Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović, po amandmanu. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nemanja Šarović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo, ja bih samo gospodina Lintu, koji je podneo ovaj amandman, nešto da pitam.

  Ti zločinci koji su proterali više od pola miliona Srba, koji su ubijali i klali i vršili zločine – da li je to vojska Alije Izetbegovića ili njegovog sina Bakira Izetbegovića, koga i danas podržavaju i, ako je tako, kako je moguće da nam predsednik Republike Srbije tvrdi da su odnosi između Srbije i BiH idilični?
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima narodni poslanik Miodrag Linta, pravo na repliku. Izvolite.

  Miodrag Linta

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Vlada i predsednik Republike Srbije vode jednu ozbiljnu i odgovornu politiku čiji cilj je, pre svega, mir i stabilnost u regionu. Republika Srbija pruža ruku saradnje i zvaničnom Sarajevu i zvaničnom Zagrebu. Nažalost, vidimo da nema spremnosti kod zvaničnog Sarajeva da prihvati tu ruku saradnje, nema te spremnosti da zvanični Zagreb prihvati tu ruku saradnje, ali to ne znači da Republika Srbija treba da odustane od principijelne politike, čiji cilj je, pre svega, mir i stabilnost, ponavljam, sa ciljem ekonomskog razvoja, ne samo Srbije, nego čitavog regiona, privlačenja novih investicija i otvaranja mnogih radnih mesta.

  Verujem da će međunarodna zajednica, pre svega, EU i SAD prepoznati ovu ozbiljnu i odgovornu politiku, da će napustiti politiku dvostrukih aršina prema zapadnom Balkanu prema kome su tobože Srbi ratni zločinci, agresori, a Albanci, Bošnjaci, Hrvati nevine žrtve koji su tobože vodili oslobodilačke ratove.

  Verujem da će ova politika dovesti do te promene kod zapadnih sila. Ako oni zaista promene svoju politiku i uvedu politiku istih standarda i ako bude isti pristup prema kažnjavanju ratnih zločina i prema žrtvama, verujem da onda ulazimo u jednu fazu iskrene saradnje, sa željom da građani zaista na ovom prostoru žive bolje u budućnosti. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Reč ima narodni poslanik Bojan Torbica. Izvolite.
  ...
  Pokret socijalista

  Bojan Torbica

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Poštovani predsedavajući, gospodo ministri, ovim amandmanom se predlaže da se planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta realizuje tako da u najvećoj mogućoj meri bude u funkciji smanjenja siromaštva kao nasleđe bivšeg režima. Kao što je svima jasno, protiv siromaštva se najefikasnije bori investicijama, otvaranjem novih radnih mesta, a upravo onako kako se to danas radi u Novom Sadu za vreme mandata jednog od najboljih gradonačelnika koje je Novi Sad imao Miloša Vučevića, upravo kako je malopre govorio kolega Žarko Mićin.

  Kako je to bilo za vreme bivšeg režima, pokazaće nam primer bivšeg gradonačelnika Novog Sada Borislava Novakovića koji je 2011, 2012. godine, dok je obavljao dužnost direktora Javnog preduzeća Zavoda za izgradnju grada. Prilikom izgradnje Bulevara Evrope u Novom Sadu, zloupotrebom službenog položaja omogućio je vlasniku firme „Borovica transport“ Dušanu Borovici da pribavi četiri miliona evra i time ošteti budžet grada Novog Sada. Inače, Borislav Novaković je široj javnosti poznat kao borac Solunac, poslanik koji, pored činjenice da se u tom trenutku nalazio na službenom putu u Solunu, 3. decembra 2001. godine na neobjašnjiv način u ovom domu uspeo da glasa za usvajanje sramnog DOS-ovskog Zakona o radu.

