Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Po Poslovniku, narodni poslanik Sonja Pavlović. Izvolite.

  Sonja Pavlović

  Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
  Hvala.

  Poštovani predsedavajući, povređen je član 108. gde vi treba da vodite računa o sednici. Ja vas molim, vi samo što niste gospodinu Martinoviću dozvolili gusle da unese, jer on gusla i gusla beskrajno već dva dana i zaista bi mogao i bavi se epskim pesništvom. Mi slušamo sve što je bilo pre… (Isključen mikrofon.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Koleginice Pavlović, ja vas molim da ako reklamirate povredu Poslovnika, to radite na taj način da ne vređate narodne poslanike.
  (Sonja Pavlović: Što su gusle uvredljive?)
  Guslati na nekoj manifestaciji nije uvredljivo, ali nazivati nečiju diskusiju guslanjem je prilično uvredljivo.
  Zatražite ponovo reč. Izvolite.

  Sonja Pavlović

  Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
  Hvala.
  Ja vas molim da vi pazite o tome šta on priča ovde već danima i da ga na vreme prekinete. Ukoliko vi budete radili svoj posao, nama neće pasti na pamet da umesto vas radimo taj posao. Znači, on ne može ovde da nam priča poslednjih 10-15 godina dešavanja u Beogradu i ne može da vodi predizbornu kampanju za beogradske izbore ovde. Ne može da se ponaša tako da kao šef svog poslaničkog kluba se obraća svojim poslanicima i kaže im da je potpuno normalno što su oni podneli amandmane. Pa, valjda oni to znaju. Zar treba on to da im kaže direktno ovde u Skupštini? Gospodo, jeste normalno, ali mogli ste baš da ih podnesete i na budžet, pa da pričamo tri dana o budžetu, a ne da se ciljano trudite da ne dođemo do budžeta. Znači, to je nešto što je nedopustivo i svi se igramo. To je igra koju je zavrtela predsednica Skupštine, prihvatila vladajuća…
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Samo mi recite kakve to sad veze ima sa povredom Poslovnika?
  (Sonja Pavlović: Ima jer slušamo danima…)
  Slušam i ja vas danima, pa ništa. Evo, slušali smo vas pred početak ove sednice ceo dan o tome kako ste predlagali, davali predloge za dopunu dnevnog reda, i to zakona čiji se sadržaj, tih istih zakona, dobrim delom već nalazi u zakonodavstvu. Ćutali smo i slušali smo, i nismo nikog od vas ni na jedan način uvredili, nismo govorili da guslate itd.
  Nemate pravo, takođe, da ukazujete da gospodin Martinović ne sme da ohrabruje i daje podršku svojim poslanicima.
  (Sonja Pavlović: Nije ovo navijačka ekipa...)
  Ja to ne mogu da razumem. Prihvatite to da on želi kroz diskusije svojih poslanika da postigne maksimum, da budu ubedljivi. To prihvatite.
  Ne govore to poslanici zbog vas, nego govore zbog građana Srbije, koji treba da znaju šta je ko radio dok je bio na vlasti.
  Po amandmanu, narodni poslanik Nemanja Šarović. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nemanja Šarović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Evo, ja još jedanput pozdravljam činjenicu da je Vlada Republike Srbije za pet godina naprednjačke vlasti promenila pet vojnih ministara, dok nije zaključila da je idealno rešenje gospodin Vulin, koji taj posao obavlja mnogo bolje od svih svojih prethodnika.

  Druga stvar, zaista jesu značajne i ove informacija koje je izneo Aleksandar Martinović vezano za „Vikiliks“ i ja ga pozivam da još jedanput podseti građane Srbije i na sve one depeše „Vikiliksa“ koje se odnose na Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Martinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Podsetiću.

  Ja takođe pozdravljam izlaganje gospodina Nemanje Šarovića. Pročitaću sve depeše „Vikiliksa“, i one koje se odnose na Tomislava Nikolića, i one koje se odnose na Aleksandra Vučića, ali i one koje se odnose na Vojislava Šešelja.

  Ima jedna depeša u kojoj stoji da su Amerikanci konstatovali da su negde 2002. godine locirali Vojislava Šešelja i Zorana Đinđića kako zajedno šetaju kroz jedan beogradski park i nešto pričaju. Ta informacija je došla do Stejt departmenta. Mi takvih depeša možemo da čitamo ovde na stotine i na hiljade i nije nikakav problem. Ali, onda da ne čitamo selektivno depeše, nego da čitamo sve, jer su Amerikanci od 2000. godine i te kako vodili računa o ponašanju manje-više svakog iole značajnijeg srpskog političara.

  Da se razumemo, ja ne mislim da je ništa ružno ako se nečije ime nađe u depešama koje je objavio „Vikiliks“. Dakle, ja ne mislim da je to uvreda za Vojislava Šešelja, to što su Amerikanci poslali neku depešu svom ministarstvu spoljnih poslova za njega. Nije tu ništa sporno, samo hoću da vam kažem da...

  (Nemanja Šarović: Da ne znam šta hoću da kažem.)

  Dobro, važno da vi sve znate.

  Dakle, samo hoću da kažem vezano za depešu iz 2007. godine, odnosi se na tadašnjeg ministra odbrane, koji je rekao, a to je preneto Vašingtonu, da je njegova misija da Srbiju, odnosno Vojsku Srbije na miran i tih način uvede u NATO pakt zbog otpora građana Srbije, a da nema poverenja u, kaže on, 200 pripadnika MUP-a zbog, kaže, njihovih kosovskih iskustava.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Po Poslovniku, narodni poslanik Šarović.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nemanja Šarović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Gospodine Arsiću, pored toga što redovno zloupotrebljavate Poslovnik tako što predstavnicima vladajuće koalicije dajete pravo na repliku i onda kada ga nemaju, vi ste to uradili još jedanputa po ko zna koji put na ovoj sednici.

  Član 104. Poslovnika o radu Narodne skupštine kaže - Ako se narodni poslanik u svom izlaganju uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste političke grupe, navodeći njegove ime, prezime ili funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku. Ako se uvredljivi izrazi odnose na poslaničku grupu, odnosno političku stranku čiji narodni poslanici pripadaju toj poslaničkoj grupi, u ime poslaničke grupe pravo na repliku ima predsednik poslaničke grupe. O korišćenju prava iz st. 1. i 2. ovog člana odlučuje predsednik Narodne skupštine, ali ne na osnovu slobodne volje ili trenutnog raspoloženja, već na osnovu kriterijuma koji su dati u st. 1. i 2. ovog člana. Četvrti stav kaže – Replika ne može da traje duže od dva minuta.

  Ja sam u svom izlaganju, proverite stenogram, moje izlaganje je bilo izuzetno kratko, samo sam pohvalio sve ono što je rekao Martinović, istakao izuzetan značaj njegovih navoda vezano za „Vikiliks“ i pozvao ga da u narednim izlaganjima iznese ono što je nekada iznosio za Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Nijednom jedinom rečju niti sam uvredio njega, niti poslaničku grupu, niti bilo koga drugog. Ali, problem je što vas izgleda najviše boli kad vas hvalimo.

  Meni je Aleksandar Martinović na sednici Administrativnog odbora dao dve opomene jer sam rekao da je on, po mom mišljenju, najlepši i najpametniji u Srpskoj naprednoj stranci, da je primer doslednosti, svetionik demokratije itd. On je čovek rekao da neće dozvoliti da se sprdam sa Narodnom skupštinom, što ja apsolutno nisam činio. Zar vi ne mislite da je tako? Dakle, ne valja kada vas kritikujemo, ne valja kada vas hvalimo. Odličite se.