Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 11. amandman je podnela poslanica Jelena Žarić Kovačević.
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Jelena Žarić Kovačević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsedavajuća.

  Uvaženi članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, koliko je važno nezavisno i samostalno sudstvo, govori i ovaj amandman koji sam podnela, ali govore i neki negativni primeri iz prošlosti kojih se, sasvim sigurno, svi sećamo.

  Nije tako davno bila ni 2003. godina, kada su izvršna, zakonodavna i sudska vlast bile u međusobnom sukobu, upravo iz razloga što su želeli da pravosudni sistem stave pod kontrolu politike i političara.

  Strašno je kada neko koristi vanredno stanje da sa mesta vd predsednika Srbije zloupotrebljava politički položaj da razrešava sudije, menja pravosudne zakone, vrši pritisak na sudije Vrhovnog suda da podnose ostavke, pomaže izvršnoj vlasti da krivicu za procvat organizovanog kriminala svali na sudsku vlast. Sama činjenica da se to dešava u vreme vanrednog stanja, kada važe oštrija pravila, ukazuje i na visok stepen zloupotreba službenih položaja. Zloupotreba i u smislu pozivanja na ustavne mehanizme i inicijative Vlade da se smenjuju čelnici u pravosuđu koji su svojim stavovima i iznošenjem argumenata sprečavali i tada nelegitimnu reformu pravosuđa.

  Dakle, potrebno je praviti paralele nekad i sad, potrebno je setiti se kako je bilo nekada, da se takve greške nikada ne bi ponovile, da ne bi bilo podložno uticajima, političkim uticajima, ucenama i manipulacijama. naravno, treba predvideti veću finansijsku osnovu za pravosudni sistem. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 11. amandman je podneo poslanik Žarko Mićin.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Žarko Mićin

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem se, poštovana predsednice.

  Moj amandman se odnosi na planiranje investicija u budžetu. U budžetu za 2018. godinu je planirano 15 milijardi dinara za podsticaj privredi. Ovi podsticaji privredi su se pokazali kao izuzetno dobar instrument za privlačenje investicija, odnosno investitora. I ne samo to, analiza Svetske banke je pokazala da je ukupan iznos očekivanih javnih prihoda 4,08 puta veći od ukupnih odobrenih iznosa subvencija.

  Takođe je očekivano vreme za povrat podsticaja kroz javne prihode – iznosi 14 i 07 meseci, što takođe pokazuje opravdanost ovakvih subvencija. Podsetiću vas da je, upravo zahvaljujući ovakvim subvencijama, Aleksandar Vučić otvorio 60 fabrika. Ja sam malo pre nabrajao fabrike i nastaviću da ih nabrajam, jer mislim da je to izuzetno značajno za građane Srbije: „CG korp“ u Rumi – 406 radnika; „PKC“ u Smederevu – 370, a biće zaposleno 1500; „Svarovski“ u Subotici – 200; „Kalcedonija“ u Subotici – 2000 radnika; „DŽinsi“, turska fabrika tekstila u Krupnju – 120 radnika; „Kromberg Šubert“ u Kruševcu – biće zaposleno 2500 ljudi; „Leoni“ u Nišu otvara treću fabriku, trenutno jedan od najvećih poslodavaca u Srbiji – 5700 ljudi zapošljava, investirali su 22 miliona evra i zaposliće još 2200 ljudi; fabrika „Mej Ta“ u Obrenovcu – 770 ljudi; u Žitorađi – 160 ljudi zaposleno; u Vladičinom Hanu, u „Smeltingu“ i u „Teklasu“ – 413 novih radnih mesta. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 11. amandman je podnela poslanica Milanka Jevtović Vukojičić.
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milanka Jevtović Vukojičić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsednice.

  Moj amandman odnosi se na unapređenje položaja najranjivijih društvenih grupa i njihovo potpuno uključivanje u sve sfere društvenog života.

  Moram da kažem da je Demokratska stranka, uoči izbora, 2012. godine, građanima Srbije govorila kako globalna ekonomska kriza predstavlja i te kakvu šansu za napredak i razvoj Republike Srbije.

  Globalna ekonomska kriza možda jeste bila šansa samo za njih, a za građane Srbije ona je bila put u propast i ambis. Na svu sreću, građani Srbije prepoznali su njihove manipulacije, pa su ih na izborima i 2012. i 2014. i 2016. godine kaznili, a 2017. godine, na predsedničkim izborima, pokazali da najveće poverenje da vodi ovu državu imaju upravo u Aleksandra Vučića.

