DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.11.1998.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

1. dan rada

17.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Utvrđivanje dnevnog reda (Druga sednica Drugog redovnog zasedanja)
 • Izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o izboru i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstven pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (načela) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prometu nepokretnosti (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (u celini) (1998)
 • Predlog za razrešene ministara u Vladi Republike Srbije (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (načela) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ima reč narodni poslanik Veselin Trajković, kao odgovor na repliku.

  Veselin Trajković

  Poznate su tirade potpredsednika Šešelja dosadašnje, znate, i on nastavlja sa tim tiradama i dalje i sa lažnim svedočenjima i obećanjima narodu, mislim na narod Kosova i Metohije. Dok je imao podršku, dok su Srbi mogli da daju 25 do 30 poslanika, onda je podržavao narod na Kosovu. Sada, pošto toliko poslanika verovatno neće biti, on se sada odriče Srba sa Kosova i nas poslanika Srba sa Kosova. Verovatno će tražiti sada podršku u albanskom stanovništvu.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ima reč narodni poslanik Milan Miković.

  Milan Miković

  Gospodine predsedniče, malo pre je ovde rečeno da nema nikog normalnog u Srpskom pokretu obnove. Vi, gospodine predsedniče, pred sobom imate 45 poslanika koji su svi, jednom rečenicom, uvređeni i jednom rečenicom okarakterisani, nesumnjivo na način koji ovom domu ni u jednoj situaciji ne priliči.
  Mislim, gospodine predsedniče, da je vaša obaveza da kada se tako nešto radi, da se ne radi o direktnom sukobu dvojice ljudi, pa i tada treba reagovati i nesumnjivo je neophodno potrebno da prvi vi, a zatim i svi mi ostali, sačuvamo dostojanstvo ovog doma. Ili smo Narodna skupština ovog naroda ili smo pijaca na kojoj se govori sve i svašta.
  Mi tražimo da na jedan ozbiljan način, kako smo radili danas, tako isto i završimo današnje zasedanje. Ništa nećemo dobiti ovakvim načinom raspravljanja.
  Ovog trenutka, ako ovo treba da bude slika Srbije i Jugoslavije pred svetom, načinili smo sami sebi strašnu štetu. Ne dozvolite da u tom pravcu idemo, ne dozvolite da budemo na osnovu toga i takvog ponašanja okarakterisani za čitav niz godina desetine godina unapred i da se na osnovu toga stvara slika o nama i stoji naša budućnost.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Da li još neko od poslanika želi reč? (niko)
  Pošto se niko ne javlja, zaključujem pretres. Podsećam vas da se odluka o razrešenju članova Vlade smatra usvojenom ako je za nju glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika. To je član 93., stav 7. Ustava.
  Prelazimo na odlučivanje o predlogu predsednika Vlade za razrešenje doktorke Rade Trajković sa funkcije ministra za brigu o porodici u Vladi Republike Srbije.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Konstatujem da imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog predsednika Vlade Republike Srbije da se razreši dr Rada Trajković sa funkcije ministra u Vladi za brigu o porodici.
  Konstatujem da je za glasalo 163, sedam su protiv, 11 je uzdržano, a 20 narodnih poslanika nije glasalo. Ukupno je prisutan 201 narodni poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika razrešila dr Radu Trajković funkcije ministra za brigu o porodici u Vladi Republike Srbije.
  Drugo, otvaram pretres o predlogu predsednika Vlade Republike Srbije za izbor dr Miroslava Nedeljkovića za ministra za brigu o porodici u Vladi Republike Srbije.
  Da li neko želi reč? (niko)
  Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres.
  Pre prelaska na odlučivanje podsećam vas da se prema članu 187. stav 1. Poslovnika o predlogu za izbor članova Vlade Republike Srbije odlučuje u celini, tajnim glasanjem, osim ako Narodna skupština ne odluči da se glasa javno.
  Da li ima predloga da se o predlogu predsednika Vlade za izbor ministra u Vladi Republike Srbije glasa javno, pri čemu bi trebalo predložiti način na koji bi se javno glasanje obavilo.
  Upotrebom elektronskog sistema za glasanje, dizanjem ruku ili prozivkom to treba obaviti.
  Da li ima predloga?
  Ima reč narodni poslanik Stevo Dragišić iz poslaničkog kluba Srpske radikalne stranke.

