Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 28 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK

...

Radmila Vasić

Srpski pokret Dveri
...

Tamara Milenković Kerković

Srpski pokret Dveri

Demokratska stranka - DS

...

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka
...

Zoran Lutovac

Demokratska stranka
...

Dragana Rakić

Demokratska stranka

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO

...

Biljana Đorđević

Zeleno-levi front
...

Robert Kozma

Zeleno-levi front
...

Radomir Lazović

Zeleno-levi front
...

Đorđe Pavićević

Zeleno-levi front

MORAMO - ZAJEDNO

NADA - NOVI DSS - POKS

...

Miloratka Bojović

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Marija Vojinović

Pokret obnove Kraljevine Srbije
...

Ljubinko Đurković

Monarhisti
...

Zoran Sandić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Zoran Stojanović

Nova Demokratska stranka Srbije

Narodna stranka

...

Marina Lipovac Tanasković

Narodna stranka

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA

...

Natan Albahari

Stranka slobode i pravde
...

Dalibor Jekić

Stranka slobode i pravde
...

Jelena Milošević

Stranka slobode i pravde
...

Ana Oreg

Građanska demokratska partija
...

Tatjana Pašić

Stranka slobode i pravde

Srpska stranka Zavetnici

...

Nikola Dragićević

Srpska stranka Zavetnici
...

Strahinja Erac

Srpska stranka Zavetnici
...

Zoran Zečević

Srpska stranka Zavetnici
...

Dragana Miljanić

Srpska stranka Zavetnici
...

Dragan Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Marko Ristić

Srpska stranka Zavetnici