  Kada se tiče zaštite penzionera, moram da kažem da, bez obzira na bolne mere fiskalne konsolidacije, koje su podrazumevale i štednju, u vreme Vlade Aleksandra Vučića više od 60% penzionera, i to onih sa najmanjim penzijama, uopšte im nisu penzije umanjivane. Znači, to je način kako je Vlada Aleksandra Vučića i o penzionerima sa najmanjim penzijama vodila računa.

  Moram da kažem da su se sada stekli uslovi da se za 86,6% penzionera povećaju penzije, i to u januaru 2018. godine biće veće nego u januaru 2015. godine. Povećanje penzija je 5%. Sa ekonomskim razvojem, nastaviće se i rast penzija.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Narodni poslanik Goran Ćirić ima reč.
  ...
  Demokratska stranka

  Goran Ćirić

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Po ko zna koji put je pomenuta DS i moramo da budemo strpljivi da čujemo reprezentaciju poslanika koji predlažu niz amandmana i ja ću po treći put zamoliti ministra Vujovića da nam kaže makar jedan stav o nekom od ovih amandmana koje čujemo, da bismo znali kako ćemo se opredeljivati, da li ćemo podržati ove predložene amandmane.
  Mislim da je važno da čujemo istinu i vi ste rekli neke istine koje se ovde prosto ne čuju dovoljno. Jedna od istina koje ste rekli na Odboru za finansije, a koju kasnije pobijaju neki od poslanika u ovim nastupima, je taj nasleđeni dug o kome se ovde govorili o prethodnom amandmanu i govoru, nasleđeni dug grada Beograda koji nije 1,2 milijardi, kako se često ponavlja, nego 400 miliona kako je Fiskalni savet u svom izveštaju potvrdio i kako ste i vi kao ministar u ovoj Vladi potvrdili.
  Mislim da je važno, a ovo je poziv i za vas, date predloge koji će popravljati predložene zakone vaše Vlade, ali mislim da je ovo potreba da na neki način opstruirate usvajanje i ovog zakona, a i predloge amandmana za budžet Republike Srbije, nešto što govori o vašoj prirodi. Vi sada nastupate kao opozicioni poslanici na način da opstruirate usvajanje i pravu raspravu o svim ovim zakonima o traženju rešenja i bavite se na neki način opozicionim radom u trenutku kada imate odgovornost za vođenje države. Način na koji ste vodili državu pokazuje upravo ovo i dugovi lokalnih samouprava, pokazuje i dug, rastući dug Republike Srbije, sa tih 15 milijardi u julu 2012. godine na evo sada 24 milijarde na kraju 2017. godine.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 11. amandman je podneo narodna poslanica Vesna Rakonjac. Nije tu.
  Reč ima ministar Dušan Vujović.

  Dušan Vujović

  Mislim da nije naša uloga ovde da komentarišemo strategiju pojedinih poslanika i poslaničkih grupa i korišćenje prava koja imate po Poslovniku, to je isključivo vaš domen.
  Što se tiče sadržine amandmana, ja sam na svim onim mestima gde je to bilo potrebno se uključivao da dam odgovore. Ako mene pitate, sve zajedno, ponavljanje amandmana i ponavljanje objašnjenja koja proširuju smisao onoga što se predlaže su dopustiva, ali još uvek ne znači da ćemo ih prihvatiti ako ne mislimo da oni trebaju da budu na tom mestu usvojeni u predlogu izmena i dopuna pojedinih zakona, odnosno članova zakona koji se otvaraju za diskusiju.
  Znači, naše je da cenimo, radili smo puna četiri dana, danonoćno da bismo odgovorili na 2.000 amandmana. Nije moje da osenjujem ko je kojim redom predložio amandmane, vi ste znali dnevni red, vi ste znali kojim redom se predlažu zakoni, prema tome, vi ste znali kako se predlažu amandmani.
  Samo mi dozvolite jedan komentar. Imamo isti tip amandmana na sve predložene zakone. Ekstrem su amandmani na budžet kojih ima, brojao sam, 450 istih amandmana jedne poslaničke grupe koji se, između sebe, koji se primenjuju, odnosno predlažu za sve članove Zakona o budžetu za 2018. godinu, razlikuju se samo u datumu narednog meseca kada se traženi izveštaji saopštavaju, a traženi izveštaju prevazilaze ono što sebi može Švedska da priušti, a ne Srbija. Toliko o tome.
  Znači, amandmani, defakto, jesu pravo da se govori, pravo da se komentariše, a ne nužno poboljšava tekst predloženih zakona. To vi sami najbolje znate, dajte da budemo iskreni makar u tom delu. Hvala lepo.