Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala doktorka Barišić.
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik dr Vladimir Orlić. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Razvoj Srbije, dame i gospodo koji je predmet i ovog amandmana zaslužuje podršku na svaki način pa i prilikom izvršenja budžeta. Sa zadovoljstvom konstatujem da takva podrška već postoji. To je naravno realnost u ozbiljnoj i odgovornoj državi u kojoj je Vladi zaista stalo do rezultata za državu i njene građane, što ne može da se poredi sa situacijom kakvu smo imali u doba onog „žutog preduzeća“ ili ekonomskog kartela, kako ste vi rekli gospodine predsedavajući.

  Oslikava se i kroz konkretne rezultate u recimo, zdravstvu kao što je pomenula gospođa Barišić i kroz Klinički centar u Nišu, ali ne samo u Nišu, nego i kroz 4000 hiljade novih radnih mesta za zaposlene u zdravstvu i kroz projekte modernizacije u tom sektoru o kojima je govorio gospodina Krsto Janjušević, na primer pilot projekat „e-recepta“.

  Ali ne samo u ovom sektoru naravno, razvojni projekti poput projekta koji je lično inicirao predsednik države gospodin Vučić, a koji se tiče izgradnje stanova sa popularnom cenom kvadrata, sigurno je važan i sigurno će ga pozdraviti građani Srbije. Zaista je za očekivati da dobije samo podršku, isključivo podršku i narodnih predstavnika u ovom visokom Domu.

  Cena od oko 500 evra po jednom kvadratu je više nego popularna. To što će u određenim krajevima naše zemlje, dakle izvan Beograda ta cena biti niža, verujem da je samo za pohvalu i u tom smislu izražavam izvesno čuđenje što su neki izrazili neke kritičke stavove i osvrte na temu da može da bude i niža od 500 evra. Povoljnije valjda naravno samo isključivo za građane bolje.

  Po rečima DŽejmsa Rufa, šefa misije MMF u Srbiji, da se dobri rezultati postižu, vidi se i na osnovu povećanje primanja građana kroz, citiram njegove reči – razumno povećanje penzija i značajno povećanje plata. To su sve dobri pokazatelji da Srbija postaje moderna zemlja, svakako sve drugačije od one DOS Palanke kako su neki jedino umeli da prave. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite kolega Markoviću.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Marković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem predsedavajući.

  Pa nastavljamo, dakle član 9. Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, dodavanja novog stava – planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta Republike Srbije realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri bude u funkciji modernizacije Republike Srbije.

  Dakle, čuli smo već iz nekoliko prethodnih amandmana zašto je važna modernizacija Republike Srbije, dakle pre svega važno je zbog potrebe za efikasnijom i funkcionalnijom javnom upravom i lokalnom samoupravom, a sve u cilju smanjenja zloupotreba kakve smo imali. Ovde smo navodili mnogo primera iz Smederevske Palanke i opštine Vračar i mnogo opština po Vojvodini i u AP Vojvodini.

  Naveo bih ovde još jedan primer, da se nastavim na raspravu od juče, kada je reč o opštini Vračar, gde su nestali stanovi i nestali lokali, hiljade i hiljade kvadrata poslovnog prostora, ali kad je reč o razmeni nepokretnosti, dakle imamo primer u opštini Vračar, Smiljanićeva 21. Opština Vračar je ostala bez tri ara placa, tri ara građevinskog zemljišta koje je opština ustupila po ugovoru o zajedničkoj izgradnji. Dakle, opština je dala tri ara ne bi li kasnije kada projekat bude izgrađen dobila kvadrate na toj lokaciji.

  Međutim, naravno investitor nije ispoštovao to, opština nije dobila ništa, a kada se poveo postupak pred Trgovinskim sudom, opština nije imala novca za taksu. Opština nije imala novca za naknadu za održavanje dopunskog ročišta. I, zbog toga što nije imala novca za taksu praktično se odrekla obeštećenja od 63 miliona dinara, slučajno, navodno slučajno. E tako su žuti pustošili i uništavali opštinu Vračar. Zahvaljujem.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 10. amandman u istovetno tekstu podneli su narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Zoran Krasić, Milorad Mirčić, Miljan Damjanović, Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, Nemanja Šarović, Sreto Perić, Petar Jojić i LJiljana Mihailović i narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Da li neko želi reč?
  Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Ove izmene člana 10. ovog Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu su apsolutno nepotrebne, jer ste vi ovde u članu 68b. postojećem dodali da će obrada podataka o ličnosti biti u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

  Obzirom da taj zakon postoji, potpuno je nepotrebno prenormirati neki drugi zakon i sada u svakom zakonu pisati to što već stoji u tom krovnom zakonu. Trebali ste onda još da dodate da će sve to biti u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Neke stvari se znate, podrazumevaju, ali vi ste očigledno i ove izmene pisali u dogovoru sa skupštinskom većinom da bi oni imali što više mogućnosti da pričaju o amandmanima, da bi se potrošilo što je moguće više vremena za raspravu o amandmanima o budžetu.