  Stevo Dragišić

  Predlažem da se glasa javno upotrebom elektronskog sistema.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Da li ima drugih predloga? (nema)

  Konstatujem da postoji kvorum. Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Steve Dragišića da se o predlogu predsednika Vlade za izbor ministra u Vladi Republike Srbije odlučuje javnim glasanjem, upotrebom elektronskog sistema za glasanje.

  Konstatujem da je za glasalo 165, četiri su protiv, dva uzdržana, 17 nije glasalo, ukupno je prisutno 188 narodnih poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da o predlogu predsednika Vlade za izbor ministra u Vladi Republike Srbije glasa javno upotrebom elektronskog sistema za glasanje.

  Pošto je Narodna skupština odlučila da se o predlogu predsednika Vlade za izbor ministra u Vladi Republike Srbije glasa javno, upotrebom elektronskog sistema za glasanje, podsećam vas da se, prema članu 92. stav 2. Ustava Republike Srbije i članu 187. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, odluka o izboru članova Vlade smatra usvojenom ako je za nju glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

  Molim vas da pre pristupanja glasanju utvrdimo kvorum. Molim postavite svoje kartice u poslaničke jedinice. Konstatujem da imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje predlog predsednika Vlade za izbor dr Miroslava Nedeljkovića za ministra za brigu o porodici u Vladi Republike Srbije.

  Za predlog je glasalo 165, protiv dva, uzdržana tri, 18 nije glasalo, ukupno je prisutno 188 narodnih poslanika.

  Pošto je za predlog predsednika Vlade za izbor ministra u Vladi Srbije glasalo 165 narodnih poslanika,što predstavlja većinu od ukupnog broja narodnih poslanika, konstastujem da je Narodna skupština izabrala dr Miroslava Nedeljkovića za ministra za brigu o porodici u Vladi Republike Srbije.

  Dozvolite mi da u vaše i svoje ime čestitam novoizabranom ministru za brigu o porodici u Vladi Republike Srbije na izboru. (aplauz)

  Molim novoizabranog ministra u Vladi Srbije da u skladu sa članom 6. Zakona o Vladi Republike Srbije, pristupi radi polaganja zakletve.

  Molim narodne poslanike da ustanu.

  DR MIROSLAV NEDELjKOVIĆ (čita tekst zakletve):

  Zaklinjem se da ću se u svom radu pridržavati Ustava i Zakona i da ću dužnost člana Vlade vršiti odgovorno i savesno.

  Molim novoizabranog ministra u Vladi Republike Srbije da potpiše i preda tekst zakletve.

  (Aplauz.)

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA IMOVINU

  Primili ste Predlog zakona, koji je podnela Vlada Republike Srbije. Primili ste izveštaje Odbora za finansije i Zakonodavnog odbora, koji su prihvatili Predlog zakona u načelu i pojedinostima.

  Na sednici Zakonodavnog odbora mišljenje je izdvojio narodni poslanik Milan Miković.

  Otvaram načelni pretres. Da li predstavnik predlagača želi reč? ( ne želi)

  Da li narodni poslanik koji je izdvojio mišljenje želi reč? (ne želi)

  Da li neko od narodnih poslanika želi reč? ( ne želi)

  Zaključujem načelni pretres. Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice radi utvrđivanja kvoruma. Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu u načelu.

  Za 132, dva protiv, četiri uzdržana, 14 nije glasalo, ukupno prisutna 152 narodna poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila, većinom glasova, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu u načelu.

  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Da li neko želi reč?

  Ima reč narodni poslanik Zoran Kostadinović.

  Zoran Kostadinović

  (Obraća se prvo poslanicima Srpske radikalne stranke koji mu nešto dobacuju: "Ja sa vama mogu da razgovaram samo preko mikrofona. Nemojte da me zastrašujete".)  

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Dozvolite narodnom poslaniku da govori.