Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Ne može svako da priča u parlamentu šta god on hoće.
  (Narodni poslanici Demokratske stranke negoduju.)
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Blaža Knežević.
  (Radoslav Milojičić: Nego šta nam vi kažete?!)
  Neću dati bilo kakvo vređanje i kršenje bilo kakvih procedura i Poslovnika.
  Reč ima narodni poslanik Blaža Knežević.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Blaža Knežević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Država Srbija je jedno veliko gradilište. U državu Srbiju se ulaže pametno i odgovorno u sve sfere društvenog života, a sve je to dokaz fiskalne stabilnosti Srbije.

  Dolazim iz Šapca, gde je država Srbija …
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Izvinjavam se, kolega.
  Ja molim za mir. Naravno da neću dozvoliti da govori kako kome padne šta na pamet i da vređa i da dobacuje i da opstruiše sednicu parlamenta. Stvarno nema smisla. Ali, biću istrajan u toj svojoj nameri. Hvala.
  Izvolite, kolega Knežević.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Blaža Knežević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Molim vas, samo vreme da mi vratite.
  Dakle, dolazim iz Šapca, gde je država Srbija dovela veliku investiciju. Fabriku „Jazaki“ sa preko 1.700 radnih mesta. Država Srbija u Šapcu ulaže u školstvo. Šabačka gimnazija ove godine, kada proslavlja 180 godina postojanja, preko 30 miliona je uloženo u renoviranje škole, sportske hale, koja je otvorena pre par dana. Takođe imamo rekonstrukciju škole medicinske „Doktor Andrej Jovanović“, sa 43 miliona dinara. Imamo izgradnju obaloutvrde na reci Drini kod Prnjavora u vrednosti od 55 miliona dinara.
  Država Srbija ulaže u Fabriku otpadnih voda za 2018. godinu 90 miliona dinara, a u 2019. godini 60 miliona dinara. Dok država maksimalno ulaže u Šabac, u stvari koje su zaista potrebne Šapcu, gospodar života u Šapcu Dušan Petrović drži građane Šapca u getu već 17 godina. Za tih 17 godina nije doveo ni jednu kvalitetnu investiciju u Šabac. NJegov poslušnik, gradonačelnik Šapca, Nebojša Zelenović, po nalazu DRI u 2015. godini nenamenski je potrošio preko 4 miliona evra novca građana Šapca. U 2016. godini priznali su na sudu da su kupovali glasove na izborima. Dakle, sudskom presudom su priznali da su 2016. godine kupovali glasove na izborima.
  U gradskoj upravi sproveden je redovan inspekcijski nadzor, gde je utvrđeno, između ostalog, da je suprotno zakonu, bez saglasnosti komisija, Vlade, 10 lica zasnovalo radni odnos. I, sada, pre nekoliko dana, Dušan Petrović i Nebojša Zelenović zadužili su grad Šabac za oko jednu milijardu dinara.
  Na kraju, zamolio bih samo, pre 10 dana ovaj petlić prekoputa je rekao da će da krene nekakva pobuna u Srbiji i da će da je predvodi DS. Ja molim državne organe da ispitaju ove navode. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Reč ima narodni poslanik Miljan Damjanović, povreda Poslovnika.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Miljan Damjanović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Pozivam se opet, predsedavajući, na član 27.

  Malopre sve vreme govorite da nećete dozvoliti, a gospodin narodni poslanik, kome je izgleda neko pisao ovaj tekst i nije baš znao najbolje da ga pročita, nadam se da nije, jer je on rekao – neki petlić, neki petlić. Izgleda da smo sa majmuna prešli na petliće. Da li je to ta parlamentarna demokratija koju vi zastupate ovde u Skupštini? Šta još treba da izgovore da biste njima oduzeli reč ili ih kaznili, za promenu? Za ovakve stvari su ljudi ovde bili isključivani sa sednica, u roku od 30 sekundi.

  Šta ćete vi sada uraditi, gospodine predsedavajući? Hoćete li i sada reći – da li želim da se izjasnim? Ovo je evidentno. Uzmite stenogram. Ako ovo nije sada flagrantno kršenje Poslovnika i ako ovo nije za kaznu, ja ne znam šta je.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Tražiću, kao što ste i rekli, stenogram. Nisam čuo apsolutno tu reč. Ali, obzirom šta je izgovoreno od jutros i ako je to izgovoreno…
  (Miljan Damjanović: Pa, šta slušamo od Martinovića godinu i po dana, ovo je zaista…)
  Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?
  (Miljan Damjanović: Da, naravno.)
  Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milena Turk

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala.

  Uvaženi ministri, podnela sam amandman na član 10. Zakona o budžtskom sistemu, koji se odnosi na podršku daljem ulaganju i razvoju svih okruga u Republici Srbiji.

  Želela bih da se osvrnem na plan Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kada je u pitanju Rasinski okrug i opština Trstenik. Ovaj plan se odnosi na vraćanje u funkciju mašinsko-tehničkog kompleksa, ne samo za glavne, već i za profile savremenih tehnoloških modela. U planu je školski centar tehničke škole po uzoru na uspešne centre u Srbiji. O tome svedoči aktivno ulaganje u učenički standard i studentski standard, koji se realizuju kroz investiciju studentskog doma u opštini Trstenik.

  Imajući u vidu proizvodnju koja je zastupljena u opštini Trstenik, u fabrici namenske „Petoletka“, i ulaganju koja smo imali u proteklom periodu, kada je u pitanju namenska industrija, kupovinu devet novih mašina, ali i donaciju Republike Srbije u iznosu od 3,5 miliona evra i u planove koji se odnose na sklapanje novih poslova, proširenje proizvodnje i upošljavanje novih mladih ljudi, jasno je zbog čega je ovakav plan i ovakav mašinski centar veoma značajan.

  U razdelu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u budžetu se vidi da je planom predviđeno dodatno ulaganje i povećanje sredstava koja se odnose na ulaganje u učenički i studentski standard i ovaj amandman je upravo u cilju podrške tom ulaganju koji se odnosi na ravnomerni razvoj svih okruga. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić, po Poslovniku.
  ...
  Demokratska stranka

  Radoslav Milojičić

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Gospodine predsedavajući, meni zaista nije jasno. Dajte, uzmite stenogram, šta su pričali prethodni govornici. Ko je ukrao iz Šapcu, 1,1 milijardu? (Isključen mikrofon)