Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala kolega Aleksiću.
  Smatram da nisam povredio Poslovnik i da je gospodin Rističević i njegovo izlaganje bilo apsolutno u okviru onoga što je predložio kao amandman, vrlo konstruktivno, vrlo korektno.
  Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Da.)
  Reč ima prof. dr Marko Atlagić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Marko Atlagić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, gospodo ministri, Dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom sam želeo da postignem dva cilja. Prvi, da se tekst pravno tehnički stavljanjem interpunkcija poboljša sa jedne strane, i sa druge strane, da podržim aktivnost Vlade na formiranju tela za primenu međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor.

  Poštovani potpredsedniče, nama se dva dana ovde osporava pravo na podnošenje amandmana i poboljšanje teksta zakona.

  Nije to problem. Problem je ako to rade dugogodišnji narodni poslanici i po struci pravnici. Onda oni zaista imaju problem sa pravom ili se prave da ne znaju pravo ili se radi o jednom i drugom. Isto tako i grafitima kao političkim porukama građanima, zato i nije čudo što od 25. decembra iz mesta Erdevika nosim poruku građana koja glasi – ide Marijan sa planine, beže žuti kao strine. Hvala, jer ih nema u sali.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala, profesoru Atlagiću.
  (Gordana Čomić: Koga nema u sali?)
  Ja čujem neke krike ovde.
  (Gordana Čomić: Pitam, koga nema u sali?)
  Molim vas da ne dobacujete jedni drugima.
  (Gordana Čomić: Pitam, koga nema u sali?
  Potpredsedniče, vidite li me?)
  Hvala.
  (Gordana Čomić: Sramota lažljiva.)
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.
  Da li želite reč? Izvolite. (Da.)
  Reč ima narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Martinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, pre svega, želim da zamolim poslanike SNS da ne nasedaju na provokacije i na uvrede. Ja vas molim, nemojte da dobacujete kolegama iz opozicije, pustite ih neka pokažu koliko su nevaspitani, koliko nemaju bilo kakvih ideja i kako im je jedina tema o kojoj govore već dva dana vaše pravo koje vam je dao Poslovnik, koji su oni doneli da podnosite amandmane na predloge zakona.

  Dakle, molim vas kao predsednik poslaničke grupe, kao vaš kolega, ostanite mirni, ostanite dostojanstveni i neka ovde svako radi svoj posao. Vodite računa o činjenici da predstavljate 56% građana Srbije, da vam je narod ukazao poverenje da vodite državu u teškim vremenima, zajedno sa Vladom Republike Srbije, zajedno sa predsednikom Republike Srbije, a njima je lako. Oni ne snose odgovornost ni za šta. Oni čak nisu u stanju ni da sede u sali. Dođu pa odu, dođu pa odu, i tako dva dana i cela priča im se svodi - a zašto ste vi iz SNS podneli amandmane. Zato što nam to Poslovnik dozvoljava. Samo da kažem jednu rečenicu.

  Dakle, praksa uništavanja perspektivnog naoružanja Vojske Srbije, zaustavljena je sa političkim promenama 2012. godine. Želim da pohvalim ministre odbrane iz tog perioda i gospodina Bratislava Gašića, i gospodina Đorđevića, i gospodina Vulina. Napravljena je analiza i usvojen je nov plan razvoja i modernizacije Vojske Srbije. Prvi rezultati su bili 2014. godine. Usvojena su tri nova borbena sredstva i sistema u Vojsku Srbije, 2015. godine, pet sistema, 2016. godine, sedam, a plan je da u periodu od 2017. do 2019. godine bude usvojeno 28 novih borbenih sistema u Vojsku Srbije.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala, kolega Martinoviću.
  Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović, povreda Poslovnika.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nemanja Šarović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Gospodine Marinkoviću, povređen je član 106. i povređen je član 107.

  Član 106. kaže – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres, a Aleksandar Martinović se obraćao svojoj poslaničkoj grupi, očigledno je mislio da je ovo, ne sednica Narodne skupštine nego sednica poslaničke grupe, što nije. Ni jednom jedinom rečju u prvih minut i 45 sekundi nije govorio o amandmanu. Kada je završio to obraćanje koje nije imalo apsolutno nikakve veze sa temom dnevnog reda, onda je rekao, e sada da kažem samo jednu rečenicu, koja uslovno rečeno možda može biti povezana logički sa amandmanom. Vi ste bili dužni da ga prekinete. To je očigledno kršenje Poslovnika.

  Druga stvar, član 107. kaže - da je govornik na sednici dužan da poštuje dostojanstvo u Narodnoj skupštini. Aleksandar Martinović je obraćajući se svojim poslanicima, rekao, da su svi poslanici opozicije nevaspitani.

  Ja vas pitam gospodine Marinkoviću u skladu sa vašim shvatanjem parlamentarne demokratije u skladu sa vašim kućnim vaspitanjem - da li je to dozvoljen termin ili je to uvredljivo? Ako je uvredljivo onda ste bili dužni da ga upozorite, da ga prekinete, da mu oduzmete reč, date opomenu, itd. Ako to kažete da nije uvredljivo onda ćemo i mi smatrati da je to izraz koji možemo da koristimo ubuduće i tako ćemo postupati za svaku uvredu koja dođe od strane poslanika vladajuće koalicije prema opoziciji. Samo utvrdite aršin da li je dozvoljeno ili ne?
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala, kolega Šaroviću.
  Pomno sam slušao izlaganje Aleksandra Martinovića, i naravno da on nije, niti je rekao tako. Znači, nije okvalifikovao sve pripadnike opozicionih stranaka. I zahvalan sam mu na tome što je pozvao narodne poslanike SNS da ostanu dostojanstveni i mirni, obzirom da celo jutro imamo pokušaj opstrukcije.
  Slušamo razne uvrede i to se toleriše, upravo u tom smislu da želimo da napravimo što viši nivo demokratske rasprave ovde, ne želeći da opominjemo bilo koga, a naravno, voleo bih da svi diskutuju, kao što vi diskutujete na jedan kulturan i dostojanstven način.
  Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Da.)
  Hvala.
  Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović, po amandmanu. Izvolite.

