojine, pa postavljam pitanje - kako je moglo da se zida na zemljištu koje predstavlja vodoizvorište? Imamo neke distributivne centre koji su se upisali, ali ovde piše - pravo korišćenja, svojina državna. Zatim neko preduzeće "Dardid", Republika Srbija, državna svojina, samo pravo korišćenja.

Da li će ovi objekti sutra moći da se uknjiže, to je pitanje nakon usvajanja ovog zakona o besplatnoj konverziji? Nastaviću kasnije.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ima reč podnosilac, Miloš Parandilović.
...
Novo lice Srbije

Miloš Parandilović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Pošto vi, gospodo naprednjaci, tvrdite da je Srbija Eldorado, ja ću imati to neprijatno zadovoljstvo da se potrudim i da vas pohvalim, da ne mislite da sve kudim. Ima nešto kod vas i da se pohvali.

Recimo, vaš režim, vaša vlast je jedina vlast na planeti zemlji koja je obrisala granicu između mafije i države. Ovde tim eksperata na planeti zemlji ne bi mogao da ustanovi koja je to granica gde prestaje mafija a gde počinje država. Jel tako? Vi ste jedini režim na svetu koji je napravio…
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Možete li makar da pokušate nešto na temu?
...
Novo lice Srbije

Miloš Parandilović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Samo polako, stići ćemo i do toga, gospodine Orliću.

Vi ste jedini režim na svetu koji je napravio privatnu proizvodnju marihuane u Jovanjici, jel tako? Dakle, vama ostaje jedino, ja mislim… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Podnosilac Aleksandar Jerković ima reč. Izvolite.
...
Bunjevci građani Srbije

Aleksandar Jerković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala, gospodine predsedavajući.

Ovaj član zakona bi mogao da se okarakteriše na sledeći način. Neko kupi poljski toalet za 100 evra, taj toalet se nalazi na parceli koja vredi 100 miliona evra i vi mu poklonite to.

Postavlja se još jedno pitanje. Ovde postoji retroaktivna pljačka. Dakle, kada su ljudi licitirali pod tim Vesićevim i Siniše Malog privatizacijama, oni su licitirali, dakle, preduzeća bez građevinskog zemljišta. Čak i u tim pljačkaškim privatizacijama koje Aleksandar Vučić nije ispitao a koja je obećao i na temelju toga došao na vlast, čak i na tome, ti ljudi koji su privatizovali verovatno bi platili više i verovatno bi budžet Srbije bio puniji da ste im to tada rekli.

Dakle, ukoliko se tamo našao i neki pošten investitor, on je bio dezavuisan.

Ono što je takođe jako opasno a o čemu želim da govorim ovom prilikom, to je princip koji uvodite ovde, to je princip da na osnovu toga što je neko vlasnik objekta ili preduzeća, on automatski treba da postane i vlasnik zemljišta. Ja se bojim da ćete ovaj princip uskoro primeniti i na mini hidroelektrane, pa ćete nam onda reći da s obzirom da su, jel, ti investitori vlasnici mini hidroelektrana, oni trebaju da postanu i vlasnici vode, vodotokova. Jel tako? Pa će onda vaši kumovi, vaši prijatelji, vaši rođaci, prodavati tu vodu Republike Srbije njenim građanima. (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
To je bilo dva minuta.
Reč ima podnosilac Aleksandar Olenik.
...
Zajedno za Vojvodinu

Aleksandar Olenik

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Gospodine Vesiću, niste mi odgovorili na pitanje. Pitao sam vas da li ste imali direktnu korist od poklanjanja zemljišta BIP-a vašem "Auto Čačku"? Nadam se da ćete mi do kraja ove rasprave odgovoriti.

Takođe, osnovano je pretpostaviti da ste već tokom prodaje BIP-a "Auto Čačku" dogovorili sa kupcem, sa "Auto Čačkom" da ćete mu za godinu-dve pokloniti to zemljište i da ne mora da plati. To je pretpostavka. Ja vas ovde pitam da odgovorite meni, svim poslanicima i građanima da li ste se unapred dogovorili sa "Auto Čačkom" da ćete mu pokloniti zemljište BIP-a?

Takođe vas pitam, da li ste to isto radili sa prethodnim privatizacijama u kojima ste učestvovali, pre više godina, sa Bekom, Miškovićem i sa ostalim, kako vi kažete, tajkunima? Da li ste njima obećali da ćete pred kraj svoje vladavine da im poklonite svo zemljište koje nikada nisu kupili? Hvala vam na odgovorima unapred.