Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Ne može poslanik, mogu ja samo da povredim Poslovnik.
  ...
  Demokratska stranka

  Radoslav Milojičić

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Naravno, zato što niste opomenuli prethodnog govornika i prethodnu govornicu, pogotovo što su iznosili neistine.
  Ako vi ne verujete sudovima Republike Srbije, mi verujemo.
  Juče su oslobođeni direktori i zamenici direktora u Leskovcu Direkcije za izgradnju… (Isključen mikrofon.)
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Kolega Milojičiću…
  (Radoslav Milojičić: Istine radi, otvoreno je 4.000 radnih mesta u Leskovcu, a vi ste otvorili ništa, sem česme na groblju i vi govorite o nečemu?)
  …Hajde da nastavimo ovu sednicu onako kako bi trebalo.
  Povreda Poslovnika, narodni poslanik Nataša Jovanović. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nataša (Spasoja) Jovanović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Znate, gospodine Marinkoviću, ja sam vas slušala jutros, pošto rano ustajem, da ne kažem u pet sati, ali tako otprilike bili ste po ko zna koji put na jednoj televiziji, nebitno je, i govorili ste o makroekonomskoj stabilnosti i tako. Pošto ste vi uverzirani u ove zakonske predloge, kao što je ovaj zakon, u to sam uverena, i zbog vaše struke i vašeg znanja, vi ste trebali da ukažete prethodnom govorniku, a to je bio Veroljub Arsić, i tu je vaša povreda, da u skladu sa članom 161. i članom 162. trebao je da reaguje i gospodin ministar, kao ravnopravni učesniku u ovoj sednici, u skladu sa članom 116, da ovako nešto nebulozno nije moglo da se nađe kao predlog izmene člana zakona.

  To znaju i gospođa Bulajić, to zna i gospodin Smiljanić, jer oni su odlični pravnici, jer ovo nije pravna i zakonska norma o kojoj je prethodnik govorio, već je to neka lista želja, kao uostalom i svi amandmani koji su podneti od strane kolega iz SNS.

  Znači, to nije zakonsko rešenje i ovo je morao nadležni odbor da odbaci kao amandman koji nije u skladu sa članom 161. i 162, jer spisak lepih želja ne može da bude sadržaj nekog zakonsko predloga, samo u obrazloženju, a u obrazloženju mi čujemo svašta, i kada će Srbija da uđe u EU, neće nikada ako se mi pitamo, i neće sigurno, jer će se pre raspasti nego što vi uđete u EU, a ne može, kako kaže ovaj njegov predlog, da je cilj amandmana da se rešenjem dodatno podstakne efikasnost finansijskih institucija. To uopšte nije tačno.

  Vi ste bili dužni da prekinete Veroljuba Arsića i da mu lepo kažete da taj amandman nije u skladu sa ovim Poslovnikom kad već to prethodni nisu uradili i to uopšte nije amandman.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nataša (Spasoja) Jovanović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Čujte, hvala. Da li ste vi pročitali ovaj amandman?
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Jesam, ali isteklo je vreme za ukazivanje na povredu Poslovnika.
  Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?
  Povreda Poslovnika, narodni poslanik Miljan Damjanović. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Miljan Damjanović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Predsedavajući, član 27. kaže da vi predsedavate i vršite druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Poslovnikom.

  Ovo što je evidentno i što kamere ne mogu da snime jeste da vama sve vreme suflira naprednjak Aleksandar Martinović kako da se ponašate prema poslanicima opozicije. Dva sata tolerišete da se sa ove leve strane nazivaju kriminalcima i raznim drugim imenima prethodni režim. Da li je to istina, da li jesu bili i ušli u korupciju? Jesu. Da li su ti ljudi procesuirani? Nisu. Da li je SNS uzela te kriminalce DS? Jeste, Gorana Vesića. Gde je on sada? Pa on je najveći kriminalac koji je optuživan… (Isključen mikrofon.)
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Kolega Damjanoviću, izvinjavam se, nije tema i stvarno niko nije pominjao Gorana Vesića i nisam dozvoljavao da bilo koga u sali naziva kriminalcem. Upravo sam radio suprotno.
  A to da komuniciram sa gospodinom Martinovićem, pa to je valjda normalno. Sa šefom najveće poslaničke grupe naravno da komuniciram i nastaviću.
  Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Da.)
  Povreda Poslovnika, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Martinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Gospodine Marinkoviću, ukazujem na povredu člana 103. stav 2. - „Narodni poslanik ne može da ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine na koju je već ukazano“.

  Molim vas, gospodine Marinkoviću, da ne dozvolite da pet ili šest poslanika tzv. opozicije vam neprestano ukazuju na iste članove Poslovnika koji su, navodno, povređeni, i da na taj način pokušavaju da kupe dodatno vreme za raspravu u pojedinostima, a vremena nemaju ne zbog SNS, nego zbog toga što su doživeli debakl na izborima, jer vreme se ne osvaja po Poslovniku i ne osvaja se u Narodnoj skupštini nego se osvaja na parlamentarnim izborima.

  Molim vas, gospodine Marinkoviću, da ovu sednicu vodite u skladu sa Poslovnikom, da ne dozvolite da se poslanici javljaju po istovetnim članovima Poslovnika, jer to jednostavno nije dopušteno.

  Dakle, ja vas najljubaznije molim da poštujete ovu odredbu Poslovnika.