DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.11.1998.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

1. dan rada

17.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Utvrđivanje dnevnog reda (Druga sednica Drugog redovnog zasedanja)
 • Izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o izboru i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstven pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (načela) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prometu nepokretnosti (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (u celini) (1998)
 • Predlog za razrešene ministara u Vladi Republike Srbije (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (načela) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala. Imamo predlog.
  Da li neko ima drugi predlog? (nema)
  Stavljam predlog na glasanje.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice radi utvrđenja kvoruma.
  Imamo kvorum.
  Stavljam ovaj predlog na glasanje.
  Za ovaj predlog glasalo je 166 narodnih poslanika, 14 protiv, 6 uzdržano, 8 nije glasalo, prisutno je 194 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZA RAZREŠENjE MINISTARA U VLADI REPUBLIKE SRBIJE
  Molim predstavnika Vlade Republike Srbije da Narodnoj skupštini Republike Srbije iznese predlog za razrešenje i izbor ministara u Vladi Republike Srbije.
  Molim predsednika Vlade Republike Srbije da Narodnoj skupštini iznese predlog za razrešenje i izbor ministara u Vladi Republike Srbije.
  Ima reč predsednik Vlade Republike Srbije.

  Mirko Marjanović

  Socijalistička partija Srbije
  Poštovani predsedniče, uvaženi narodni poslanici, Vlada narodnog jedinstva Republike Srbije, ostvarujući Ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti, sastavljena je od predstavnika najvažnijih političkih stranaka u Republici Srbiji čiji narodni poslanici u ovoj skupštini sačinjavaju većinu neophodnu za efikasno  izvršavanje  utvrđene politike u opštem interesu i ostvarivanje potrebnog koalicionog jedinstva.
  Na predlog Srpske radikalne stranke predlažem da se dosadašnji član Vlade iz reda Srpske radikalne stranke dr Rada Trajković razreši dužnosti ministra za brigu o porodici. Istovremeno predlažem da se za ministra za brigu o porodici izabere dr Miroslav Nedeljković, lekar, specijalista za plućne bolesti iz Vraćevšnice, Gornji Milanovac. Dr Miroslav Nedeljković rođen je 1957. godine, oženjen je i otac troje dece.
  Predlažem da narodni poslanici prihvate predloge koje sam izneo jer se njima ne dovodi u pitanje i utvrđeni odnosi u ostvarivanju nadležnosti i funkcionisanja Vlade narodnog jedinstva.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala. Otvaram pretres o predlogu predsednika Vlade za razrešenje dr Rade Trajković sa funkcije ministra za brigu o porodici u Vladi Republike Srbije.
  Da li neko želi reč?
  Ima reč potpredsednik Vlade Vojislav Šešelj.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vojislav Šešelj

  Dame i gospodo narodni poslanici, kada smo 24. marta ove godine formirali Vladu narodnog jedinstva utvrdili smo osnovne principe na kojima će Vlada delovati. Vlada se uhvatila u koštac sa ozbiljnim ekonomskim i socijalnim problemima, a pre svega problemima odbrane Srbije, zaštite teritorije Republike, Vlada se uhvatila u koštac sa kriminalom koji je počeo da nagriza mnoge segmente našeg društva. U toj vladi, pre svega, smo nastojali da disciplinujemo ministre. Ministri su morali pružati primer poštovanja zakona, striktne discipline, odgovornosti u svom radu, jer bez tako disciplinovane vlade, bez tako disciplinovanih ministara nismo mogli zavoditi red u osnovnim državnim strukturama. Mi ćemo ovu vladu pamtiti po više ili manje uspeha u  ekonomskoj, po više ili manje uspeha u socijalnoj sferi. O tome će se izjašnjavati građani na sledećim izborima. Neće se za nama vući prljavi tragovi kao za ovom grupom koja se smeje, koja je u Gradskoj skupštini Beograda pokazala pravo lice. U ovoj vladi od kada je formirana, već punih osam meseci, ni jedan ministar nije dobio stan. Privilegije smo ukidali, štedljivu politiku vodili. U julu i septembru su nas opsedali čak sa svih strana tražeći intervenciju oko upisa na fakultet, pa smo i tu odolevali i nema toga ko može da kaže da smo popustili, da smo nekome bili veza, da smo nekome bili šansa da mimo zakona, mimo propisa stekne neko pravo ili neku privilegiju. Desilo se to da je ipak  jedan ministar poklekao. Reč je o Radi Trajković, meni je veoma neprijatno što to danas govorim, jer je Rada Trajković bila ugledni član Srpske radikalne stranke, istakla se svojim patriotskim nastupima i vrednim radom i u poslaničkoj grupi i u stranačkoj strukturi i u Vladi Srbije.
  Međutim, pre nekoliko dana Rada Trajković je pokušala, mimo propisa i mimo kriterijuma da isforsira svoga brata, koji je sudija Opštinskog suda u Nišu, na mesto sudije Okružnog suda. Taj čovek se zove Radomir Vujačić. Prvo nije uspela ni kod stranke, jer smo zauzeli stav da se strogo držimo kriterijuma prilikom izbora sudija, da ni jedan sudija ne može doći na sudijsku funkciju zato što je nečiji rođak, zato što je nečiji prijatelj, nečiji poznanik, sudija može doći u sudijsko zvanje, napredovati u više sudijsko zvanje samo na osnovu konkretnih rezultata u svom radu, ugleda i poverenja koje uživa u sredini u kojoj je u prethodnom periodu delovao.
  Rada Trajković, nažalost, išla je kod ministra Jankovića, tamo napravila i scenu u kancelariji, plakala čak. Pokušala da interveniše kod drugih istaknutih političkih funkcionera, a sve u cilju da svome bratu obezbedi željenu poziciju. Srpska radikalna stranka jednostavno takvo ponašanje ne može tolerisati. Naši koalicioni partneri u Vladi narodnog jedinstva takođe. Mi od principa nećemo odustajati pa makar se morali i još sa nekim u budućnosti na ovaj način oprostiti. Žao mi je što je do toga došlo, ali disciplinu moramo održati i moramo javnosti reći istinu o celom slučaju. Hvala.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Ima reč narodni poslanik Milan Božić.

