Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
  Izvolite, gospođo Malušić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Ljiljana Malušić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala, predsedavajući.

  Uvaženi ministri sa saradnicima iz Ministarstva, dame i gospodo poslanici, moj amandman glasi: „Planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta Republike Srbije realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri unapredi razvoj obrazovanja u Republici Srbiji“. Cilj ovog amandmana je da se zakonskim rešenjem osnaži i unapredi razvoj obrazovanja u Republici Srbiji.

  Zadatak Vlade je da realizuje dostupnost i usluge koje su neophodne mladim ljudima da budu kurentni i konkurentni na globalnom tržištu, da bi pre, brže i bolje našli posao. Primer dobre prakse u Srbiji je Istraživačka stanica „Petnica“, kao i regionalni razvoj širom Srbije. Zašto je ovo dobro? Zato što mladi ljudi, kada imaju slobodnog vremena, treba da odu u ove istraživačke centre jer će ovladati veštinama koje su neophodne da bi dobili što brže posao. Radeći, mogu da stvore i porodicu, mogu da plate porez, to je ono za šta se mi zalažemo, a ne da posle predsedničkih izbora, gde smo dobili sa svojim koalicionim partnerima 56%, mladi ljudi, koji sebe smatraju obrazovanima, izađu na ulicu i onda kada im postavite pitanje ko je Uroš Predić, ko je Milutin Milanković, ko je Nadežda Petrović, ne znaju. To je nedopustivo. Ako sebe smatrate obrazovanim budućim intelektualcem, vi to prosto morate znati, ko je jedan Dučić, ko je Ivo Andrić. Prosto je neophodno znati. To su velikani Republike Srbije.

  Kada ste obrazovani, onda znate razliku između 400 miliona evra i 100 miliona evra, 400 miliona evra košta Đilasov most na Adi, a 100 miliona evra košta most u Kini, koji je duži i viši. Mene interesuje kud se dede onih 200 miliona, kud nestade. Pisalo se da su to neki troškovi usput, nisam sigurna da je tako, ali o tome treba da se pozabavi Agencija za borbu protiv korupcije. Hvala na pažnji.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
  Krsto Janjušević ima reč. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Krsto Janjušević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani predsedavajući, uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, vezano za projekte, kapitalne projekte koje Vlada sprovodi u čitavoj Srbiji, a posebno dva značajna projekta koja su planirana u Beogradu, gondola i metro koji je u planu od 2020. godine, a koji su napadnuti otprilike kao što je napadnut i projekat pruge Beograd-Bar kada se tek gradila, a mi je rekonstruišemo prvi put nakon toga. Smatram da ta dva projekta i gondola i metro, kako u funkciji štednje, kako u funkciji turizma, imaju funkciju rasta, a to znači da će svaka i najudaljenija opština u Srbiji imati koristi od ta dva projekta.

  Jedna od najvećih afera u Beogradu je bila malverzacija vezana za nabavke i ugradnju podzemnih kontejnera, gde je budžet oštećen za 169 miliona dinara, 1.800 podzemnih kontejnera koštalo je šest miliona evra. Dakle, taj Đilasov režim nije bio u stanju pošteno da ugradi podzemni kontejner, a oni će da se kandiduju da ugrade podzemnu železnicu. Možda bi oni i ugradili tu podzemnu železnicu, tačnije metro, ali bi koštao otprilike kao kada bi ispod zemlje izgradili prugu Beograd-Bar. Zahvaljujem.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
  Izvolite, kolega Kovačeviću.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Goran Kovačević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Član 10. i ovaj amandman odnosi se na Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o budžetskom sistemu. Odnosi se na član 10. I na ovaj član je podnet veliki broj amandmana, ali je veliko zadovoljstvo u Skupštini Republike Srbije kada i poslanici vladajuće koalicije i poslanici opozicionih političkih stranaka prihvate da ono što Vlada predlaže jeste dobro. Iako je to segment koji je mali, on svakako govori da dobre stvari Vlade mogu da budu i da ponekad jesu prepoznate i od opozicionih političkih odbornika.

