Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 39 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Demokratska stranka

...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
...

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka
...

Janko Veselinović

Socijaldemokratska stranka Demokratska stranka Pokret za preokret
...

Maja Videnović

Demokratska stranka

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Karolj Čizik

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Liberalno demokratska partija

...

Ivan Andrić

Liberalno demokratska partija
...

Judita Popović

Liberalno demokratska partija
...

Nenad Milić

Demokratska stranka Liberalno demokratska partija

Samostalni poslanici

...

Zoran Ostojić

Liberalno demokratska partija Građanski savez Srbije

Zajedno za Srbiju

...

Miodrag Đidić

Demokratska stranka