Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Kolega, molim vas, nemojte tu terminologiju. Karteli i to, možete sve drugo.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milimir Vujadinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Predsedavajući, ja iznosim samo činjenice. Da li se neko u tim činjenicama prepoznaje ili ne, to je već njegova stvar.
  Kada bi imali nameru da opljačka budžet građana Vojvodine, obično su formirali raznorazne fondove. Takav je npr. bio Fond za subvencionisanje novih tehnologija.
  Princip rada je bio sledeći, fond za to vreme svog postojanja je dodelio 35 miliona evra, dodeljuje novac preduzeću za kupovinu neke nove tehnologije. To preduzeće naravno kupuje pod plaštom te nove tehnologije neke stare mašine, zapošljava određen broj radnika. Odmah nakon preuzimanja novca to preduzeće odlazi u stečaj, zatvara se, radnici se otpuštaju, a novac nikada ne bude vraćen fondu. Naravno da je za pretpostaviti ko je učestvovao u tom poslu, obzirom da su vlasnici preduzeća po pravilu bili ljudi koji su bili bliski tadašnjoj vlasti.
  Eto, čisto jedan primer kao je to funkcionisalo u prošlosti i amandman je u funkciji toga da i kad je u pitanju Zakon o budžetskom sistemu i kad su u pitanju neki drugi zakoni, da nam se to više nikada ne bi dogodilo. Hvala vam.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.

  Kolega Milojičić se javio.

  Po kom osnovu?

  Nemate osnov za repliku.

  (Radoslav Milojičić: Poslovnik.)

  Ajde po Poslovniku.
  ...
  Demokratska stranka

  Radoslav Milojičić

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Gospodine Marinkoviću, tražio sam povredu Poslovnika, član 107. dužno je da svaki govornik poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Mislim da ste i vi čuli šta je izgovoreno, kakve gnusne laži i ok, ali onda da dozvolite da i mi sa ove strane istom retorikom govorimo ovde. Nije normalno i nije demokratski i nije dopušteno da neko može da govori na ovakav način i to neistine, a da mi ne možemo da govorimo na takav način i to istine o kartelu SNS. Tako da imajte iste aršine prema svima molim vas.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Mislim da nisam povredio Poslovnik. Opomenuo sam kolegu Vujadinovića obzirom na pominjanje reči – kartel. Smatram da ne treba da je pominjemo, sem u smislu nekog ekonomskog privrednog kartela, da se ne protumači drugačije.
  Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Da.)
  Hvala.
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Blaža Knežević. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Blaža Knežević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem predsedavajući.

  Infrastruktura predstavlja ključ razvoja za našu zemlju, povezivanje sa drugim zemljama i naravno ona povećava konkurentnost naše privrede. To znači da država Srbija i Vlada Republike Srbije mora da nastavi sa razvijanjem infrastrukture.

  Naravno da dobra infrastruktura garantuje i prilive novih investicija i naravno otvaranje novih radnih mesta. Ova Vlada Republike Srbije kao i prethodna su to odlično razumele i postavljale infrastrukturu kao jedan od prioriteta, što se naravno vidi i u ovom budžetu.

  Srbija ima centralno strateško mesto u regionu i geografski, a od dolaska na vlast SNS i politički.

  U Srbiji se gradi. Ovo nisu samo priče kao nekada kada je Vlada DS i kada smo se naslušali svakakvih lažnih ideja i neostvarenih vizija. Ovo je danas Srbija u kojoj postoje jasni planovi, jasni rokovi, a vrednost projekata u oblasti infrastrukture aktuelnih i planiranih je 12 milijardi evra. Cilj države Srbije i Vlade Republike Srbije je da teritorija Srbije bude mreža koridora, dobro povezana sa svojim susedima i zato ne mogu da shvatim toliku zlobu i cinizam za sve što je dobro i što se dobro radi u Republici Srbiji, a toga je zaista mnogo. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala kolega Kneževiću.
  Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milena Turk

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala.

  Uvaženi ministri, podnela sam amandman na član 9. Zakona o budžetskom sistemu koji se oslanja na projekciju budžeta za 2018. godinu i opredeljena sredstva za realizaciju kapitalnih projekata u 2018. godini. Dakle, 128 milijardi dinara je opredeljeno za realizaciju kapitalnih projekata i od toga 41% za Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture.

  Do sada je u saobraćaj pušteno na Koridoru 11 40,36 kilometara i na Koridoru 10 85 kilometara autoputeva. Rehabilitovano je 192 kilometara državnih puteva kroz projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja. Imajući u vidu da je upravo izgradnja infrastrukture i obnova postojeće infrastrukture preduslov za povezivanje sa regionom i privlačenje investitora, otvaranje novih radnih mesta i smanjenje nezaposlenosti, ja u potpunosti podržavam ovu strategiju i amandman se upravo oslanja na zakonsku podršku obezbeđenju ravnomernog ulaganja u sve krajeve Srbije, u sve okruge u Republici Srbiji.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik dr Dragana Barišić. Izvolite koleginice Barišić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Dragana Barišić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem predsedavajući.

  Poštovani ministri sa saradnicima, dame i gospodo, narodne poslanice i narodni poslanici, podnela sam na član 9. amandman na ovaj Predlog zakona u cilju osnaženja zdravstvenog sistema Republike Srbije i dok su neki urušavali zdravstveni sistem Srbije do 2012. godine i našu državu pljačkali, danas se ne stide da upiru prstom u nas bez trunke stida, a mi na sreću nemamo čega da se stidimo jer smo zaustavili propadanje zdravstvenog sistema Srbije i pokušavamo da vratimo Srbiju na zdrave noge, što nam, eto, hvala bogu, ide od ruke.

  Inače, ova Vlada ne samo da brine o zdravstvenom sistemu, već i populacionoj politici Republike Srbije pa tako u 2017. godini uz dobre reformske zakone doneli smo i Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji gde starosnu granicu pomeramo sa 40 na 42 godine i dajemo priliku da mnoge žene mogu da se ostvare upravo kao majke.

  Ovom priliko dodala bih i to da budžetski Fond za populacionu politiku grada Kruševca, odakle ja dolazim, je izdvojio velika sredstva u ove svrhe, tako da iz godine u godinu se ta sredstva povećavaju na sreću onih ljudi koji nažalost moraju preko ovih biomedicinski potpomognutih oplodnja da se ostvare kao roditelji. Zato imamo podršku građana i idemo napred. Hvala.