Detalji glasanja

Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 43 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka

SPO-DHSS

...

Mirko Čikiriz

Srpski pokret obnove

Savez vojvođanskih Mađara

...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Laslo Varga

Savez vojvođanskih Mađara
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara

Liberalno demokratska partija

Zajedno za Srbiju

...

Dušan Petrović

Zajedno za Srbiju
...

Miodrag Đidić

Demokratska stranka