  Podsećam kako je juče jedan kolega poslanik iz vlasti počeo svoju raspravu o 11 po redu svom amandmanu. Rekao je - isti amandman, kao prethodni, isto obrazloženje. To je zapravo suština. Posle toga je nastavio prvi put u istoriji o podvizima Vlade. To je suština svih ovih amandmana.

  Svačega smo se ovde naslušali od predstavnika, poslanika vlasti, pevale su se neke pesmice, odnosno recitovale. Sada bi svi da konkurišu za najbolju knjigu poezija, ali ta nagrada je već dodeljena, tako da se džaba trude.

  Onda jedan reče da je Srbija ekonomski zrela zemlja, što je zaista neverovatno. Onda ovaj kaže da građani imaju pravosudni sistem kojim moraju biti zadovoljni, a zbog tog pravosudnog sistema čak neće ni da vam otvore to famozno poglavlje. Toliko je dobar pravosudni sistem danas u Srbiji.

  Dakle, kada hvalite one koje podržavate, probajte da to bude malo realnije. Onda su se neki sinoć osvrtali, počeli da kritikuju sve što se piše po „tviteru“. Prosto je neverovatan taj strah od društvenih mreža, a zaboravljaju da svi njihovi funkcioneri imaju naloge na „tviteru“ i na ostalim društvenim mrežama. Nije problem u onima koji to imaju, problem je u onima koji to nemaju, koji se plaše da otvore nalog da bi od tamo znanih i neznanih ljudi čuli šta misle o njima i o njihovom političkom delovanju. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima ministar Vujović. Izvolite.

  Dušan Vujović

  Ovaj put bih mogao potpuno da se složim sa vašim stavom. Mi to uopšte nismo hteli da predložimo, međutim Poverenik nas je upozorio da nemamo pravo u sklopu AFKOS aktivnosti da prikupljamo lične podatke, ako to nije napisano u zakonu.
  Cela svrha ovoga je samo da zadovoljimo tu formu. Inače, suštinski ste potpuno upravu. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima narodna poslanica mr Aleksandra Jerkov.
  ...
  Demokratska stranka

  Aleksandra Jerkov

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Zahvaljujem.

  Molba ministru, da onda utiče i na svoje kolege iz Vlade, da isto tako poštuju preporuke Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, budući da smo već usvojili nekoliko zakona koje je on oštro kritikovao, u kojima se predviđa sakupljanje vrlo delikatnih podataka o deci, radnicima, ljudima koji imaju različite zdravstvene probleme i niko od vaših kolega nije to uvažio.

  Isto tako, apelujte onda i na svoje kolege u Vladi i u javnim preduzećima koja kriju informacije koje bi po zakonu morale biti dostupne javnosti i ne postupaju po preporukama Poverenika, protiv kog se ovde neretko vodi prava politička hajka. Tako da, pohvala vama što ste prihvatili njegovu sugestiju, ali vaša Vlada redovno zanemaruje njegove sugestije i kada je u pitanju zaštita podataka o ličnosti i za građane isto tako važno, kada je u pitanju dostupnost informacijama od javnog značaja.

  Ne može ništa da se sazna o koncesiji za aerodrom „Nikola Tesla“. Još su nam nedostupni čitavi delovi raznih tajnih ugovora. Ne možemo da znamo na osnovu čega se deli poljoprivredno zemljište u Vojvodini. Postoji čitav niz tajnih ugovora koji koštaju građane Republike Srbije, a državni organi su spremni da plaćaju kazne radije nego da odaju te informacije koje i te kako opet koštaju građane Republike Srbije.

  Verovatno ste zbog toga i predvideli tako visoki iznos za kazne u budžetu za 2018. godinu, mada smo čuli od ljudi koji se bave analizom izvršenja budžeta ranijih godina, da ste ta sredstva predviđena za kazne preusmeravali posle u budžetske rezerve pa delili pare iz džaka.