  Novaković je zajedno sa svojom tadašnjom pomoćnicom za opšte poslove nezakonito omogućio „Borovica transportu“ da stekne kvalifikaciju i da učestvuje u drugoj fazi restriktivnog postupka. Na osnovu svega ovoga, Novaković je u toku 2011. godine zaključio dva ugovora sa „Borovica transportom“, iako je znao da ovo preduzeće ne ispunjava uslove za izvođenje radova na poslednjoj deonici izgradnje Bulevara Evrope u Novom Sadu. Potom je izdato trebovanje za avansno plaćanje, znajući da za takvo trebovanje ne postoji pravni osnov, odnosno da nije dostavljena druga potrebna bankarska garancija za njegovo izvršenje, te je na ovaj način, nezakonit, „Borica transport“ uveden u sam posao.

  Na ovaj način funkcioneri „žutog kartela“ pribavili su imovinsku korist „Borovica transportu“, a verovatno i sebi, po četiri miliona evra, a na štetu budžeta grada Novog Sada koji je morao da obezbedi nova sredstva i po dolasku nove gradske vlasti da napokon završi projekat Bulevara Evrope. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
  Izvolite, kolega Arsiću.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, moj amandman se tiče finansijskih institucija i njihove efikasnosti. U jučerašnjem danu diskutovali smo o tome kako su funkcionisale naše finansijske institucije.

  Jedna od naših finansijskih institucija bila je i „Agrobanka“ koja je, gle nekim čudom, prošla reviziju svog poslovanja i tu se potpisao tadašnji član Saveta guvernera Narodne banke, moj cenjeni prezimenjak, Milojko Arsić i rekao da je sve bilo u redu 2011. godine da bismo krenuli u jednu suludu akciju prikrivanja kriminala u samoj „Agrobanci“ tako što je država emitovala svoje obveznice radi dokapitalizacije „Agrobanke“. Na kraju se ispostavilo da je izveštaj o reviziji koji je moj cenjeni prezimenjak Arsić, tada član Saveta guvernera Narodne banke, bio lažan, da je potpisao netačan izveštaj i da je „Agrobanka“ oštetila svoje akcionare za oko milijardu evra, računajući i deponente.

  To je u suštini jedna od onih karika kako je nastajao javni dug u periodu od 2012. godine do 2013. godine. Milijardu evra, koliku je štetu napravila „Agrobanka“ iznosi nešto preko 3% tadašnjeg bruto dohotka, pa, moje cenjene kolege, koje stalno spominju neke cifre, kako su oni dobro vladali Srbijom, pogotovo iz bivšeg režima, ja sad njih pitam - koliko je to moglo penzije da se isplati za milijardu evra, što je nestalo iz „Agrobanke“? Koliko je to škola moglo da se rekonstruiše i napravi za milijardu evra. Koliko je to predškolskih ustanova, vrtića moglo da se napravi?

  Vama je to smešno. Dobro.

  Koliko je kilometara autoputeva moglo da se napravi za milijardu evra? Koliko je kilometara pruga mogla da se rekonstruiše i napravi za milijardu evra? Kolike su kamate na kredite, koje smo morali da podižemo i otplaćujemo od tih milijardu evra? I jedno pitanje za ministra – da preko „Agrobanke“ nisu opljačkali tih milijardu evra, ovi iz bivšeg režima, da li bi u fiskalnoj konsolidaciji morali da smanjujemo penzije i zaposlenih u javnom sektoru?
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala kolega Arsiću.
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
  Izvolite kolega Vujadinoviću.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milimir Vujadinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala predsedavajući.

  Amandman koji sam podneo je u funkciji osnaživanja borbe protiv kriminala i korupcije. Naš narod kaže da je istorija učiteljica života, i ako ne znate šta je bilo u prošlosti, teško da možete planirati budućnost.

  Pre svega, meni je veliko zadovoljstvo što su danas došli poslanici iz opozicije da čuju šta imamo da im kažemo, da zarade svoju platu, da urade ono za šta ih je narod delegirao, pošto moram da kažem, pre svega zbog građana Srbije, da većinu ovog zasedanja nisu proveli u sali.

  Kako je to funkcionisalo u nekoj bliskoj prošlosti, sve do prošle godine u AP Vojvodini? Evo reći ću samo na jednom primeru - kada bi vlast u Vojvodini, koju je predvodio taj žuti kriminalno politički kartel imala nameru da…