Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 24 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA

...

Natan Albahari

Stranka slobode i pravde
...

Pavle Grbović

Stranka slobode i pravde
...

Dalibor Jekić

Stranka slobode i pravde
...

Jelena Milošević

Stranka slobode i pravde
...

Vladimir Obradović

Stranka slobode i pravde
...

Anna Oreg

Stranka slobode i pravde
...

Tatjana Pašić

Stranka slobode i pravde
...

Željko Veselinović

Stranka slobode i pravde

NADA - NOVI DSS - POKS

...

Zoran Sandić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Marija Vojinović

Monarhisti
...

Ljubinko Đurković

Monarhisti
...

Branko Vukajlović

Monarhisti

Narodna stranka

...

Marina Lipovac Tanasković

Narodna stranka

Demokratska stranka - DS

...

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka
...

Zoran Lutovac

Demokratska stranka
...

Ksenija Marković

Demokratska stranka
...

Nebojša Novaković

Demokratska stranka
...

Dragana Rakić

Demokratska stranka
...

Sanja Miladinović

Demokratska stranka