  Milan Božić

  Replika nije. Ja sam na čelu te Gradske skupštine koja je upravo bila pomenuta. U tom kontekstu mi ne bi dolazili u prljavi veš koji se trenutno ovde ispira i apsolutno ne znamo, niti nas se konačno tiče, Vlada će svojom većinom regulisati broj ministara, ali mislim da su potpuno neprilični ovakvi komentari. Destrukcija, koja se bez prestanka vrši ovakvim primedbama, kako u Gradskoj skupštini, tako i sada ovde isključivo može da šteti ne samo ovom gradu, Srbiji, pa i svima vama koji živite u ovom našem gradu. Dakle, imate Gradsku skupštinu za takve stvari, to se ne radi na ovakvim mestima i mi se jako bojimo da i Srbiju ne odbranite kao što ste je i do sada branili.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ko želi dalje reč?

  Veselin Trajković

  Ja prvi put nastupam ispred Narodne skupštine. Ja sam suprug dr Rade Trajković, član Srpske radikalne stranke.

  Radi istine pred ovim skupom moram da kažem da moja supruga nije podnela ostavku iz tih razloga koje je naveo potpredsednik Šešelj (aplauz u sali). Moja supruga je podnela ostavku zbog totalitarizma potpredsednika Šešelja (aplauz u sali), zbog nepoštovanja demokratske procedure u stranci, zbog nametanja svoje volje preko svojih štićenika Jorgovanke Tabaković i Maje Gojković. Prema tome, istina je ta. Moja supruga dobija svakog trenutka podršku telegramima koje šalje narod Kosova, Metohije i Srbije. Molim vas, svakog trenutka nekoliko stotina telegrama podrške je dobila, svi joj čestitaju na tome što je istupila i što je ustala protiv jedne takve diktature jednog predsednika stranke, koji nažalost vodi jednu stranku a ja ovde svečano izjavljujem i podnosim ostavku na sve funkcije koje sam imao u Srpskoj radikalnoj stranci. Hvala vam. (Aplauz u sali.)

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ima reč potpredsednik Vlade Vojislav Šešelj.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vojislav Šešelj

  Ne pada sneg da pokrije breg, nego da pokaže da niko normalan ne može biti u Srpskom pokretu obnove. Pa i vi to danas lepo ovde pokazujete. Istražni organi će utvrditi sve što se dešavalo u Gradskoj skupštini, ja sam u to ubeđen, u dogledno vreme. Sve ove provizije koje su isplaćivane, sve te marifetluke. Međutim, što se tiče bivše ministarke Rade Trajković, ona je jutros prisustvovala na sednici predsedničkog kolegijuma Srpske radikalne stranke. Njoj je danas saopšteno da će biti razrešena funkcije. Ona nije podnosila ostavku, osim, možda na studiju "B" popodne ili svome suprugu Veselinu Trajkoviću.
  Meni je žao zbog ovakvog nastupa Veselina Trajkovića, jer on nikada nigde nije izjavio da postoji bilo kakav totalitarizam u stranci dok njegova supruga nije pozvana na odgovornost. Stranka se duže vreme ponosila i Veselinom Trajkovićem, sa uglednim profesorom univerziteta, kao čovekom koji je patriotski nastupao, koji je zasluživao poverenje unutar stranke. Stranka se ponosila Veselinom Trajkovićem, njegovim patriotskim govorima, stranka se ponosila Radom Trajković i zbog odlučnih nastupa u javnosti koja je kritikovala negativne pojave u društvu itd.
  U ovom trenutku kada je napravila ličnu grešku, grešku koja je nespojiva sa moralnim likom ministra, tada je uveselila Srpski pokret obnove, pošto je to za njih prirodno ponašanje. Jedino su rođaci i prijatelji raspoređeni u celoj Gradskoj skupštini, 30 do 40 rođaka bračnog para Drašković, onda su se setili da postoji totalitarizam. Ako je totalitarizam pitanje principa, pitanje morala, onda je ovo, možda, zaista totalitarizam. Totalitarizam nije pitanje principa, nije pitanje morala. Ovde moral nama daje obavezu da kažemo istinu šta se desilo. Mogli smo i prećutati, mogao je predsednik Skupštine, a mogla je proći i ova tačka dnevnog reda, ali mi ovo ne govorimo zbog Srpskog pokreta obmane, mi ovo govorimo zbog naroda u Srbiji i mi ćemo tom narodu uvek reći istinu otvoreno, jasno do kraja, pa makar nas ta istina u pojedinim momentima i pogađala.

  Whoops, looks like something went wrong.