Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 26 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK

...

Radmila Vasić

Srpski pokret Dveri
...

Tamara Milenković Kerković

Srpski pokret Dveri

Demokratska stranka - DS

...

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka
...

Zoran Lutovac

Demokratska stranka
...

Ksenija Marković

Demokratska stranka
...

Nebojša Novaković

Demokratska stranka
...

Dragana Rakić

Demokratska stranka

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO

NADA - NOVI DSS - POKS

...

Miloratka Bojović

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Marija Vojinović

Monarhisti
...

Ljubinko Đurković

Monarhisti
...

Zoran Sandić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Zoran Stojanović

Nova Demokratska stranka Srbije

Narodna stranka

...

Marina Lipovac Tanasković

Narodna stranka

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA

...

Natan Albahari

Stranka slobode i pravde
...

Dalibor Jekić

Stranka slobode i pravde
...

Jelena Milošević

Stranka slobode i pravde
...

Anna Oreg

Stranka slobode i pravde
...

Tatjana Pašić

Stranka slobode i pravde

Srpska stranka Zavetnici

...

Zoran Zečević

Srpska stranka Zavetnici