Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 39 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Karolj Čizik

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Liberalno demokratska partija

...

Judita Popović

Liberalno demokratska partija
...

Nenad Milić

Liberalno demokratska partija

Samostalni poslanici

...

Zoran Ostojić

Liberalno demokratska partija

Zajedno za Srbiju

...

Miodrag Đidić

Demokratska stranka