Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 36 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Đorđe Stojšić

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Savez vojvođanskih Mađara

...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Laslo Varga

Savez vojvođanskih Mađara
...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica

Liberalno demokratska partija

...

Judita Popović

Liberalno demokratska partija
...

Kenan Hajdarević

Liberalno demokratska partija
...

Nataša Mićić

Liberalno demokratska partija

Samostalni poslanici

Zajedno za Srbiju

...

Miodrag Đidić

Demokratska stranka