  Đorđe Vukadinović

  Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
  Zahvaljujem.

  Govoriću po amandmanu, otprilike onako kako je govorio i podnosilac amandmana, gospodin Martinović.

  Što se tiče vojske, podržavam da se za vojsku izdvaja što više i što kvalitetnije, ali bih podsetio da to u prethodnih godina, upravo za mandata ove Vlade ili ove garniture nije bio slučaj. Sada imamo značajno povećanje, ali ranijih godina nije, čak su i smanjivani iznosi. To može da posvedoči i ministar koji je tu ili makar bivši. To nije bio slučaj.

  Drago mi je da se ta praksa menja, ali je vrlo važno i u šta se ta sredstva ulažu. Ako bih govorio duže o amandmanu, nego što je govorio kolega Martinović, morao bih odgovoriti na njegovo direktno pitanje i prozivku koju smo čuli juče na račun toga kako predstavnici opozicije sede ovde. Znaju kolege iz vlasti i opozicije da sam ja jedan od redovnijih ovde i koji naviše sede i najčešće i na glasanjima, kada drugih nema.

  Ovog puta, danas, ovih dana, nažalost, moram priznati da zameram sebi, ali zameram i kolegama iz opozicije, što sedimo ovoliko, zato što zaista prisustvujemo svojevrsnoj parlamentarnoj opstrukciji od strane vladajuće koalicije, zloupotrebi prava na podnošenje amandmana.

  U tom smislu i time završavam, iako imam vremena kao ovlašćeni predstavnik, skrenuo bih pažnju da je ne zapamćen slučaj da vladajuća koalicija podnosi ovoliko amandmana i da se to predstavlja kao najnormalnija stvar. Pogledajte sve prethodne sednice, kada se usvajao budžet, različitih vlada u Skupštini Srbije. Naravno, i u svetu. Nije to uobičajeno drage kolege i vi to znate. To je svojevrsna farsa da bi se sprečile kolege iz opozicije koji podnose svoje amandmane, da govore o amandmanima.

  Dakle, kada istekne 600 minuta pašće klapna i o većini amandmana se neće moći razgovarati. Imali smo takav slučaj kada su bili prosvetni zakoni. Tada polovina prosvetnih zakona nije stigla uopšte da se tematizuje amandmanima, jer je isteklo vreme. Ovog puta je stvar još drastičnija. Zameram kolegama iz opozicije što nisu imali snage i dovoljno solidarnosti da se dogovorimo i da zaista kolektivno reagujemo na ovu vrstu opstrukcije od strane skupštinske većine, nego ovako pojedinačno, neko ne dođe, neko izađe, neko kao govori po Poslovniku, neko nešto negoduje. U tom smislu vidim našu slabost, a ne to što nas nema dovoljno, ima nas previše obzirom na način kako je Skupština organizovana, odnosno sednica organizovana i vođena. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.

  Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Martinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, reći ću još jednom, ako treba, daćemo im maramice, pa neka plaču zajedno sa Oliverom Jovićević, Jugoslavom Ćosićem, Tanjom Vojtehovski i svima ostalima, koji su konstatovali da se desilo čudo neviđeno, smak sveta, državni udar, vojna hunta je došla na vlast u Srbiji, eto, poslanici SNS su se usudili da podnesu amandmane u skladu sa Poslovnikom koji su oni doneli.

  Što se tiče izdvajanja za pripadnike Vojske Srbije, ovo što je rekao gospodin Vukadinović, nije tačno, on juče nije bio u sali kada sam ja čitao egzaktne podatke o tome koliko država Srbija izdvaja para za plate zaposlenih u Vojsci Srbije. Dakle, taj rast ide ovako, u 2015. godini bilo je izdvojeno 23 milijarde 145 miliona dinara, u 2017. godini 24 milijarde 46 miliona dinara, a za 2018. godinu planirano je izdvajanje za pripadnike Ministarstva odbrane, a to u najvećoj meri znači za pripadnike Vojske Srbije 25 milijardi 827 miliona dinara.

  Što se tiče ovih novih borbenih sistema koji su uvedeni u Vojsku Srbije, ja ću u ovom vremenu koje mi je preostalo samo da kažem o čemu se radi. To su, između ostalih, raketni sistem „Morava“, modernizovani PVO sistem Kub-M, bespilotna letilica „Vrabac“, haubica „Nora“, oklopno vozilo „Lazar“, oklopno vozilo „Miloš“, modernizovani raketni lanser 128 milimetara „Oganjan“ M-77, modernizovani BVP, modernizovani tenk M-84, daljinska kontrolisana bezposadna zemaljska platforma „Mali Miloš“, modularna puška kalibra 7,62 milimetra, snajperska puška M-07, modernizovani avioni „Orao“ i G-4, modernizovani helikopter „Gazela“, naoružanih i više optičkih i optelektronskih nišanskih i osmatračkih sistema, telekomunikacioni komandnih sistema, različiti tipovi nevođene i vođene municije i raketa, itd, itd.