Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 48 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Samostalni poslanici

...

Sanja Jefić Branković

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Zoran Ostojić

Liberalno demokratska partija

Liberalno demokratska partija

...

Nataša Mićić

Liberalno demokratska partija
...

Kenan Hajdarević

Liberalno demokratska partija
...

Judita Popović

Liberalno demokratska partija

Demokratska stranka

...

Nenad Konstantinović

Socijaldemokratska stranka
...

Nataša Vučković

Demokratska stranka
...

Janko Veselinović

Stranka slobode i pravde
...

Ivan Karić

Zeleni Srbije
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Goran Bogdanović

Socijaldemokratska stranka
...

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka
...

Borko Stefanović

Stranka slobode i pravde
...

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka
...

Aleksandar Senić

Socijaldemokratska stranka

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Đorđe Stojšić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Dragan Andrić

Liga socijaldemokrata Vojvodine

SPO-DHSS

...

Žika Gojković

Srpska napredna stranka
...

Olgica Batić

Demohrišćanska stranka
...

Mirko Čikiriz

Srpski pokret obnove
...

Aleksandar Čotrić

Srpska napredna stranka

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica