Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

7. dan rada

25.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 20:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marko Atlagić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Atlagiću.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Arsiću, gospodine ministre sa saradnicima, ovaj zakon a i amandman, ako ga Vlada prihvati pridoneće ubrzanoj modernizaciji Republike Srbije, koju provodi Vlada Republike Srbije, najveći broj uvaženih narodnih poslanika u ovom velikom domu i najveći broj građana Republike Srbije, a motor ubrzane modernizacije Republike Srbije jeste uvaženi, naš predsednik Republike, gospodin Aleksandar Vučić.

Poštovani ministre, najtipičniji primer uništavanje državne i građevinskih kompanija jeste odluka male interesne grupe okupljene oko nekadašnje vlade DOS-a i bivšeg resornog ministra dr Dragoslava Šumarca, kada je Srbija odjednom ostala bez toliko državnih kompanija pod izgovorom da su nerentabilne i da nemaju obrtna sredstva. Gospoda iz bivšeg režima su nam danas prigovarala i juče da mi zapošljavamo isključimo kadrove SNS. Nije tačno, to su oni radili, ponašaju se onako kako su se oni ponašali kada su bili na vlasti.

Citiraću uvaženog narodnog poslanika Gorana Ješića kojeg inače, nema u ovom visokom domu, koji je 17. septembra, gospodnje 2014. godine rekao, citiram – Goran Pajtić je u Izvršnom veću Vojvodine zapošljavao tetke, sestre, strine, svastike, šurnjaje i kumove i od 670 zaposlenih u Izvršnom veću povećao na 2700, završen citat. To nisam ja rekao, nego uvaženi gospodin Ješić.

Uvaženi gospodin Đoko Vukadinović, zvani Vlah, pobeže sada, ja ga zovem da se ispriča, jer je 17. oktobra rekao, citiram – kao što bi uvaženi kolega Rističević trebao u normalnoj zemlji da kopa njivu, da pije pivo ispred prodavnice i da nadniči, a on je ovde narodni poslanik. To takođe govori o tome kakvo je ovo društvo i kakva je ovo zemlja. Pozivam ga da se izvini.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Snežana Petrović.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice
...
Srpska narodna partija

Snežana Petrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre, poštovane kolege narodni poslanici, na član 4. Predloga zakona o građevinskim proizvodima podnela sam amandman kojim se dodaje novi stav dva i kojim se podstiče razvoj Republike Srbije sa osvrtom na unapređenje ekonomskog razvoja.

Građevinarstvo je kompleksna delatnosti koja podrazumeva usluge i procese od projektovanja do izvođenja radova, kao i ugradnju gotovih građevinskih proizvoda, pri čemu gotovi objekti treba u svakom pogledu da zadovolje zahteve projekta i bezbednost krajnjih korisnika.

Uslovljenost građevinarstva, zaštitom životne sredine predstavlja bitan faktor održivog razvoja. Izgradnjom modernih saobraćajnica i auto-puteva, širom naše zemlje o visokim standardima poštuju se i propisi zaštite životne sredine, kao i ostali propisi bezbednosti, kako objekata za stanovanje tako i saobraćajnica.

Želim još jednom da se osvrnem na značaj auto-puta na Koridoru 11 za ekonomski razvoj i kvalitet života stanovnika zapadne Srbije. Kada za oko tri godine budemo imali auto-put od Beograda do Požege, nemerljivi će biti pozitivni efekti za napredak i prosperitet cele zapadne Srbije, a i regiona i šire.

Takođe, pored izuzetnog značaja auto-puta na Koridoru 11, pomenula bih i mogućnost budućeg razvoja avio saobraćaja na području regiona zapadne Srbije, kroz završetak rekonstrukcije aerodroma Ponikve, koji se nalazi 18 kilometara severozapadno od Užica u blizini poznatih turističkih destinacija Zlatibora, Zlatara, Tare, Mokre Gore, i u blizini granice BiH. Smatram da bi aerodrom Ponikve, doprineo razvoju ovog dela zemlje, kako kroz putnički, tako i kroz mogućnosti pokretanje avio, kargo saobraćaja. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Branimir Rančić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branimir Rančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani ministre, poštovani gosti iz Ministarstva, poštovana gospodo, put Srbije ka pridruživanju EU podrazumeva pored mnogih drugih reformskih procedura pripremu za prilike i zahteve konkurentnog zajedničkog tržišta. Ovo zahteva veliku posvećenost kvalitetu proizvoda i usluga.

Ocenjivanje usaglašenosti kao jednog od glavnih elemenata nacionalne infrastrukture kvaliteta podrazumeva proveru da li proizvodi, usluge, materijali, sistemi i kadrovi odgovaraju zahtevima standarda, propisa i drugih specifikacija.

U cilju usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u okviru svojih nadležnosti na sprovođenju nacionalnog programa za usvajanje pravne tekovine EU treba da realizuje prenošenje, odnosno transportovanje uredbe o građevinskih proizvodima broj 305/2011 CRP u pravni sistem Republike Srbije, odnosno u zakon Republike Srbije, što mi upravo danas to i činimo.

Imajući u vidu da uredba utvrđuje harmonizovane uslove za plasman na tržištu blizu 40 familija građevinskih proizvoda, njen značaj za industriju građevinskih proizvoda Republike Srbije, za investitore, projektante, izvođače, tela za ocenjivanje usaglašenosti, nadzorne organe je ogroman.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radmilo Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, u članu 4. Predloga zakona o građevinskim proizvodima dodaje se stav 2. koji glasi – primenom ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje ekonomske razmene.

Predloženi amandman da je naglasak na značaj građevinarstva i industriju građevinskih materijala, kao značajan segment privrede svake države u svetu. Građevinarstvo je prvenstveno radno intenzivna hrana koja upošljava veliki broj radnika. Iskustva drugih zemalja u svetu su pokazala da u teškim ekonomskim uslovima u državi povećana aktivnost građevinarstva značajno ublažava i rešava probleme nezaposlenosti.

Sa druge strane, nesumnjivo je višestruko dejstvo građevinarstva na rast i razvoj ostale privrede. Građevinarstvo apsorbuje veliki deo proizvodnje ostalih grana privrede, prvenstveno industrije, čime direktno doprinosi rastu proizvodnje ostale privrede, ali i doprinosi ukupnom razvoju svake zemlje. Stanje i razvoj građevinarstva i industrije građevinskog materijala u direktnoj su vezi sa ovim investicijama.

Pozivam sve narodne poslanike da u danu za glasanje podrže ovaj set zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Kostiću, mogu da kažem da je vaša diskusija još bolja nego juče i zaista ste me i danas jako prijatno iznenadili.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Bogatinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre Nedimoviću sa saradnicima, kroz realizaciju lokalnog akcionog plana za zapošljavanje od 2013. godine, grad Leskovac do sada je izdvojio oko 130 miliona dinara i Nacionalna služba za zapošljavanje 21,3 miliona dinara.

Otvoreno je 243 malih firmi, od kojih i danas radi 190, a kod privatnog poslodavca zaposleno je 296 radnika. Za 214 mladih ljudi, od čega 96 visokoškolaca, sa prosečnom ocenom preko devet, omogućeno je obavljanje stručne prakse, kao i za 118 lica sa prosekom ispod devet.

Grad je omogućio obavljanje javnih radova i zapošljavanje 196 ljudi. Kroz Fond za mlade grada Leskovca, nagrađeno 1.614 mladih talenata, za šta je izdvojeno 55 miliona dinara. Kroz Kancelariju za mlade i programe – aktiviraj se, igram za pobedu i letnje radionice, kao i nagradne ekskurzije, grad Leskovac je izdvojio 10 miliona dinara.

Poštovani ministre Nedimoviću, u subvencionisanje poljoprivrednih proizvođača od 2013. godine, u gradu Leskovcu uloženo je 127 miliona dinara. Subvencije je dobilo 3.320 gazdinstava. Samo u 2017. godini podneto je 820 zahteva koji su do kraja godine isplaćeni. Kroz projekat elektrifikacije polja, uloženo je 65,6 miliona donatorskih sredstava. Izgrađeno je preko 37 kilometara elektromreže i 220 gazdinstava u pet sela dobila su mogućnost da navodnjava na struju. U proces komasacije do sada je uloženo 86 miliona dinara. Urađeno je 167 kilometara atarskih puteva, za šta je izdvojeno preko 60 miliona dinara. U ovoj godini vrednost za atarske puteve je 27 miliona dinara. Hvala.