  Naravno da kada građani Srbije danas gledaju, ponekad i prilično profesionalnu raspravu, oni ne moraju da shvate o čemu mi danas precizno pričamo, ali kada govorite o makroekonomskoj stabilnosti i fiskalnoj stabilnosti, onda mali sugrađani iz mog dela grada, njih oko 50.000, u kojima ja živim, gde imamo desetak škola, prepoznaju da su u poslednje dve godine u tom delu grada napravljene dve fiskulturne sale. Od 10 škola, nismo imali nijednu. Pedeset hiljada ljudi, 2015, 2016. napravljene su dve školske sale da generacije njihovih očeva, još strašnije njihovih dedova, nisu mogle da učine da obavljaju nastavu fizičkog vaspitanja u školi, već su to radili u učionicama.

  To je makroekonomska stabilnost. Makroekonomska stabilnost i fiskalna stabilnost jesu i kilometri autoputeva koji se izgrade, jeste sve ono što je u prethodne dve godine, zahvaljujući pre svega stabilnoj fiskalnoj politici i stabilnoj monetarnoj politici, učinjeno u državi Srbiji.

  Kada govorimo o Zakonu o budžetskom sistemu, kada govorimo o Zakonu o budžetu 2018. godine, kada danas treći dan govorimo o budžetu, mi se u stvari iz vladajuće koalicije borimo za nove ulice, nove asfaltirane autoputeve, nove škole, to je ono za šta se zalaže SNS.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala, kolega Kovačeviću.
  Reč ima Nemanja Šarović, povreda Poslovnika. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nemanja Šarović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Gospodine Marinkoviću, povređen je član 106. Poslovnika o radu Narodne skupštine, koji kaže – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Gospodin je podneo amandman koji nema logičke veze, kako kaže Vlada, sa članom zakona na koji je podnet, to čak i nije problem. Potpuno je jasno da vladajuća koalicija ima pravo na to i da je dobro da podnesu više stotina amandmana i upoznaju građane Srbije koliko bi bolji mogao biti budžet ili Zakon o budžetskom sistemu.

  Međutim, problem je to što je on svoje izlaganje morao da dovede makar u minimalnu vezu sa makroekonomskom stabilnošću, a to je upravo ono što stoji u njegovom amandmanu. To što gospodin priča o odbornicima, ovde ne sede nikakvi odbornici nego sede narodni poslanici, ovo je Narodna skupština Republike Srbije, i to što gospodin kao razlog za poboljšanje makroekonomske stabilnosti navodi to što su u njegovom kraju, kako kaže, u deset škola napravljene dve fiskulturne sale, to sa ovim jednostavno nema nikakve veze.

  Potvrda da izlaganja poslanika SNS nemaju blage veze sa temom o kojoj mi danas govorimo je to što jednostavno i ministri, i pored najbolje volje, nemaju šta da im odgovore. Šta da kaže ministar Vujović na konstataciju poslanika vladajuće koalicije da su u njegovoj školi napravljene dve fiskulturne sale? Kakve to veze ima? Evo, ako nam objasni ministar Vujović kakve to veze ima sa temom, bićemo mu zahvalni. Vi ste dužni da te govornike prekinete. Nije ovo slobodna tema. Dakle, tema je određena, amandmani su precizni. Ukoliko zloupotrebe, ukinite im to pravo.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Kolega Šaroviću, iz nekog mog iskustva, ako se neko od poslanika drži dnevnog reda, teme i uvek govori o tome, to je poslanik Goran Kovačević.
  (Nemanja Šarović: Ako se drži, što sada nije slučaj.)
  On je jednostavno samo u svoju diskusiju o tom amandmanu uneo i kontekst mikro nivoa, sa makro na mikro, tako da sam ja to tako razumeo.
  Da li želite da se Narodna skupština izjasni u Danu za glasanje?
  (Nemanja Šarović: Naravno da želim.)
  Da. Hvala.
  Povreda Poslovnika, izvolite, kolega Kovačeviću.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Goran Kovačević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Član 107. Reklamiram povredu Poslovnika.

  Potpuno razumem i zašto je došlo do povrede Poslovnika. Zato što narodni poslanik nije dovoljno koncentrisan kada ustane i obrazlaže šta kaže. On kaže – u njegovoj školi su napravljene dve škole. Svaki normalni narodni poslanik i građanin Srbije zna da se ne prave dve škole, nego u 10 škola u kojima nije bila nijedna fiskulturna sala. Ja razumem da on ne može da prati makroekonomsku stabilnost i ne može da poveže, ali bez makroekonomske stabilnosti…