Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 23 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka - DS

...

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka
...

Branimir Jovančićević

Demokratska stranka
...

Zoran Lutovac

Demokratska stranka
...

Tatjana Manojlović

Demokratska stranka
...

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
...

Nenad Mitrović

ZAJEDNO
...

Dragana Rakić

Demokratska stranka

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO

...

Biljana Đorđević

Zeleno-levi front
...

Robert Kozma

Zeleno-levi front

NADA - NOVI DSS - POKS

...

Miloratka Bojović

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Marija Vojinović

Pokret obnove Kraljevine Srbije
...

Miloš Jovanović

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Predrag Marsenić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Zoran Sandić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Zoran Stojanović

Nova Demokratska stranka Srbije

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA

...

Natan Albahari

Stranka slobode i pravde
...

Borko Stefanović

Stranka slobode i pravde